В Писанията ли е спасението?

теми, свързани с протестантството
Кабрал
Модератор
Мнения: 2534
Регистриран на: чет окт 02, 2008 11:32 pm

В Писанията ли е спасението?

Мнениеот Кабрал » пон фев 03, 2014 12:15 pm

Писано е толкова пъти и затова няма да правя увод, а и няма кой да го разбере, затова ще пусна в началото само стиховете, дето и тях никой не чете, ама да са ни подръка.

Отговорът е даден от Иисус Христос в беседата след чудото при Овчите порти в Ерусалим. Евреите защитават Закона (съботния ден) и дори искат да убият Иисус Христос, защото прави Себе си равен Богу, а Той им отговаря:

"Изследвайте Писанията, защото вие мислите чрез тях да имате живот вечен. И те са, които свидетелствуват за Мене. Но не искате да дойдете при Мене, за да имате живот". Ин.5:39-40

Не в Писанията е спасението, а в:

"Истина, истина ви казвам: който слуша словото Ми и вярва в Оногова, Който Ме е пратил, има живот вечен, и на съд не дохожда, а е минал от смърт към живот". Ин.5:24

Това "слово" обаче не е словото на свидетелстващите пророци, а делата (чудесата) извършени от Иисус Христос, с които Той "правеше Себе Си равен Богу" (Ин.5:18):

"Аз обаче имам свидетелство по-голямо от Иоановото; защото делата, които Ми даде Отец да извърша, самите тия дела, що Аз върша, свидетелствуват за Мене, че Отец Ме е пратил". Ин.5:36

Юдеите твърдят, че търсят Писанията за спасение, но те не ги тълкуват правилно, защото тяхното тълкуване още не е дадено от Иисус Христос:

"Как можете вие да повярвате, когато един от другиго приемате слава, а славата, която е от Единаго Бога, не търсите? Не мислете, че Аз ще ви обвинявам пред Отца: има против вас обвинител, - Моисей, на когото се вие уповавате. Защото, ако да бяхте вярвали на Моисея, щяхте да повярвате и на Мене, понеже той за Мене писа.
Ако пък на неговите писания не вярвате, как ще повярвате на Моите думи"? Ин.5:44-47

Безспорно е, че юдеите са "вярвали" в Мойсей, с това започва беседата, те обвиняват Богочовека, че не спазва Мойсеевия закон и въпреки това са обвинени в "неверие". Причината е, че никой човек не може да тълкува Писанията без Истината "благодатта и истината произлезе чрез Иисуса Христа" Ин.1:17, "Бог истинен от Бог Истинен" Символ на православната вяра; "Бог е истинен" Ин.3:33.

Правилното тълкуване на Писанията идва само от Иисус Христос изучаването на Писанията от хората не могат да доведат до нищо, освен до неправилно тълкуване, вкл. и от учениците на Спасителя:

"Тогава Той им рече: о, несмислени и мудни по сърце да вярвате на всичко, що са казали пророците!Нали тъй трябваше да пострада Христос и да влезе в славата Си?" Лк.24:25-26

Едва ли учениците (апостолите) не са вярвали на написаното от пророците, просто не са го разбирали, което се доказва от следващите стихове:

"И като начена от Моисея и от всички пророци, обясняваше им казаното за Него в цялото Писание". Лк.24:27

"И рече им: ето това е, за което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, писано за Мене в Закона Моисеев и у пророците и в псалмите. Тогава им отвори ума, за да разбират Писанията, и им рече: тъй е писано, и тъй трябваше Христос да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден, и да бъде проповядвано в Негово име покаяние и прощение на греховете у всички народи, начевайки от Иерусалим;а вие сте свидетели за това; и Аз ще изпратя обещанието на Отца Ми върху вас; а вие стойте в град Иерусалим, докле се облечете в сила отгоре". Лк. 24:44-49.

Бог отвори ума на апостолите да тълкуват Писанията и ги прати не да четат Писанията, а да проповядват покаяние и кръщение, а за да имат силата за това не им дава писания, а им нарежда да седят в Йерусалим и да чакат да се изпълни обещанието на Отца и да бъдат облечени със сила свише, т.е. да чакат основаването на Църквата, в която действа и съуправлява Светия Дух.

От цитатите недвусмислено разбираме, че Бог вече е отворил ума на апостолите да разбират Писанията, но това само по себе си не означава нищо, с или без това разбиране те са безсилни до основаването на Църквата, където:

"Освети ги чрез Твоята истина; Твоето слово е истина. Както Ти Мене прати в света, и Аз ги пратих в света; и за тях Аз посветявам Себе Си, та и те да бъдат осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за ония, които по тяхното слово повярват в Мене, да бъдат всички едно: както Ти, Отче, си в Мене, и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас едно, - та да повярва светът, че Ти си Ме пратил. И славата, която Ми бе дал, Аз дадох тям, за да бъдат едно, както Ние сме едно; Аз съм в тях, и Ти в Мене, за да бъдат в пълно единство, и за да познае светът, че Ти си Ме пратил и си ги възлюбил, както Мене възлюби. Ин.17:17-23

В Църквата Бог и вярващи са едно, но общуването се извършва чрез ипостаса на Светия Дух:

"покажи ни Отца? (пита ап. Филип)
Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и Отец е в Мене? Думите, които Аз ви говоря, от Себе Си не ги говоря; а Отец, Който пребъдва в Мене, Той върши делата. Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца, и Отец е в Мене; ако ли не, то за самите дела вярвайте в Мене. Истина, истина ви казвам: който вярва в Мене, делата, що Аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца Си. И каквото поискате от Отца в Мое име, ще го направя, за да се прослави Отец в Сина. Ако поискате нещо в Мое име, Аз ще го направя. Ако Ме любите, опазете Моите заповеди. И Аз ще помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас вовеки, Духът на истината, Когото светът не може да приеме, защото Го не види, нито Го познава; а вие Го познавате, защото Той с вас пребъдва и във вас ще бъде". ИН.14:10-17

"А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил". Ин.14:26

А кога дойде Утешителят, Когото Аз ще ви пратя от Отца, Духът на истината, Който изхожда от Отца, Той ще свидетелствува за Мене; Ин.15:26

"Аз обаче ви казвам истината: за вас е по-добре Аз да си замина; защото, ако не замина, Утешителят няма да дойде при вас; ако ли замина, ще ви Го пратя; и Той, като дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд: за грях, че не вярват в Мене; за правда, че Аз отивам при Отца Си, и няма вече да Ме видите; а за съд, че князът на тоя свят е осъден. Имам още много да ви говоря; ала сега не можете го понесе.
А кога дойде Оня, Духът на истината, ще ви упъти на всяка истина; защото от Себе Си няма да говори, а ще говори, каквото чуе, и ще ви възвести бъдещето". Ин. 16:7-13

Спирам се с толкова много цитати на ролята на Светия дух, защото протестантските и евангелски общества му противопоставят Писанията, приемайки тезата на "Княза на този свят", че Писанията са божество, че те са източник на вярата и по тях се ръководи Църквата.

Редно е при това положение да докажем, че Иисус Христос говори именно за проявлението на Свети дух като основател на Църквата:

"Аз ще изпратя обещанието на Отца Ми върху вас; а вие стойте в град Иерусалим, докле се облечете в сила отгоре". Лк. 24:49

"Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно. И внезапно биде шум от небето, като че идеше силен вятър, и напълни цялата къща, дето седяха. И явиха им се езици, като че огнени, които се разделяха, и се спряха по един на всекиго от тях. И всички се изпълниха с Дух Светий" Деян. 2:1-4

"А Господ всекидневно прибавяше към църквата такива, които се спасяваха". Деян. 2:47

Само в един случай Иисус Христос дава Св. Дух на апостолите, но това не е обещания Утешител, а силата да се опрощават греховете:
А Иисус пак им рече: мир вам! Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам. И като рече това, духна и им казва: приемете Духа Светаго. На които простите греховете, тям ще се простят; на които задържите, ще се задържат. Ин.20:21-23
Потребителски аватар
Next
Потребител
Мнения: 2967
Регистриран на: чет мар 29, 2012 9:19 am

Re: В Писанията ли е спасението?

Мнениеот Next » пон фев 03, 2014 4:39 pm

Кабрал
Модератор
Мнения: 2534
Регистриран на: чет окт 02, 2008 11:32 pm

Re: В Писанията ли е спасението?

Мнениеот Кабрал » вт фев 04, 2014 10:28 am

Протестантските църкви са сравнително ограничени и обикновенно създадени преди и през 19-ти век. Сле дтова започва масово създаване на църковни общества, които наричат себе си евангелски или евангелистки (където в езика се прави разлика). Напр. размирната общност на петдесятниците е евангелска и отречена от всички стари протестантски църкви.
Потребителски аватар
Next
Потребител
Мнения: 2967
Регистриран на: чет мар 29, 2012 9:19 am

Re: В Писанията ли е спасението?

Мнениеот Next » вт фев 04, 2014 11:41 am

vipaz
Потребител
Мнения: 368
Регистриран на: съб дек 06, 2008 2:41 pm

Re: В Писанията ли е спасението?

Мнениеот vipaz » вт фев 04, 2014 2:03 pm

Кабрал
Модератор
Мнения: 2534
Регистриран на: чет окт 02, 2008 11:32 pm

Re: В Писанията ли е спасението?

Мнениеот Кабрал » вт фев 04, 2014 2:51 pm

small axe
Потребител
Мнения: 2485
Регистриран на: чет апр 23, 2009 7:23 pm

Re: В Писанията ли е спасението?

Мнениеот small axe » вт фев 04, 2014 3:48 pm

Много интересно, и какво ме интересува мен, символът на вярата на тази, или онази общност????
Мен ме интересува какво чета в писанието, от там мога да си вадя моето верую. Моето е ясно- написано е в писанието- цялото писание е Боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, поправление, изграждане.. / всеки може да си го прочете.

Ти си пляскаш разни неща от разни места и спориш тук. Не схвана ли че не ме интересуват деноминации, каквито и да са? Ако вярват според писаното в писанието добре, ако не, си е тяхна работа..

А, че писанието е вторитет, това е безспорно. Понеже думите на Иисус Христос и сетне апостолите писали движени от Духа, са безспорни авторитети. Ти какво, проблем ли имаш с това??
Кабрал
Модератор
Мнения: 2534
Регистриран на: чет окт 02, 2008 11:32 pm

Re: В Писанията ли е спасението?

Мнениеот Кабрал » вт фев 04, 2014 5:10 pm

small axe
Потребител
Мнения: 2485
Регистриран на: чет апр 23, 2009 7:23 pm

Re: В Писанията ли е спасението?

Мнениеот small axe » вт фев 04, 2014 6:57 pm

Потребителски аватар
Next
Потребител
Мнения: 2967
Регистриран на: чет мар 29, 2012 9:19 am

Re: В Писанията ли е спасението?

Мнениеот Next » вт фев 04, 2014 7:43 pm

Кабрал
Модератор
Мнения: 2534
Регистриран на: чет окт 02, 2008 11:32 pm

Re: В Писанията ли е спасението?

Мнениеот Кабрал » вт фев 04, 2014 7:56 pm

small axe
Потребител
Мнения: 2485
Регистриран на: чет апр 23, 2009 7:23 pm

Re: В Писанията ли е спасението?

Мнениеот small axe » вт фев 04, 2014 8:19 pm

vipaz
Потребител
Мнения: 368
Регистриран на: съб дек 06, 2008 2:41 pm

Re: В Писанията ли е спасението?

Мнениеот vipaz » ср фев 05, 2014 11:05 am

mon
Потребител
Мнения: 129
Регистриран на: ср авг 27, 2008 5:19 pm

Re: В Писанията ли е спасението?

Мнениеот mon » ср фев 05, 2014 10:21 pm

small axe
Потребител
Мнения: 2485
Регистриран на: чет апр 23, 2009 7:23 pm

Re: В Писанията ли е спасението?

Мнениеот small axe » ср фев 05, 2014 11:17 pm

Мон, сигурно десетки пъти тука съм писал по темите относно църквата, какво вярвам. Недей сега ми приписва някакви твои си предположения, че съм си бил сам църква. Къде пише такива неща в писанието, не пише..Друго пише.

Сега гледам зорлем държиш да съм от някаква протестантска деноминация, или нещо друго, но не съм бре, оставям това на твоето въображение. Писал съм, че съм част от Христовото тяло сега на земята, което е църквата. То не е православното и другите кучета ги яли. Тия лозунги не на мене. Вижда се от цитираният от тебе текст, че добре сте подковани да вярвате на лозунги, но това какво смята един християнин, па бил той и затворник, не значи, че трябва да бием чело в земята.

Интересно е мнението му за Лутер, хем изобличил папата, хем бил не християнин, и тн. Явно авторът смята, че де що има християнин, той трябва да не чете писанието, щото в писанието нямало нищо разбираемо за църквата и трябва да стане веднага православен, иначе е загубен. Такива лозунги са дълбоко погрешни. Както сме писали и преди, доста е голяма тази православна гордост, дето осъжда другите и ги праща в ада , като неверници, понеже не следвали нейните тълкувания. Е, какво да се прави, ще си плюя в пазвата и въпреки теофан затворник, ще чета писанието и ще го следвам, колкото мога, с Божията помощ!

Лека нощ!

Върни се в “протестантство”Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост