Еволюцията отрича ли Бог

два пътя; колко истини?
Потребителски аватар
Next
Потребител
Мнения: 2967
Регистриран на: чет мар 29, 2012 9:19 am

Re: Еволюцията отрича ли Бог

Мнениеот Next » нед окт 06, 2013 6:47 pm

„През последните няколко години се появяват все повече и повече научни съобщения,
потвърждаващи внезапната поява на живот в неопределен брой разновидности с напълно развити основни белези от самото начало. Установените биологични видове в тези вкаменелости са идентични със съществуващите в природата днес. С други думи, вкаменелостите „говорят” за напълно завършен в самото начало биологичен свят, а не за еволюиращ.
Какво казва науката относно радиоизотопните методи на измерване?
За да се приложат тези методи, са необходими няколко задължителни предварителни
условия. От научна и практична гледна точка тези условия обаче са неизпълними и абсолютно недоказуеми. Ще споменем само три от тях:

1) Изследваните проби трябва да са принадлежали от създаването си до момента на изследване към една напълно затворена система, т.е. неподлагана на въздействието на външни и вътрешни фактори. В природата обаче не съществува понятие „затворена система”. В природата няма система, която да е останала в продължение на дълъг период от време неповлияна от околната среда. Така че първото условие за тези методи е неизпълнимо.
2) Системата в своето начало не трябва да е съдържала количества от дъщерния елемент. Ако е съдържала, при изчисленията това трябва да се коригира. Невъзможно е да се разбере първоначалното състояние на радиоактивни елементи (изходни и дъщерни) в система, която се е образувала в твърде далечно или праисторическо време, или както еволюционистите твърдят, преди милиони и милиарди години. Това е въпрос на предположение и вяра, но не и на наука. При изследването на съвременни вулканични скали, образувани от потоци лава от вътрешната мантия на Земята, се установява наличието на уранови минерали, радиоактивно олово, но така също и обикновено олово. А как е било в началото? Така че и второто условие
при тези методи е неизпълнимо.
3) Скоростта на процеса на полуразпад трябва да е била постоянна от началото до момента на измерването. Знае се обаче, че всеки процес в природата протича със скорост, която се влияе от много странични фактори. При урана учените отдавна са установили, че този процес е променлив и се влияе от фактори като: космическата радиация, магнитното поле на Земята, свръхексплозии на близки звезди и т.н. Така че условието „постоянна скорост” е неизпълнимо. В най-добрия случай може да се говори за средна скорост на полуразпад, но не и за постоянна.
Тези три неизпълними условия при урановия, рубидиевия и калиевия методи показват,
че тези методи не притежават научна стойност, поради което и резултатите, които се получават чрез тях, са нереални.

За разлика от ураново-оловния метод, методът на въглерод-14 се използва за
определяне възрастта на сравнително млади обекти. Особено надеждни са резултатите от обекти, живели допреди 3000 години, неубедителни до 5000 години и нереални над 8000 години. Този метод намира особено приложение за определяне възрастта на организмови находки (вкаменелости, остатъци от човешки скелети и пр.), но не по-стари от посочената вече възраст. Както предишните, така и този метод има някои основни недостатъци:
- Не е възможно да се знае какво е било съотношението между въглерод-14 и въглерод-12 в биосферата, включително и в живите организми, когато изследваният обект е загинал, и дали то е сравнимо с тези съотношения днес.
- Не може със сигурност да се каже, че скоростта на полуразпад е била константна и не е била повлияна от външни или вътрешни фактори.
- Не може да се отговори на въпроса дали съотношението между радиоактивен (С-14) и обикновен въглерод (С-12), погълнат от организма, е константно.
Това показва, че и методът с въглерод-14 трябва да се интерпретира с необходимото
внимание и да се търсят винаги средни стойности от получените резултати. Този метод има обаче едно важно предимство – получените резултати могат да бъдат потвърдени или отречени с допълнителни данни от последните 6000 години, т.е. откакто има документирани историко-археологически находки”…

„Ще резюмираме казаното дотук със следните три основни извода:
1) Вкаменелостите са доказателство за един напълно развит биологичен свят, а не за
еволюираш. Твърдението на еволюционната теория, че „вкаменелостите са най-важното доказателство, че животът се е развил от по-прости към по-сложни форми, не отговаря на истината.
2) Предварителните условия за провеждането на ураново-оловния метод са
неизпълними, резултатите не подлежат на научна проверка, не са доказуеми, често са противоречиви, наивни или спекулативни, поради което не могат да се приемат за реални. От научна гледна точка такива резултати не отговарят на истината.
3) Радиокарбоновият метод е единственият, чрез който могат да се получат достоверни
резултати, но само в границите от 3000 до 5000 години. Над тази граница той е неприложим.”

Какво казва науката?
1) Изчислено е, че годишно върху Земята падат 5 до 15 тона космически прах. Това
значи, че за 4,5 милиарда години натрупаният слой от метеоритен космически прах трябва да има дебелина от 20 до 60 метра. Пласт с такава дебелина обаче не се установява никъде. Голяма беше изненадата на американските астронавти, когато кацнаха през 1969 г. на Луната. Те очакваха да видят няколко метра космически прах, но този слой не беше повече от един сантиметър.
Космическият прах съдържа 300 пъти повече никел от земната кора. Малкото
количество никел, установен на повърхността на Земята, е допълнително доказателство за малкото количество космически прах върху нея. Интересни са изчисленията на учените за съдържанието на никел, разтворен във водите на световния океан. Резултатите са показали, че времето, необходимо за неговото натрупване, не може да е от порядъка на милиарди години.
Така че единственото обяснение за ниското съдържание на никел в земната кора (дебела 19 км.) и световния океан (70,8% от повърхността на земното кълбо) учените свързват с една по-млада Земя, т. е. Земята не може да бъде на 4.5 милиарда години.
2) Както видяхме по-горе, при радиоактивното разпадане на урана се образува хелий,
който излиза от литосферата и се натрупва в атмосферата. Ако този процес е продължавал 4,5 милиарда години, в атмосферата днес трябваше да има 100 000 пъти повече хелий.
Животът при тези условия не би бил възможен. От физико-химията се знае, че хелият не се губи от атмосферата, тя по-скоро поглъща хелий от космоса. Съдържанието на хелий в атмосферата е доказателство за една по-млада Земя.
Подобен е случаят с аргон-40, който се получава при разпада на радиоактивен калий.
Аргонът в атмосферата е прекалено малко, за да се е образувал през 4,5 милиарда години на разпад на калия.
Тези факти показват, че Земята не може да бъде на 4.5 милиарда години.
3) Правени са изчисления относно притока на материали (глина, сол, пясък, метали и
т.н.) към световния океан. Получените резултати при всички тези изчисления са показали, че възрастта на Земята не би могла да бъде 4,5 милиарда години!
4) Магнитното поле на Земята непрекъснато отслабва и това отслабване се удвоява на
всеки 1400 години. Изчисленията показват, че преди няколко десетки хиляди години магнитното поле трябва да е било толкова силно (32 пъти по-силно, отколкото е сега), че Земята би експлодирала поради топлината, произвеждана от собствените й магнитни сили.
Каквото и да мислим по този въпрос, логичният извод е, че Земята не може да бъде на 4,5 милиарда години.
5) Според геологията Земята и Луната са на една и съща възраст. Луната излъчва топлина, има магнитно поле и е сеизмично активна (лунни трусове). Тъй като Луната е многократно по-малка от Земята, естествено е тя да е изстивала много по-бързо. Фактът, че сърцевината на Луната е течнообразна, показва, че тя е много по-млада отколкото еволюционистите смятат.
6) Посоката на въртене на две от планетите на Слънчевата система (Венера и Уран) е
противоположна на посоката на въртене на останалите планети. Ако е вярна еволюционната теория, че Слънчевата система е възникнала от един и същ въртящ се небуларен облак, защо тези две планети се въртят в противоположна посока?
7) Знае се, че краткотрайните комети губят част от материала си, когато преминават в
близост до Слънцето (красивите „опашки?, които нощем се наблюдават). Изчислено е, че поради материала, който губят, кометите не биха могли да са на милиарди години. Как така съществуват все още тези комети във Вселената, ако тя е на 20 милиарда години? Явно е, че тези милиарди липсват.
8) Не е възможно съществуването на сеизмична активност на малки планети или техни
сателити в една стара Вселена. Преди няколко години учените астрофизици бяха изненадани от силно изявената вулканична активност на сателита на Юпитер (т.нар. юпитерна луна).
Поради голямата отдалеченост от Слънцето, поради малките си размери (3,640 км в диаметър) и, разбира се, поради милиардите години, които се приписват на Вселената, това небесно тяло трябваше отдавна да е изстинало и да не показва абсолютно никаква вулканична активност. Поради своите размери то е могло да запази собствената си топлина не повече от няколко десетки хиляди години. А за голямо учудване на специалистите луната на Юпитер показа най-висока вулканична активност в планетарната Слънчева система. Логичният извод е, че тази система не е толкова стара, колкото еволюционистите приемат.
9) През 18 век бе установено, че Слънцето се свива със скорост 0,1 % на всеки 100
години. При такава скорост на свиване следва, че преди 2 милиона години то трябва да е било два пъти по-голямо, отколкото е днес. Но тогава според еволюционната хронология трябва да е бил апогеят на ледниковия период! А как биха изглеждали размерите и излъчването му преди милиарди години? Животът на Земята не би бил възможен. Логичният извод гласи: милиардите години не могат да бъдат научно доказани.
През 1979 г. учените астрономи установиха, че Слънцето губи от своята енергия и след
около 100 000 години ще изчезне. Това се потвърди по-късно и от липсата на регенериране в неговата вътрешност. Този факт противоречи на еволюционната теория относно вечността на материята и потвърждава библейското учение за преходността на творението.
10) Ако ерозията на континентите е протичала със същата скорост, както сега, само за 14 милиона години континентите щяха да са изцяло разрушени до морското равнище. А тези 14 милиона години представляват само 0,5% от предполагаемата според еволюционистите възраст на Земята. Явно е. че това предположение не може да се докаже по научен път.
11) Интересни сведения за възрастта на човечеството дава демографската статистика.
Според Factum средният годишен прираст на населението на Земята възлиза на
0,2% при среден брой деца на семейство 2,5. Ако се приеме, че човечеството е започнало от една двойка, това значи, че за 11 000 години ще достигне днешния брой от 7 милиарда. Ако процентът на нарастване многократно се намали (напр. 0,05% годишен прираст), за 400 000 години населението на Земята щеше да бъде 10 на степен 87, което е абсурд. Та едва ли Homo erectus и производният му Homo Sapiens са познавали по това време противозачатъчни методи и средства или пък са имали проблем с абортите.
Предположението на еволюционната теория в това отношение няма никаква научна стойност.”
Потребителски аватар
Next
Потребител
Мнения: 2967
Регистриран на: чет мар 29, 2012 9:19 am

Re: Еволюцията отрича ли Бог

Мнениеот Next » нед окт 06, 2013 6:47 pm

„Австралопитек: Открити са голям брой различни вкаменелости. Смятало се е, че е прародител на човека, живял преди 2-3 милиона години в Африка. Множеството изследвания днес показват, че това е изчезнал вид маймуна, нямащ родствена връзка с човека.
Дълги и драматични са дискусиите в литературата относно автентичността и научната стойност на различни вкаменелости, отнасящи се към групата на т.нар. предисторически човек― (Pitencathropus erectus). Ще споменем някои от тях (18,25): Човекът от Ява – днес е установено, че намерените вкаменелости принадлежат към два вида: черепът е на маймуната гибон, а бедрената кост е от съвременен човек.
Кенийският човек – оказа се, че е съвременен човек.
Пекинският човек – вдигна се голям шум около находката, но наскоро се установи, че е фалшификат. Вкаменелостите набързо изчезнаха.
Пилтдаунският човек – оказа се, че е добре обмислена измама. Вече напълно забравен.
Откритият в САЩ зъб, приписван на т.нар. Hisperopithecus – оказа се, че е част от отдавна изчезнал вид дива свиня.
Предполагаше се, че намереният през лятото на 2002 г. в Южните Родопи на България
череп има особено важна стойност в еволюционната верига на съвременния човек.
Вестниците публикуваха тази „сензационна новина― на първите си страници. Наскоро анатоми от Лесотехническия университет в София установиха, че това е череп на говедо (!) Сензационната новина се забрави много бързо... Така масмедиите често манипулират и формират общественото мнение.

Ако към тези данни се добави и изключително интересният факт, че процентно към общото тегло най-голям е мозъкът при мишката (6,6%), а при човека е 2 до 2,5% от общото тегло, ще разберем, че човешкият мозък притежава качествени стойности, каквито няма никой друг биологичен вид.

В специализираната палеонтологична литература преобладава становището, че досега не са намерени доказателства от вкаменелости, представляващи преходни форми между маймуна и човек. В подкрепа е и фактът, че между маймуна и човек съществува непреодолима генетична бариера, както впрочем и между всички останали биологични видове. Човекът винаги е бил човек и маймуната винаги е била маймуна. Няма обективни доказателства за еволюцията на човека от маймуната или от някой друг животински прародител.

“Цитираме и учебника по биология на Ботев и сътр. (стр. 111): „На четвъртия месец от развитието си човешкият плод прилича на зародиша на човекоподобна маймуна и е изцяло покрит с косми―. Това не отговаря на истината. Съветваме авторите на учебника да се обърнат към който и да е гинеколог и го попитат дали е така. Гинекологът ще им се изсмее в лицето! Жалко е, че се допускат такива нелепости официално, съзнателно и безотговорно да се изучават от младите хора като „истини― на еволюцията...

..1) От медицинската анатомия и физиология се знае, че човешката реч се осъществява от следните задължителни компоненти: уста, език, ларинкс, мозък и околна среда. Не е възможно чрез мутация, селекция и случайно да се получи такава прецизна хармония между пет различни компонента, от които зависи човешката реч.
2) Съгласно еволюционната теория човекоподобните маймуни притежават сходни на човека анатомично-физиологични особености, при което би трябвало да се очаква тези животни да могат да се научат да говорят. Въпреки създаваните благоприятни условия, многобройните и дългогодишни опити с човекоподобни маймуни никога не са дали положителни резултати.
.......5) Специалистите езиковеди са на мнение, че в основата си всички езици имат нещо
общо, което ги свързва. Според креационистите това означава, че при смесването на езиците във Вавилон (Битие, 11) преди повече от 4000 години основата им е запазена. Тогава са възникнали познатите днес осем езикови групи. Указание за първичния общ език са многото сходни думи в тези групи.
6) Когато се ражда, човек не може да говори, но е в състояние да научи езика на родителите си. Чрез хармоничното съчетаване на споменатите пет задължителни компоненти и кодираната генетична програма, в съответните три центъра на главния мозък започва, така да се каже, „инсталирането― на майчиния език. Но безсловесният „първичен човек― не е имал възможността да чуе майчин език, за да го научи (т.е. да го инсталира в главния си мозък). Този първичен човек действително е приличал на компютър без памет.
7) Според еволюционната теория езикът също еволюира, развивал се е от по-прости към
по-сложни форми на човешка реч. Днес специалистите-езиковеди твърдят обратното — сложността на езика не нараства. В сравнение с днешните модерни езици (напр. английския) древните езици са много по-комплицирани, с изключително сложна граматика и словосъчетания. Оказва се, че древният и малко образован човек е говорел по-сложен език в сравнение с днешния високообразован и цивилизован човек. Парадокс! И тук еволюционната теория е в противоречие с науката...”
………….

“Според еволюционната теория възникването на религията е еволюционен процес: в ранните примитивни стадии човекът не е имал никаква религия, по-късно (пещерен човек) се появява политеизмът (многобожието). С течение на времето наред с политеизма се появява и монотеизмът (вярата в един Бог), към който се отнасят еврейската религия, християнството и ислямът. Религията не е нищо друго освен израз на безпомощността на човека пред природните сили. Така той сам си измисля бога. С научно-техническия прогрес на човечеството религията ще губи все повече и повече своето значение и накрая напълно ще изчезне. Според еволюционната теория високоразвитият цивилизован човек няма да бъде религиозен.
Този начин на мислене на еволюционистите е в противоречие не само с
религиознанието, но също така със социологията, психологията и етиката. Ето някои факти в това отношение:
1) Праисторическите, както и най-старите исторически документи показват, че не е имало време, когато човек да не е бил религиозен. Дори някои еволюционисти предполагат, че австралопитеците (преди 3,2 милиона години) са имали своя религия (Linder Biologie, 1989, стр. 492).
2) Тези документи показват още, че първоначалната религия на човека е била вярата в един Бог и че политеизмът (многобожието) се е появил по-късно (с появата на най-старите цивилизации). Дори в Китай (5 век преди Христа) и при индианците от Северна Америка има исторически сведения за съществуването на монотеистична религия и липса на езически култове и многобожие.
3) Днес човечеството е достигнало много висока форма на развитие. Ако беше вярна
еволюционната теория, религията отдавна трябваше да отпадне. Статистиката на ООН показва, че 84% от населението на света днес са религиозни. От тях над 50% са политеисти.
Този факт показва, че човек по природа е религиозен, по рождение има някаква представа за своя Творец и притежава вроденото познание, че природата трябва да има свой Създател. И още нещо, във всеки има в по-голяма или по-малка степен развита съвест и нравствени ценности и не на последно място стремеж за вечност. А тези неща са фундаментът, върху който се гради религиозното чувство у човека.
В подкрепа на това свидетелстват предсмъртните думи и действия на някои известни
атеисти-еволюционисти. Често последните мигове от живота на човека са много по-показателни, отколкото всички творения и думи, изказани приживе. Мнозина свалят житейската си маска, когато застанат пред лицето на смъртта. Пред неизбежната реалност те стават откровени и говорят истината. Обикновено на смъртното легло се признава, че животът е преминал като една голяма илюзия.
Потребителски аватар
Next
Потребител
Мнения: 2967
Регистриран на: чет мар 29, 2012 9:19 am

Re: Еволюцията отрича ли Бог

Мнениеот Next » нед окт 06, 2013 6:48 pm

Ето някои примери:
Sir Thomas Scot (атеист, президент на английската горна камара): „До този миг аз си
мислех, че няма нито Бог, нито ад. Сега обаче зная и го чувствам, че и двете са реалност и аз съм обречен на вечни мъки поради справедливата присъда на Всевишния―.
Хенрих Ягода (сътрудник на Сталин и шеф на тайната полиция, осъден на смърт от
Сталин): „Трябва да има Бог и Той ще ме накаже заради моите грехове―.
Francois Voltaire (един от най-изявените атеисти). Неговата сестра пише: „Смъртта му
беше нещо ужасяващо. Никога не бих желала да наблюдавам смъртта на атеист. Цялата нощ той крещя, молейки Бога за прошение на греховете си―.
Я. Ярославский (президент на международното движение на атеистите); „Моля ви,
изгорете всички мои книги. Аз виждам ада, той ме чака, той е тук―.
В. Ленин. Неговата сестра пише; „Умирайки в душевно умопомрачение, той молеше масите и столовете за прощение на греховете си―.”
…............

“Знае се, че всички тела при изстудяване се свиват и намаляват обема си. Това
е природен закон. Но водата прави изключение от този закон – при изстудяване тя се разширява. Ако водата не притежаваше такова изключение от универсалната природна закономерност, то и животът във водните басейни не би бил възможен. И друго жизнено важно изключение: всички водородни съединения са отровни. Водата отново прави изключение.

Без тези две изключения животът на Земята е невъзможен. Всеки непредубеден може да види в тази природна особеност намесата на висша свръхинтелигентна сила, която целенасочено е създала това изключение, за да се запази животът.

В животинския свят има много и изключителни начини на поведение (инстинкти),
които от еволюционна гледна точка не могат да бъдат обяснени. Еволюционната теория не е в състояние да обясни защо тези изключителни феномени не са онаследени и развити при по-висшите видове. Та много от тези инстинкти биха били съвършено средство за оцеляване в борбата за съществуване! Защо по-висшите животински видове е трябвало да изработват средства в борбата за съществуване, много по-несъвършени от инстинктите при по-нисшите биологични видове? Нещо повече – много от съвременните изобретения в областта на техниката са копие на инстинкти от животинския свят.
В подкрепа на това виждане можем да споменем някои примери от света на
насекомите, които възхищават със своята същност, сложност и целесъобразност (20);
а) Изключителната „социална― организация и желязна дисциплина при пчелата и
пчелното семейство. Ако човек притежаваше само частица от биологичната кодирана програма на пчелите, светът днес би имал съвсем друг облик!
б) Невероятният структурно-функционален феномен на окото на жабата и на бръмбара,
послужил като модел на съвременната радарна техника.
в) Ултразвуковият апарат на прилепа и на молеца, послужил като модел на съвременната ултразвукова диагностика.
г) Инфрачервеният апарат на гърмящата змия, различаващ температурни граници до 1/1000 от градуса.
д) А какво да кажем за ухото на бухала и обонянието на някои бозайници! Човек не само дължи на природата много от своите изобретения и технически постижения, но този най-висш животински вид, както го нарича еволюционната теория, трябва да се учи на пестеливост от някои примитивни насекоми.

Ето един пример:
Конструираната от човека електрическа крушка има коефициент на полезно действие 3
до 4%, което значи, че само 3-4% от влизащата в нея енергия се превръща в светлина. Остатъкът (96-97%) от електрическата енергия се превръща в топлина. Така електрическата крушка прилича по-скоро на електрическа печка, отколкото на осветително тяло.
Не е така обаче при светулката (примитивно безгръбначно насекомо). Тук съществува
един невероятен творчески патент на биолуминесценция, при което се произвежда „студена― светлина. При този биохимичен процес специалното химично вещество луциферин се подлага на окисление от ензима луцифераза. Количеството на окислените луциферинови молекули е равно на излъчените светлинни фотони. Този механизъм дава възможност на светулката да регулира излъчваната светлина, а тази т.нар. „студена― светлина не води до никаква загуба на топлинна енергия…………

…А ето и мнението на еволюциониста Sir Arthur Keith (7): „Еволюцията е недоказана и недоказуема.
Ние обаче вярваме в нея, защото тя е единствената алтернатива на учението за сътворението, което ние не искаме да приемем―….

Да отговорим на въпроса: Защо еволюционистите не наричат тази своя вяра „чудо―?
Отговорът е само един: ако се приеме чудото като факт, тогава трябва да се приеме и
съществуването на Бога. А да се приеме Бога като реалност, значи човек да се съобразява с Него и Неговата воля; да се вярва в един свят, справедлив, всезнаещ, любещ Творец, Който мрази греха и обича грешника, да се вярва в един Бог, Който ще търси отговорност от всеки човек и ще съди всеки според делата му…”
………….

“Ето някои особености от астрономията:
1) Разстоянието от Земята до Слънцето е 150 милиона км. Слънчевата светлина, която се движи с 300 000 км/сек., изминава това разстояние за 8 мин. Ако орбитата на движението на Земята около Слънцето беше само с 1,5% по-малка, животът на Земята не би бил възможен.
2) Въпреки непрекъснатите термоядрени процеси, които протичат в Слънцето, то
излъчва своята топлина и светлина към Земята равномерно, постоянно и ритмично. Ако това не беше така, животът на Земята не би бил възможен.
3) Земята се движи със скорост 120 000 км/час около Слънцето. Дължината на земната
орбита около Слънцето възлиза на 940 милиона километра, което разстояние Земята изминава за една година. Земята се движи около собствената си ос със скорост 1600 км/час, измервано на екватора. Ако тези ротационни особености на Земята бяха по-различни, животът на нея не би бил възможен.
4) Ъгълът на наклоненост на земната ос (23,5 градуса) е оптималният за
осъществяването на цикъла от четири годишни времена. Ако този ъгъл беше друг, животът на Земята не би бил възможен.
5) Цялостната маса на земното кълбо (1 милион пъти по-малка от масата на Слънцето),
както и гравитационните сили между Слънцето, Земята и Луната също са важна особеност, без която животът на Земята не би бил възможен.
6) Земната атмосфера е изключително условие за съществуването на живота. Без
оптималните процентни взаимоотношения между азот, кислород, въглерод, въглероден двуокис, вода и останалите 26 химични елемента в земната атмосфера животът на Земята не би бил възможен.
7) Озоновият слой предпазва земното кълбо от вредните ултравиолетови лъчи на
Слънцето. Без този слой животът на Земята не би бил възможен.
8) Геофизичните и хидрологични особености на Земята (кора, сърцевина, хидро- и
литосфера) са също изключително важни условия за съществуването на живота.
9) Водният цикъл и съпровождащата го глобална атмосферна циркулация, са друго задължително условие за съществуването на живота на Земята.
10) Кръглата форма на Земята е съществено условие за съществуването на живота….”
Потребителски аватар
Next
Потребител
Мнения: 2967
Регистриран на: чет мар 29, 2012 9:19 am

Re: Еволюцията отрича ли Бог

Мнениеот Next » нед окт 06, 2013 6:53 pm

Някои хора искаха факти. Е, и като ги получихте какво? Кой и как ще опровергаете? Дадох има-няма стотина разхвърляни из филми и текст...
Ако не и повече.
Кабрал
Модератор
Мнения: 2534
Регистриран на: чет окт 02, 2008 11:32 pm

Re: Еволюцията отрича ли Бог

Мнениеот Кабрал » нед окт 06, 2013 7:41 pm

Някои хора искаха факти.
--------------------

Факти, Некст, искали са факти!
Потребителски аватар
Hatshepsut
Потребител
Мнения: 194
Регистриран на: пон сеп 26, 2011 6:08 am

Re: Еволюцията отрича ли Бог

Мнениеот Hatshepsut » нед окт 06, 2013 8:05 pm

Потребителски аватар
Next
Потребител
Мнения: 2967
Регистриран на: чет мар 29, 2012 9:19 am

Re: Еволюцията отрича ли Бог

Мнениеот Next » нед окт 06, 2013 8:40 pm

G.K.M
Потребител
Мнения: 125
Регистриран на: чет сеп 26, 2013 12:58 pm

Re: Еволюцията отрича ли Бог

Мнениеот G.K.M » нед окт 06, 2013 10:22 pm

G.K.M
Потребител
Мнения: 125
Регистриран на: чет сеп 26, 2013 12:58 pm

Re: Еволюцията отрича ли Бог

Мнениеот G.K.M » нед окт 06, 2013 10:24 pm

G.K.M
Потребител
Мнения: 125
Регистриран на: чет сеп 26, 2013 12:58 pm

Re: Еволюцията отрича ли Бог

Мнениеот G.K.M » нед окт 06, 2013 10:26 pm

G.K.M
Потребител
Мнения: 125
Регистриран на: чет сеп 26, 2013 12:58 pm

Re: Еволюцията отрича ли Бог

Мнениеот G.K.M » пон окт 07, 2013 1:28 am

Потребителски аватар
Р. Марков
Потребител
Мнения: 285
Регистриран на: нед май 17, 2009 9:01 pm

Re: Еволюцията отрича ли Бог

Мнениеот Р. Марков » пон окт 07, 2013 12:55 pm

small axe
Потребител
Мнения: 2485
Регистриран на: чет апр 23, 2009 7:23 pm

Re: Еволюцията отрича ли Бог

Мнениеот small axe » пон окт 07, 2013 4:43 pm

Потребителски аватар
Next
Потребител
Мнения: 2967
Регистриран на: чет мар 29, 2012 9:19 am

Re: Еволюцията отрича ли Бог

Мнениеот Next » пон окт 07, 2013 7:37 pm

G.K.M
Потребител
Мнения: 125
Регистриран на: чет сеп 26, 2013 12:58 pm

Re: Еволюцията отрича ли Бог

Мнениеот G.K.M » пон окт 07, 2013 8:45 pm


Върни се в “наука и религия”Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост