Свети Дух

два пътя; колко истини?
Paladin
Потребител
Мнения: 108
Регистриран на: съб ное 17, 2007 3:11 pm

Свети Дух

Мнениеот Paladin » вт юли 27, 2010 10:21 pm

Пролог


Един Дух се носи над водите на времето, още от Сътворението. Дух изначален и вечен, носещ светлина и сам Свята Светлина.
Той разпръсна мрака и озари сърцата человечески.
Даде им истина върху истина и благодат върху благодат.
Посочи им пътя към Отца и ги наставляваше.
И възпита плодове на духа у тях.
Кърмеше ги с божието мляко на Светлината.
Съгради дарове духовни и ги даде на людете, за да се възрадват.
И всеки, който се докоснеше до Духа Свети, засияваше отвътре с Него и възславяше Бога.
Животрептящата Му истина проникваше всичко живо, даваше семена и плодове.
Тъй спомена за Неговото дихание се отпечата в душите на хората и във всички религии по света.

Следите в религиите

Главната теологична доктрина в християнството е, че Бог е единен, но с 3 лица-ипостаса- Отец, Син и Дух. Тази основна мисъл заляга в символа на вярата, приет от Вторият вселенски събор в Константинопол, 381 г. Ако по отношение на Отца и Сина, принципни разлики няма, не е така за Светия Дух.
Осмият член от Никейско-цариградския символ на вярата гласи „(Вярвам) и в Светия Дух, Господа, Животворящия, който изхожда от Отца, комуто се покланяме и когото славим наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците”.
През 6 век в Западната църква чрез св. Исидор Севилски добавя думата Filioque – т. е. Светият Дух изхожда (произлиза) не само от Отца, а и от Сина. Тази поправка е и една от основните формални причини за схизматата между Западната и Източната църква през 11 в. От една страна протестантските конфесии наследяват от Римокатолицизма добавката, от друга страна, древните дохалкидонски църкви – коптска, етиопска, арменска, се придържат към първоначалния текст, заедно с Православната църква.
Светият дух, като едно от лицата на Светата Троица, има нетварен произход. Т.е. за разлика от останалите духове – ангели и други, споменаващи се в Библията, той не е сътворен, а е предначален. Въпреки че по определение изхожда от Бог Отец, това изхождане не се разбира във времеви аспект, а като непрекъснато и вечно изхождане, като начин да се определи отношението на Светия Дух с другите две ипостаси на Триединния Бог.

Трябва обаче да се отбележи, че въпреки съществуването на Запад на поправката, тя в продължение на векове не е повод за разкол. Съвременните тълкования говорят, че става дума по-скоро за различни интерпретации на една и съща идея, отколкото за фундаментално различие. Въпреки това основните общности, аргументирайки се с различни доводи, настояват на своята версия.

Господ е Света Троица, с 3 лица в едно. Те са еднакво:
Всемогъщи – Лука 1:35 Ангелът й отговори и рече: Дух Светий ще слезе върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; затова и Светото, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий.
Всепроникващи – на всички места едновременно. Псалтир 138 :7 Къде да отида от Твоя Дух, и от Твоето лице къде да побягна?
Всемъдри – Коринтяни I 2:10 А нам Бог откри това чрез Своя Дух, защото Духът прониква във всичко, дори и в дълбините Божии.
Вечни – Юдеи 9:14 колко повече кръвта на Христа, Който чрез Духа Светаго принесе Себе Си непорочен Богу, ще очисти съвестта ни от мъртви дела, за да служим на живия и истинския Бог!
Еднакви -равнопоставени Деяния 5:3-4 3. Но Петър каза: Анание, защо сатаната изпълни сърцето ти да излъжеш Духа Светаго и да скриеш от стойността на нивата?
4. Докато беше непродадена, не беше ли твоя, и като я продаде, стойността не беше ли в твоя власт? Защо вложи в сърцето си това нещо? Ти излъга не човеци, а Бога.
Следи за трите лица на Господа намираме още в Стария завет, ако се вгледаме с очите на лингвистите.
Битие 1:1. В начало Бог (elohiym) сътвори небето и земята.
• Elohiym е множествена форма на Бог. Това начало на Светото писание е доказателство, че Бог се състои от повече от 1 личност и в същото време е единен като същност Бог.
Битие 1:27 27. И сътвори Бог (elohiym отново) човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори.
Второзаконие 6:4 Слушай, Израилю: Господ(Y@hovah), Бог наш(elohiym), е Господ един; (Y@hovah)

Светият Дух в Библията .Стар завет .

В Стария завет юдейската дума (ruwach) се използува, когато се говори за Духа. В превод буквално означава вятър, свързан с дишането. В Новия завет се използува гръцката дума (pneuma) означаваща дихание или бриз. Ние можем буквално да мислим за Свети Дух като „Диханието на Бог”!

За първи път Духът – (רוח) се споменава още в книга Битие. „А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната, и Дух Божий се носеше над водата” (Бит. 1:2). По-нататък при сътворяването на човека: „…и вдъхна в лицето му дихание за живот, и стана човекът жива душа” (Бит. 2:7). В староеврейския език думата, преведена на български (Издание на св. Синод, С, 1991) като дихание, е именно (רוח). Това дава основание на мнозина богослови да асоциират това дихание именно със Светия Дух.
По-нататък в старозаветните книги Светият Дух се явява предимно като източник на свръхестествени дарби за избрани харизматични личности, или за свръхестествени явления при важни исторически събития. Например:
Самсон: „И Дух Господен слезе върху му, и той разкъса лъва като яре…” (Съд. 14:6)
Давид: „…и върху него слезе Дух Божий, и той вървеше и пророчестваше…” (1 Царства, 19:23)
В тези, и подобни случаи, християнската теология вижда проява на своята тринитарна доктрина в старозаветните писания и тяхното тълкуване, специфично християнско, не съвпада с разбирането на тези пасажи от страна на ортодоксалния юдаизъм.
Доказателство за това е и факта, че старозаветните пророци не са имали отделно усещане за Свети Дух, а са го определяли като глас божи, божията длан, слово божие.
Исай 1.2. „Чуйте, небеса, и слушай, земьо, защото Господ говори:...”

В Новия завет разбирането за Светия дух е значително по-ясно и разработено.Тук това разбиране освен по-широки мистични, придобива и ясно изразени етични параметри. Духът вече не е просто „участник” в свещената история, но и екзистенциална и духовна величина, водеща по-пътя на религиозното и нравственото усъвършенстване. Срещаме го при най-различни библейски събития.

При непорочното зачатие (Благовещение): „…Йосифе, не бой се да приемеш Мария, жена си; защото заченалото се в нея е от Духа Светаго” (Мат. 1:20). „…Дух Светий ще слезе върху ти, и славата на Всевижния ще те осени; затова и Светото, което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий” (Лук. 1:35).
При Кръщението на Иисус Христос на река Йордан (Богоявление): „И Дух Светий слезе върху Него в телесен вид, като гълъб, и чу се глас от небето, който казваше: Ти си Моят Син възлюбен; в Тебе е моето благоволение”. „Аз (Св. Йоан Кръстител) ви кръстих с вода, а, а той ще ви кръсти с Дух Светий”. (Марк 1:8)

• Животът и служението на Исус; - Лука 4:1 1. Иисус, изпълнен с Духа Светаго, върна се от Иордан, и поведен беше от Духа в пустинята; и … Лука 4:18. "Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати Ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение, на слепите прогледване, да пусна на свобода измъчените,

Най- подробното и ясно описание за Свети Дух и неговата функция намираме при Йоан и описанието му на Тайната вечеря. Неслучайно са отделени цели 3 глави, за да изясни Исус на учениците си това, което има да се случва- възнасянето Му при Отца и изпращането на Духа Утешител.

• Отдаването Му като съвършена саможертва - Юдеи 9:14 колко повече кръвта на Христа, Който чрез Духа Светаго принесе Себе Си непорочен Богу, ще очисти съвестта ни от мъртви дела, за да служим на живия и истинския Бог!
• Възкресението Му – Всъщност всичките 3 члена на Светата Троица вземат участие при възкресението!
o Отец - Ефесяни 1:19-20 и колко е безмерно величието на Неговата мощ в нас, които вярваме чрез действието на крепката Му сила.. С тая сила Той действува в Христа, като Го възкреси от мъртвите и постави от дясната Си страна на небесата,
o Син - Йоан 10:18 Никой не Ми я отнима, но Аз Сам от Себе Си я давам.
o Свети Дух – Римляни 1:4 и открил се за Син Божий чрез силата на чудесата, по духа на освещението, чрез възкресението от мъртвите) Иисуса Христа, Господа нашего,

При слизането на Светия Дух над апостолите (Петдесетница): „И всички се изпълниха с Дух Светий, и наченаха да говорят на други езици, според както Духът им даваше да изговарят”. (Деян. 2:4)
И така, вярата в Света Троица-Бог, Син и Дух е основна за християнството. Ето защо можем да разделим отделните възгледи на :
-Тринитриански- Света Троица
-Не-Тринитриански
- други религии
Тринитриански възгледи
Католицизъм
Според Римската католическа теология основната работа на Свети Дух е чрез църквата и богослужебните тайнства при нейното служение, донасяйки Свети Дух до миряните.
Източна Православна Църква
Източната ортодоксална вяра проповадва, че Свети Дух изхожда от Отца, а не и от Сина, както е при католицизма.
Протестанство
В основата си не се различава от католическата дефиниция, но поставя ударението върху индивидуалната вразка на личността със Свети Дух, отколкото чрез църквата.Има различни вариации на протестанската идея.
Реставрацията и църквите на Христа
Реставрацията на късния 19 век счита, че Свети Дух дайства предимно чрез вдъхновяващи писания. Alexander Campbell считал, че Свети Дух води хората към спасение чрез убеждение с думи и идеи. Този възглед превалирал и при Barton W. Stone, който вярвал, че Духа има по-директна роля в живота на християнина. Много от църквите на Христа в ранния 20 век се отклонили от тази теория, че Светия Дух действа чрез думи само.
Петдесетница

В основните доктрини Светия Дух е разпознат като Бог. В частност при църквите на Петдесятница той дава обичайни и свръхестествени дарби като говорене на езици и пророкуване. Това църковно движение прозлиза от слизането на Свети дух върху учениците на Христа на Петдесетница. –виж Деяния 2
Според него , когато вярващия се кръщава със Светия Дух, даровете на Духа, наречени още харизми се активират. Някои от тези дарове са описани в Коринтяни 12.
Движението на Петдесетница поставя ударението върху даровете на Духа, считайки че те се дават и сега. Някои от тях разграничават кръщението от раждането отгоре- духовен опит, при който силата на Духа се възприема като правене на чудеса при проповядване или служение в църквата. Кръщението в Свети Дух според петдесетниците е съществен елемент от спасението, не второ благославяне. Като начало на това освобождаване в човека те смятат говоренето на чужди езици- глосолалия, но това е едва първия признак за наличието на Светия Дух в индивидуалния живот на вярващия.
Не- Тринитриански вярвания
Те могат да бъдат разделени в 2 категории. Едните считат, че Свети Дух е отделен от Отца и Сина. Те имат единство, но не като личност или субстанция. Светците от Последния ден спадат към тази група. Други вярват, че по-скоро Свети Дух е някакъв аспект на действие на Бога- виж модализъм, свидетели на Йехова, кристаделфинци, обединена църква и единна Петдесятна църква.
Светци от Последния ден
Свети Дух според тях е отделен член на Светата Троица, син на Отца. Той има тяло от дух, за разлика от Отца и Сина, имащи осезаеми тела като човешките.
Свидетели на Йехова
Те считат, че Свети Дух е активна сила на Господа и не е нужно да се пише с главна буква. Отец, Син и Дух не са еднакви като субстанция, не като три в едно.
Христаделфинци
Вярвят, че Свети Дух се отнася по-скоро до характера или разума на Бога, в зависимост от контекста, в който се използува.
Унитарианска Църква
Тя интерпретира термините Отец, Син и Дух като три аспекта на дейността на разума- разум, идея и изразяване. Този процес съществува навсякъде.
Единна Петдесетна Църква
Това е групата на модалистите , според които Свети Дух е форма на Бога, а не отделен индивид и няма разлика между Отца, Сина и Духа.
Не –християнски възгледи
Бахайска вяра
Свети Дух е канал, чрез който мъдростта на Господ достига до нас. Това е горящия храст за Моисей, свещения огън за Зартустра, гълъба при Исус, ангел Гавраил при Мохамед и Света Дева при Bahá'u'lláh. Според тях Свети Дух е чиста проява на качествата на Бог , а не личност.
Ислям
В исляма Свети Дух е агент на божествено действие или комуникация, често идентифициран с ангела Гавраил (ar: Jibreel) или Ruhul Qudus . Това е същият дух, чрез който Бог оживил Адам, направил Мария бременна с Исус и вдъхновяващ ангелите и пророците. Вярата в Света Троица или двойнствеността на Бог (Allah) е забранена в Корана и е наречена тежък грях.
Юдаизъм
При юдаизма идеята за двойнственост или Света Троица е еретична. Въпреки това термина Ruach HaKodesh (Свети Дух) се намира често в Талмуда . В някои случаи той е белег на пророческо вдъхновение, докато при други е метоним на Бог. Равинския Свети Дух има известна персонификация, но остава качество на Господа, един от неговите атрибути.Той не е както в християнството проява на метафизично разделение на Бога.
По повод на горното име на Свети Дух имах интересен разговор с един лекар-сириец.
-Имате ли образ на светлина, идеща от Бога?- попитах го аз.
-Имаме. А ти...откъде знаеш? Приятна такава светлина.
-А как се казва? Руач?- опитах се да си изкълча езика аз.
-Руах!
Толкова векове минали и думата за Диханието Божие останала в арабския език!
Както виждаме, Свети Дух може да бъде открит в множество религии. Случайно ли е това? Възможно ли е зад тежките и понякога трудно разбираеми теологични постройки да се крие действително съществуващ феномен? Несъмнено, той е онзи посредник между човека и Бога, без който не бихме могли да Го усещаме.
Какво са усещали хората, които са се докосвали до Светия Дух? Какви усещания и образи са имали те?
Феноменът Свети Дух

Старозаветните пророци не са можели да разграничат отделни лица в Господа. Ето защо при тях или се споменава за директен глас Господен, или за възприети слова и образи от Него.
Исай
1.2 Чуйте, небеса, и слушай, земьо, защото Господ говори:
Йеремия
1.4. И биде към мене слово Господне:
Йезекиил
1.1... при река Ховар, отвориха се небесата - и аз видях Божии видения.
3. биде слово Господне към Иезекииля, свещеник, син на Вузия, в Халдейската земя, при река Ховар; и биде там върху него ръката Господня.
Осия
1.1 Слово Господне, което биде към Осия,
Йоил
1.1 Слово Господне, което биде към Иоиля,
Амос
1.9. Тъй казва Господ
Йон 1. И биде слово Господне към Иона,
Михей
1.1Слово Господне, което биде към Михея
Пророците споменават за момент на пречистване, благославяне от Небесата, за да донесат словата Божии до хората.
Йоан
6.5. И казах: горко ми! загинах! защото съм човек с нечисти уста, и живея сред народ също с нечисти уста, - и очите ми видяха Царя, Господа Саваота.
6.6. Тогава прилетя до мене един от серафимите с разпален в ръка въглен, що бе взел с клещи от жертвеника,
7. докосна се до устата ми и рече: ето, това се докосна до устата ти - и твоето беззаконие се отне от тебе, грехът ти се очисти.
Йеремия
1.9. И протегна Господ ръка и се докосна до устата ми; и рече ми Господ: ето, Аз турих Моите думи в устата ти.
Йезекиил
3.1 И каза ми: "сине човешки! изяж, което е пред тебе, изяж тоя свитък, па иди говори на дома Израилев".
На Йезекиил дължим описанието на херувимите при река Ховар- първо по рода си сред пророците.
Даниил описва пръв четирите звяра на Апокалипсиса- лъв с орлови криле, мечка, леопард и железен звяр с 10 рога, обяснени като царе и царствата им. Същото намираме в Откровение на Йоана.
Праобраз на 4-те конника на Апокалипсиса намираме при Захарий6.1-3:
1. И пак вдигнах очите си, и виждам: ето, четири колесници излизат из прохода между две планини; а тия планини бяха медни планини.
2. В първата колесница конете бяха рижи, във втората колесница - черни;
3. в третата колесница конете бяха бели, а в четвъртата колесница - сиви, силни.
Друго повторяемо видение от Апокалипсиса са конници-скакалци.
Йоил
2.4 Видът му е като вид на коне, и скачат те като конници;
Амос
7.11. Такова видение ми откри Господ Бог: ето, Той създаде скакалци,
Друго видение са небесните катаклизми
Йоил
2.10 Пред тях ще се потресе земята, ще се разклати небето, слънце и месечина ще потъмнеят и звездите ще загубят светлината си.
Амос
8.9 И в оня ден, казва Господ Бог, ще направя слънцето да залезе по пладне и ще помрача земята посред бял ден;
Спасението на Сион и съда Господен
Амос
17. А на планина Сион ще бъде спасение, и тя ще бъде светиня;
21. И ще дойдат спасители на планина Сион, за да съдят планината Исавова, - и царството ще бъде Господне.
Михей
4. 1. И ето, в последните дни планината на дома Господен ще бъде поставена начело на планините и ще се издигне над хълмовете, и ще се затекат към нея народите.
Въпреки че пророците не отделят Свети Дух като такъв, именно на Исай дължим думата Утешител за Господа.
53.12
Аз, Аз Сам съм ваш Утешител...
На неговото пророчество се позовават и за Исус:
11.1-21. И ще покара младочка от Иесеевия пън, и клон ще израсне от неговия корен;
2. и ще почива върху Него Дух Господен,
Малахий предрича идването на Йоан Кръстител 4.5-6:
5. Ето, Аз ще пратя при вас пророка Илия, преди да настъпи денят Господен - велик и страшен.
6. И той ще обърне сърцата на бащите към децата, и сърцата на децата към бащите им, та, след като дойда, да не поразя земята с проклятие.
Пророците са живели преди толкова векове, но и сега е удивителна тяхната твърда вяра в отстояването на Божиите истини. Особено ми направи впечатление кредото на Исай:
50.5-7 5. Господ Бог Ми отвори ухото, и Аз се не възпротивих, не отстъпих назад.
6. Гърба Си подложих на биещите, и страните Си - на удрящите; лицето Си не скривах от поругание и заплюване.
7. И Господ Бог Ми помага; затова не се срамувам, затова държа лицето Си като кремък, и зная, че няма да остана посрамен.
Йоан Кръстител
Въпреки че ангел споменава на баща му Захарий, че Йоан ще се роди изпълнен със Светия Дух, и тук има момент на благослов от Отца, за да изпълни мисията си:
Лука 3.2 ...биде слово Божие към Иоана, син Захариев, в пустинята.
Откровението на Йоан
Любимият ученик на Исус написва в изгнание на остров Патмос своето откровение. Още в началото той споменава, че то е изпратено от Исус.
1.1 Откровение на Иисуса Христа, що Му даде Бог, за да покаже на рабите Си онова, което трябва да стане скоро. И Той го яви, като го изпрати чрез Ангела Си на Своя раб Иоана,
Но по-натам Йоан Богослов съобщава, че е бил в изстъпление чрез Духа 1.10, тоест отново посредник е Свети Дух.
Символите на Свети Дух
Често Свети Дух се обяснява с метафора и символ. Според теолозите тези символи са начин за разбиране на Светия Дух и неговите действия.
 Вода – изразяваща действието на Свети Дух при кръщаването „ защото чрез един Дух всички сме кръстени в едно тяло ...и всички с един Дух сме напоени(1 Коринтяни 12:13) Така Духът е също и живата вода, извираща от Христа (Йоан19:34; 1 Йоан 5:8) като източник и извор в християните на вечен живот. Пробуденият човек усеща изпълването със Свети Дух най-напред като вода или вятър.
 Миропомазване – Символизмът на помазване със свято миро също означава Светия Дух до степен да бъде негов синоним. Идването на Духа се означава като помазване. (Йоан 2:20,27; 2 Коринтяни 1:21)Светия Дух докосва челото на вярващия. Миропомазване се извършва при светото кръщение. В пълната си сила това се отнася за първото помазване от Светия Дух върху Исус. Самото име Исус на юдейски е Помазаник.
 Огън – символизира трансформиращата енергия при действията на Свети Дух. при слизането си над апостолите (Деян. 2:3), над главите им. Така огнените пламъци са се превърнали в един от символичните начини за изобразяване на Светия Дух.
 Облак и светлина – Духът засенчил като облак дева Мария, така че да зачене и роди Исус. При Преображение Господне Свети Дух като облак дошъл и обгърнал Исус, Моисей и Илия, Петър, Яков и Йоан . 34. Когато говореше това, ето, яви се облак и ги засени; и се уплашиха, когато влязоха в облака.
35. И чу се из облака глас, който казваше: Този е Моят възлюбен Син: Него слушайте. (Лука 9:34-35)[27]
 Гълъб – при сцени като Благовещение, Богоявление и изображенията на Св. Троица (новозаветна).
 16. И като се кръсти, Иисус веднага излезе из водата, и ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху Него. (Матей 3:16)
 Като ангел – условно, при т. нар. „Старозаветна троица”.Тримата ангели, срещнали се с Авраам и съобщили му за раждането на сина му Исаак и за бъдещата участ на Содом и Гомор (Бит. Гл 12), са предобраз на Светата троица. В изображението на тази Троица, единият от ангелите е именно Светият Дух.
 Вятър - "който духа накъдето иска" (Йоан 3:8) и описван като "звук от небесата като повей на лек ветрец " (Деяния 2:2-4).
Изобразяване в изкуството
Светият Дух често е изобразяван като гълъб, базирано на сцената с кръщаването на Исус при река Йордан. В много картини на Благовещението, той също е изобрадяван като гълъб, идващ към дева Мария сред снопове от светлина.


Благовещение от Рубенс , 1628
Петер Паул Рубенс (на фламандски: Peter Paul Rubens) е фламандски бароков художник. Картините му за олтара на катедралата Света Богородица го утвърждават като водещия фламандски религиозен художник.

Кръщаването на Исус от;Pietro Perugino, около 1498 Сикстинсаката капела Ренесансов майстор на маслените бои от Умбрианската щкола,учител на Рафаело

Слизането на Свети дух- манускрипт от 15 век Musée Condé, Chantilly, Франция
Гълъб е можело да се види до ухото на папа Григорий I Велики (540 – 604),както е записано от секретаря му и други църковни отци, диктуващ му откровения.

Папа Григорий и гълъба му Corpus Christi College, Cambridge
Друг паралел е гълъба, донесъл маслиново клонче на Ной след потопа като символ на мир, както и юдейските вярвания, че гълъби над водата означават присъствието на Бог.
В Деяния на апостолите Свети Дух е описан като вятър и огнени езици над главите на учениците на Христа. По тази причина Свети Дух се изобразява понякога като огнен пламък.
Богомилите и катарите също са имали за цел достигането до духовна степен на общение със Светия Дух. Те са го описвали като ослепителнобяла гореща колона светлина.
Толкова различни образи- Дихание Ruach HaKodesh, благ вятър като зефир, Огън- защо хората са описвали по толкова различен начин един и същ феномен? Не са ли видяли те различни парчета от пъзела на лицето Му? Това различие много ми напомня приказката за тримата юнаци, които със завързани очи се опитвали да определят какво е слона- колона, боа или бивни. Но също така това различие може да говори и друго: докосналите се до Свети Дух са имали различна степен на духовно развитие.И ето възможния отговор за различните образи.
Най-напред Духът се усеща като вятър, който навлиза в душата човешка и я повежда по пътя на вярата. По-късно усещането е като огън, който те изпълва. И накрая- ослепителнобялата гореща колона светлина на прага на човешкото усещане.
В много от съществуващите вярвания и дори днес се стига до разбирането за Светия Дух като феномен. Описван и усещан многократно в човешката история, той е обаче много повече от обикновена природна сила.
Феномен или личност?

Слизането на Свети Дух
http://www.wikigallery.org/download=238 ... tecost.jpg
Антон Рафаел Менгс- германски художник, активен в Рим, Мадрид и Саксония, един от предшествениците на неокласицизма
(1728-1779)

Качества, които личността има... (а силата или нещото нямат)
1) Светия Дух има интелект. 1 Коринтяни 2:10 А нам Бог откри това чрез Своя Дух, защото Духът прониква във всичко, дори и в дълбините Божии.
2) Светия Дух има знание. 1 Коринтяни 2:11 Понеже кой човек знае, какво има у човека, освен човешкия дух, който живее в него? Тъй и Божието никой не знае, освен Божия Дух.
3) Светия Дух има емоции. Ефесяни 4:30 И не оскърбявайте Светия Дух Божий, с Когото сте запечатани за в деня на избавлението.
4)Светия Дух има своя воля и решения.;Деяния 16:6 Като преминаха Фригия и страната Галатийска, те не бяха допуснати от Духа Светаго да проповядват словото в Асия.
5) Светия Дух обича.Римляни 15:30 Прочее, моля ви, братя, заради Господа нашего Иисуса Христа и заради любовта на Духа, да ми спомагате в молитвите си за мене към Бога,

Неща, които личността би правила (a силата или нещото не могат)
1) Той ви учи за Бог и себе си. Йоан 14:26 А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил.
2) Той казва истината. Йоан 15:26 А кога дойде Утешителят, Когото Аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелствува за Мене;
3) Той води Йоан 16:13 А кога дойде Оня, Духът на истината, ще ви упъти на всяка истина; защото от Себе Си няма да говори, а ще говори, каквото чуе, и ще ви възвести бъдещето.
4) Той свидетелства Йоан 16:8 и Той, като дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд:
5) Той се моли за вас.Римляни 8:26-27 Също и Духът ни подкрепя в нашите немощи; защото не знаем, за какво да се помолим, както трябва, но Сам Духът ходатайствува за нас с неизказани въздишки. А Оня, Който изпитва сърцата, знае, каква е мисълта на Духа, понеже Тоя по волята на Бога ходатайствува за светиите.
6) Той командува. Деяния 13:2 Когато те служеха на Господа и постеха, Дух Светий каза: отделете Ми Варнава и Савла за делото, за което съм ги призвал.
В денят на Петдесетница вярващите, намиращи се в горната стаичка приели ново кръщение, за което Йоан Кръстител е говорил.Матей 3.11. аз ви кръщавам с вода за покаяние; но Оня, Който иде подире ми, е по-силен от мене; аз не съм достоен да Му понеса обущата; Той ще ви кръсти с Дух Светий и с огън;
Светия Дух изпълнява специфични божествени функции в живота на християнството:
 Осъждане на греховете- Свети Дух осъжда както за греховността на самите постъпки, така и за моралната им страна като грехове пред Господа.
 Покръстване – Свети Дух е съществена част от донасянето на христовата вяра в личността. Това е духовен прелом, „раждане отново чрез Духа”.
 Осигуряване на христов живот- Светия Дух живее във вярващите, осигурявайки им праведен и изпълнен с вяра живот. Думата Paraclete е именно за това свойство на Светия Дух. Понятието произлиза от гръцкия диалект койне- παράκλητος – някой, който утешава, застъпва се за нашите дела-утешител или застъпник. Споменава се от Йоан (14:16, 14:26, 15:26, 16:7) в смисъла на съветник, възпитател, помощник и утешител. Ранната църква идентифицира Параклете като Светия Дух.-виж Деяния (1:5,1:8,2:4,2:38) и християните продължават да използуват Параклете като титла на Свети Дух. В Йоан 14:16 Исус казва, че ще изпрати друг Утешител на своите ученици, свързвайки Исус като първи Утешител.
 Вдъхновяване на и интерпретиране на писания- Свети Дух едневременно вдъхновява написването на откровения и тяхното интерпретиране.
Светият Дух е неразделен елемент от практиката на християнските общности във всичките ѝ аспекти. Най-важна е ролята му при църковните тайнства (седем на брой, макар някои протестантски общности да ги ограничават до две). Основните християнски конфесии обаче са единодушни, че без благодатното участие на Светия Дух, тайнството като такова е невъзможно.
И така, Светия Дух не е природна сила , а личност. Той е онзи Учител и Застъпник, който повежда човека по пътя на духовното развитие, независимо от вярата, която изповядва. Защото Бог е един и Свети Дух е един.
Той запалва малкото огънче в сърцата, за да започнем да Го усещаме. Влива своето „божествено мляко” и духовните качества разцъфват в човека. Те са плодовете на духа.
Плодовете на Духа
Християните вярват, че плодовете на Духа са различни качества, породени от действието на Светия Дух. В Галатяни 5:22-23 четем: " Но плодовете на Духа са : любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание". (Гал 5:22-23) Римската католическа църква добавя към този списък щедрост, скромност и целомъдрие.
Светия Дух ни дарява и с духовни дарове. Но за да ги приемем, ние трябва да сме развили онези качества, които са нужни за тях. Даровете на Духа съвсем не са измислица и някои от светците и пророците са ги притежавали. Апостол Павел се спира в отделна глава от свое послание на тази тема.
„Но всекиму се дава да се прояви у него Духът за обща полза; защото едному се дава чрез Духа слово на мъдрост, другиму - слово на знание, чрез същия Дух;. едному - вяра, чрез същия Дух; другиму - дарби за лекуване, чрез същия Дух; . едному - чудодействия, другиму - пророчество, едному - да различава духовете, другиму - разни езици, а другиму - да тълкува езици. Всичко това го произвежда един и същият Дух, като разпределя всекиму по отделно, както си иска.. И както тялото е едно, а има много членове, и всички членове на едното тяло, макар и много, са едно тяло, - тъй и Христос”. (1 Кор. 12:7-11)

Те са известни под гръцката дума за дар Charisma и имат голям диапазон- от свръхестествените лечителство, пророкуване и езици през проповядването до онези, които има всеки християнин-вярата. Свети Амброзий описва 7 дара на Свети Дух върху новопокръстения: 1.Дух на мъдрост ; 2. Дух на разбиране ; 3. Дух на съвет; 4.Дух на сила ; 5. Дух на знание ; 6.Дух на Набожност ; 7.Дух на Страх Божи.
Тъй като свръхестествените, наречени харизматични дарове са редки, съществува дори скептицизъм между християните за съществуването на Свети Дух. Според католицизма уникалността на апостолическите времена е причина за по-честото наличие на харизмите.
Обратно- Петдесятната църква счита, че причина е пренебрегването на Свети Дух и работата му в църквата. Светият Дух изпълва духа на вярващия, насочва го по духовния му път и му дава своите дарове по своя преценка.
Деветте дара сравнени с деветте плода на Духа

Даровете на Духа
1 Коринтяни 12
Плодовете на Духа
Галатяни 5:22-23

1. Дума на мъдрост
2. Дума на знание
3. Вяра
4. Лечителство
5. Вършене на чудеса
6. Пророкуване
7. Разбиране на Духове
8. Различни видове езици
9. Разбиране на езици 1. Любов
2. Радост
3. Мир
4. Дълготърпение
5. Милосърдие
6. Доброта
7. Вяра
8. Благост
9. Самоконтрол
1. Думата на Мъдрост свръхестествено разкрива мисълта, целта и пътя на Господ при специфична ситуация. Ако имаме Мъдростта на Бог, ние трябва да имаме Любов, защото Бог е Любов. Ако търсите първия дар на Духа, трябва да притежавате първия плод на Духа.
2. Думата на знание е свръхестествено откровение на информация за специфично нещо, свързано с незабавна нужда. Исус дал инструкции на учениците си Радостта Му да остане в тях и да бъде пълна. Думата на знание винаги се е приемала с Радост от учениците на Христа, така че и ние трябва да се стремим да имаме плода на Радост в нашия живот.
3. Вярата е специално изиване на свръхестествена вяра за извършване на чудо. Дори малко количество вяра в Отца носи Мир в живота ни. Ако имаме Мир, преминал през цялото разбиране, ще бъдем готови за дара на Вярата, когато нуждата нарастне. Тъй търсете първо да имате плода на Духа Мир.
4. Лечителството е това, което Бог извършва сквръхестествено. Този вид лечение не можа да дойде на секундата, ако нямаме вяра и търпение. Ако се научим да бъдем дълготърпеливи, ще бъдем способни да приемем свръхестественото лечение, което Бог има за нас.Вярата поражда чудеса, но чудесата не винаги пораждат вяра, ако не можем да се възрадваме във всяка ситуация.
5. Вършенето на чудеса е проява на Божествената сила да станат неща, които са невъзможни нормално. Исус извършил много чудеса, защото бил състрадателен към заобикалящите го тълпи , имал Милосърдие. Без доброта ние не бихме използували този дар така, както Бог би искал от нас да го вършим.
6. Пророкуването е свръхестествено откровение, внезапно прозрение чрез Духа, водещо до проповядване истините на вярата. Доброта оначава да имаме скромност, великодушие, праведност. Без доброта възприемането на откровенията Божии и тяхното проповядване са невъзможни.
7. Разбирането на духове е тази проницателност да виждаме истинското лица на духа зад неговите действия и прояви. Това качество е нужно, за да развием преданост към нашия Бог и Спасител. Плодът на предаността е да бъдем праведни и вярваме в Бога и действията на Свети Дух. Ако търсим дара да разбираме духовете, то е свързано с разпознаването и разбирането на делата на Светия Дух,с вярата в Него.
8. Различните видове езици е молене или пеене на свръхестествен или ангелски език, което има специфично послание, свързано с него. Яков е говорил, че нещата отгоре са чисти, мирни и благи. Ние не можем да пеем ангелски, ако не носим плода на благост в себе си.
9. Разбирането на езици е превеждането на съобщението на езици, така че небесното съобщение да се предаде. Нужен е голям самоконтрол, за да не добавиш собственитеу си мисли и думи, да бъдеш истинен и точен. Ето защо този дар не може да бъде без плода на Духа самоконторол.
Мъж или жена?
Полът на Свети Дух
Някои християнски групи учат, че Свети Дух има женски аспекти. Юдейска дума за дух (ruach) е женски род, гръцката (pneuma)е среден, а арамейската е също женски род. Според лингвистите това няма друго значение освен езиковото. Йоан 16:13 думата е в мъжки род.
В сирийския език, произлязъл през 300 г. от н. е. от арамейския, Свети Дух е също женски род.
Цитирайки подобни юдейски, християнски и други източници, някои църкви проповядват, че Свети Дух е женски аспект на Бога.- крило на Давидовата църква, някои месиански юдейски групи и Обединена Църква.

Творбите на ранните католически отци свързват видението за Духа като Невестата или Майката Църква- и двете женски аспекти на Божественото. Климент Александрийски я нарича Невеста. В Източните Църкви няма голяма яснота за женския аспект на Свети Дух, както в коптско-гностическите.
Деянията на Тома дават географски данни за пътуванета на апостол Тома до Индия и съдържа още молитви, призоваващи Свети Дух като "Майката на цялото Сътворение" и "състрадателна майка ," между другите й титли.
В Евангелието на Тома, Исус декларира, че учениците му трябва да мразят земните си родители (както в Лука 14:26) но да обичат небесните си такива, както той прави,"защото майка ми даде лъжа, но истинската ми Майка ми даде живот истинен." В тайната книга на Яков, Исус се назовава "син на Свети Дух."
Германският теолог Юрген Молтман, известен мислител- протестант говори за преосмисляне на Света Троица като модел на семейство, по-достъпен до вярващите.
Според професор Нейл Хамилтън от теологичния университет Дрю, евангелието на Йоан ни показва как "Светият Дух започва да изпълнява майчинска роля за нас на безусловно приемане, обич и грижа." Бог започва да се възприема като бащина и майчина форми.
И наистина- каква да бъде представата на човека, свързана с Духа Утешител? Той възпитава, порицава, дарява, лекува. Прилича на една милосърдна майка, която кърми рожбите си с Божията Истина.Но това е човешкото усещане. Бог е необозрим .
Католическият учен Франц Майер , професор по философия в Портландския университет също одобрява разпознаването на Свети Дух като женски. Той се основав на св Августин (AD 354-430) , който писал, че мнозина от ранните християни приемали женския характер на Свети Дух, повлияни от отците в Северна Африка. Той считал приемането на Свети Дух като майка на Сина Божи и съпруга на Отца като паганова ерес.Противно на св.Августин, Климент Александрийски и Ориген, св. Йероним споменава за неизвестно евангелие на юдеите, което описвало Свети Дух като "майчина фигура ."
Във фреска от 14 век, в малка католическа църква , югоизточно от Мюнхен, има изображение на Света Троица. Според Леонард Свидлер от университета Темпъл там Свети Дух е изобразен като жена. Жената и двете брадати фигури от двете й страни са обгърнати с един плащ , символизиращ тяхното единство.
В първите 100 години на християнството несъмнено е имало юдейско влияние от Стария завет, считащо Свети Дух за женски Дух, Дихание на обичната Шекина, която е вечното Божествено присъствие, активиращо раждането на чудеса и миропомазване. Днешни проучвания по това вярване считат, че е възможно Свети Дух, Ruach Ha Kodesh, да бъде изобразен като женско животворящо присъствие на Бог, Шекина, която кърми и отглежда душите за царството Божие. Духовни възгледи в Книга на Знанието:Ключовете на Енох ни напомнят, че ако времето на Стария завет е Век на Отца, на Новия завет- на Сина Божи, то идващите времена са на Свети Дух. Но трябва дебело да подчертаем, че Света Троица е далече отвъд антропоморфното разбиране за нея. То е по-скоро нужно, за да символизира Божественото и нашето съприкосновение с него.

Предавания на Свети Дух

Най-напред Исус дава от Духа на учениците си, за да проповядват и лекуват чрез него- виж Марк 3.14-15р Матей 10.10, Лука 9.1
Тъй като работата е много , а жетварите-малко, Исус възлага Свети Дух на още 70 души-виж Лука 10.1
Повторното възприемане на Свети Дух от апостолите става на Петдесетница, но този път- за постоянно. В резултат те извършват чудеса и знамение-Деяния 2.43 и излъчват благост- т.е харизма-виж Деяния 4.38
В Деяния 6. 3-7 апостолите предават способността за възприемане на Свети Дух на още 7 последователи, като са изброени и имената им.
По-късно този акт е извършен и върху други- Деяния 8.17, но не на богаташа Симон, който иска да си купи тази дарба.
По-късно 19.6-7 Павел полага ръце на 12 души и те приемат Свети Дух.
Както се вижда, налице е предаване дарбата за възприемане на Свети Дух от Исус, чрез апостолите и на други хора, като това е ставало с полагане на ръце.
В писмото на Павел към коринтяните, цитирано при дарбите на духа, става ясно, че не малко от вярващите са имали харизматичните дарби и развитието им е било поощрявано.
Какво става по-късно? Защо тези способности са помръкнали през вековете, даващи само единични плодове? Колко ли носители на тези качества на духа са били изгорени от Инквизицията?
Но която и църква да погледнем, виждаме, че кръщението е само началото на пътя на вярата. Много работа предстои на вярващия и Свети Дух, ръка за ръка, за да стане достоен да приеме даровете на духа според качествата му. Тези дарове не могат да се купят, както е поискал Симон от апостолите. Те се придобиват с много труд и вяра, с много търпение и жертвоготовност...

* * *

Кой си ти, разумни човече?
Потопен в материята, стъпил на ръба на духовното и не смееш да пристъпиш
без доказателства, без апарати и окуляри, само по дух!
Повече от плът си ти, защото сам Господ Бог вдъхна в теб от своето дихание!
Твоят дух е изтъкан от светлина и чака
като синапено зрънце Светлината!
Божията Светлина на Духа Свети да те докосне и да те пробуди!
И когато
пробуденият ти Дух
прогледне към Небесата,
виж Божието око!
Взри се в зеницата Му
и в същността си!
Там лежи
пътя на духа ти
към звездите!
Амин.
http://www.castorvpollox.com/resources/ ... hubble.jpg
Кабрал
Модератор
Мнения: 2534
Регистриран на: чет окт 02, 2008 11:32 pm

Re: Свети Дух

Мнениеот Кабрал » ср юли 28, 2010 9:33 pm

Изводът?
Paladin
Потребител
Мнения: 108
Регистриран на: съб ное 17, 2007 3:11 pm

Re: Свети Дух

Мнениеот Paladin » съб юли 31, 2010 8:03 pm

1. Свети Дух го намираме под една или друга форма на описание в множество религии по света.
2. Той е бил усещан от различни хора по сходен начин.
3. Той е Параклете- Учител и Застъпник за вярващия по пътя на вярата.
4. Свети Дух съществува, но не е природно явление, а има качествата на личност като ипостас Божи.
5.Свети Дух може да бъде усетен при молитва и чрез нея да бъде възприемано Словото Божие.
6. Свети Дух дарява харизматичните дарби.
7. Той е истинната Светлина!
Амин
Потребителски аватар
Aurelia Felix
Модератор
Мнения: 4097
Регистриран на: ср авг 12, 2009 8:47 pm

Re: Свети Дух

Мнениеот Aurelia Felix » пон авг 02, 2010 9:24 pm

small axe
Потребител
Мнения: 2485
Регистриран на: чет апр 23, 2009 7:23 pm

Re: Свети Дух

Мнениеот small axe » пон авг 02, 2010 10:51 pm

да, текстът е пълен с глупости и небивалици.... :?
Потребителски аватар
m.muladzhikova
Потребител
Мнения: 774
Регистриран на: пет яну 22, 2010 9:04 am

Re: Свети Дух

Мнениеот m.muladzhikova » вт авг 03, 2010 1:21 pm

Паладин,

Много ми хареса това, което прочетох. Благодаря.
Paladin
Потребител
Мнения: 108
Регистриран на: съб ное 17, 2007 3:11 pm

Re: Свети Дух

Мнениеот Paladin » вт авг 03, 2010 4:46 pm

Мнението на двамата теолози, посочени в текста не е мнение на православната църква, ако ставо дума за посочения абзац.
Това са си техни разсъждения, касаещи ранните представи на християните 1 век.
Писах материала цели 3 месеца и съм внимавал точно да няма неправилни теологични твърдения и изрази.
За горния абзац писах на Леонард Свидлер и той наистина е виждал фреската в църквата при Мюнхен.
Но това са си разсъждения на различи теолози и толкова.
Някои християнски групи учат, че Свети Дух има женски аспекти. Юдейска дума за дух (ruach) е женски род, гръцката (pneuma)е среден, а арамейската е също женски род. Според лингвистите това няма друго значение освен езиковото.- изглежда не сте забелязали това...
През цялото време писах с радост и упование в Свети Дух.То ми даваше криле.Беше като служение за Негова слава. Мисля, че това е най-важното.
И кое е богохулството? Че Свети Дух съществува? Че може да бъде усетен и това е най-въжделената цел на вярващия?
Това ли са глупостите и абсурдите? Или цитатите от Светата Библия?
Не съм съгласен
Статията е теологична и за това се намира в този раздел.
Тя не е спор за православната ни вяра.
Седемте точки от заключението ми не са нито на йота отклонение от вярата.
Потребителски аватар
Aurelia Felix
Модератор
Мнения: 4097
Регистриран на: ср авг 12, 2009 8:47 pm

Re: Свети Дух

Мнениеот Aurelia Felix » ср авг 04, 2010 8:47 pm

поднесената информация е микс от всякакви вярвания, най-често лъжливи и малко истина. ако поне заглавието беше например "Учението за Светия Дух според различните религии и изповедания" щеше да е коректно. но не е. заглавието е "Свети Дух". след което започва дълго, отегчително и невярно съдържание, което лесно оплита и обърква новите и неопитните в християнското учение.
Paladin
Потребител
Мнения: 108
Регистриран на: съб ное 17, 2007 3:11 pm

Re: Свети Дух

Мнениеот Paladin » ср авг 04, 2010 10:31 pm

Кабрал
Модератор
Мнения: 2534
Регистриран на: чет окт 02, 2008 11:32 pm

Re: Свети Дух

Мнениеот Кабрал » ср авг 04, 2010 11:50 pm

Паладин,
Хубаво си се хванал да пишеш нещо, но не го правиш както трябва. Не си научил терминологията, не си схванал Божията същност и затова пишеш неверни неща.

Главната теологична доктрина в християнството е, че Бог е единен, но с 3 лица-ипостаса- Отец, Син и Дух.

В християнството няма главна теологична доктрина. Теологията на български e богословие, т.е. това е знанието за Бога в неговият вътрешен и външен живот. Самата теология не може да има собствена доктрина, а само да предаде Богооткровението.
Бог не е единен, Бог е един/но не сам/. Дадени са точните определения на Светата Троица.

Тази основна мисъл заляга в символа на вярата, приет от Вторият вселенски събор в Константинопол, 381 г. Ако по отношение на Отца и Сина, принципни разлики няма, не е така за Светия Дух.Осмият член от Никейско-цариградския символ на вярата гласи „(Вярвам) и в Светия Дух, Господа, Животворящия, който изхожда от Отца, комуто се покланяме и когото славим наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците”.


Това, че Бог е един и в ипостасите на Отец, Син/в стари времена/ и Светият Дух ни е предадено от самият Иисус Христос/ипостасният Син в нови времена/, а не е основна мисъл залегнала в символа на вярата, защото Светите събори само констатират правилнато при догматични спорове. Символът на вярата е приет на Пръвият Вселенски събор в Никея и е допълнен на Втория.
По отношение на Отца и Сина има една единствена разлика, която не знам дали е принципна или не, а как ще да е било за Светия Дух можехме да знаем ако беше дал сравнение с нещо, напр. какво е казано на единия и другия събор за Него.

Светият дух, като едно от лицата на Светата Троица, има нетварен произход. Т.е. за разлика от останалите духове – ангели и други, споменаващи се в Библията, той не е сътворен, а е предначален. Въпреки че по определение изхожда от Бог Отец, това изхождане не се разбира във времеви аспект, а като непрекъснато и вечно изхождане, като начин да се определи отношението на Светия Дух с другите две ипостаси на Триединния Бог.

Не е правилно да се каже, че Светият Дух има "нетварен произход". Казано е изхожда от Отца и толкова! Няма сътворен, няма предначален. По кое "определение" Светият Дух изхожда от Бог Отец? Няма такова определение, както няма определение по което Слънцето изгравя всеки ден. Това е факт, а по определение пред "че" се слага запетая. В примера не може да използваш и "Бог Отец".
Най.лесно ще ти е да прочетеш Йоан Дамаскин, има го тук във форума е на най-достъпен език.
Paladin
Потребител
Мнения: 108
Регистриран на: съб ное 17, 2007 3:11 pm

Re: Свети Дух

Мнениеот Paladin » пет авг 06, 2010 1:32 pm

Благодаря за градивния отзив, Кабрал.
Въпросите Ви отварят няколко теми, които е невъзможно да бъдат написани в един отговор.
Чета и Йоан Дамаскин.
Наистина, теолозите използуват различни термини и нюансите са много тънки.
Ще се опитам да бъда полезен и занапред.

Върни се в “наука и религия”Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта