ИСУС (М.Н) ОТГОВАРЯ НА ТЕЗИ, КОИТО ВЯРВАТ

теми, свързани с исляма
Еmir
Потребител
Мнения: 7
Регистриран на: чет юни 08, 2006 11:20 am

ИСУС (М.Н) ОТГОВАРЯ НА ТЕЗИ, КОИТО ВЯРВАТ

Мнениеот Еmir » чет юни 08, 2006 11:36 am

ИСУС (М.Н) ОТГОВАРЯ НА ТЕЗИ, КОИТО ВЯРВАТ

С името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

Хвала на Аллах, Господа на световете, саляту-селям да бъде върху най-превъзходния от пратениците и пророците ? Мухаммед ,саллелаху алейхи уе селлем, неговото семейство, сподвижници и всичките му последователи до Съдния ден.

,,Кажи: ?О, хора на Писанието, елате към едно общо слово между нас и вас ­ да не служим на друг освен на Аллах и да не Го съдружаваме с нищо, и едни от нас да не приемат други за господари, освен Аллах!? А отвърнат ли се, кажете: ?Засвидетелствайте, че сме мюсюлмани!?

(Коран ? 3 / 64)Първо слово

В Евангелието на Йоан се предава словото на Исус (м.н), който отправяйки се към своят Господ казва следното:

,, А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил.? (Йоан ? 173)

Сега, проследете добре последните слова в знамението, Исус (м.н) не казва, че вечният живот е в това да опознаят светата тройца, нито пък в това, хората да го признаят за Божии син, напротив той (м.н) казва, че вечният живот е в това хората да опознаят неговият Господ .....единият истинен Бог... и в това, да познаят (т.е да признаят) Исуса Христа като пратеник на Бога.Второ слово

А в Евангелието на Марка (12 / 28-34) се споменава следното:

,,А един от книжниците, който дойде и ги чу, когато се препираха, като видя, че им отговори добре, пита Го: Коя заповед е първа от всички?
Исус отговори: Първата е: "Слушай, Израилю; Господ нашият Бог е един Господ; и да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила". А ето втората [подобна на нея] заповед: "Да възлюбиш ближния си като себе си". Друга заповед по-голяма от тия няма. И книжникът Му рече: Превъзходно, Учителю! Ти право каза, че Бог е един; и няма друг освен Него; и да Го люби човек от все сърце, с всичкия си разум, и с всичката си сила, и да люби ближния си като себе Си, това е много повече от всичките всеизгаряния и жертви.
Исус, като видя, че отговори разумно, рече му: Не си далеч от Божието царство. И никой вече не дръзна да Му задава въпроси.,,(Марка -12 / 28-34)

В знаменията по-горе се вижда, че Исус отговаря на въпроса като казава, че първата и най важна заповед за един вярващ, е това , да засвидетелстваш, че няма друг Господ, освен нашият единствен Господ, Създателят на световете и това да Го обичаш повече от всичко и с цялата си душа. След като книжникът му рекъл, (Превъзходно, Учителю! Ти право каза, че Бог е един; и няма друг освен Него;) Исус въобще не възразил на тези думи ( не казал например: ,, Не, не, Бог е трима в едно или едно в трима, както го приемат християните ) напротив той ,, Исус, като видя, че отговори разумно, рече му: Не си далеч от Божието царство.,, (Т.е ако вярваш, че Бог е един и няма друго божество освен Него , тогава ти не си далеч от божието царство ? Неговият Рай).Трето слово

В Евангелието на Марка се споменава също и следното знамение:

,, А за оня ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец.,, (Марка - 13 /32)

Това знамение съдържа открито доказателство за суетата и невалидноста на светата тройца. Защото самият Исус (м.н) признава, че ключът на невидимото и бъдещето е само при Аллах (Господа на световете). Ако самият той беше част от светата тройца (както го приемат християните), то би трябвало да знае кога ще настъпи съдният ден! Неможе да приемем това, част от светата тройца да знае нещо, а друга да не го знае...Четвърто словоВ друго знамение от Евангелието на Матей, директно отрича приемането на светата тройца и казва следното:

,, А той му каза: Защо питаш Мене за доброто (В арабският превод на библията се казва: Защо мене наричаш добър) ? Един Бог има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота пази заповедите.,, (Матей ? 19 / 17)

От това знамение виждаме, че самият Исус (м.н) отхвърлял това, хората да го възвисяват и обожават. Той постоянно им напомнял, че само Всемогъщият Аллах заслужава хвала и поклонение.Пето словоДруго знамение, което доказва, че Исус не е част от светата тройца е знамението в Евангелието на Лука, в което се казва:

,, ...като потъмня слънцето; и завесата на храма се раздра през средата.
И Исус извика със силен глас и рече: Отче в Твоите ръце предавам духа Си. И това като рече, издъхна. И стотникът като видя станалото, прослави Бога, като каза: Наистина Този човек бе праведен.,,(Лука-23 /45-47)

Ако самият Исус (м.н) беше част от светата тройца (както го смятат християните), защо тогава вика за помощ своят Господ !? Защо предава духа си в лъката на нещо, което е част от него !? Как може един господ да бъде толкова безсилен? Как е възможно Господ да остави част от Него (както вярват християните) да бъде изтезавана от жалки при Него сащества?! Да християните ще кажат: ,, Трябва да повярваш, за да разбереш,,. Но ние не искаме да повярваме в нещо, което не сме разбрали. Нека първо разберем после ще повярваме. Нека ниго обяснят !! После трябва да обърнем внимание и на стотникът, който става свидетел на станалото там. Той прославил Бога и признал Исус за праведен човек .Шесто словоВ знамение от Йоан четем следното:

,, Който не Ме люби не пази думите Ми; и учението, което слушате, не е Мое, а на Отца, Който Ме е пратил. Това ви изговорих докато още пребъдвам с вас. А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.,, (Йоан ? 14/ 24)

Да, учението, което слушате не е слово на Исус (м.н) , а е слово на Отца, Господът на Исус и вашият Господ .Създателян на вселената. Този, Който го е пратил, за да ви напъти по правия път, и за да ви съобщи за пристигането на Утешителят (Мухаммед), когото Отецът ще изпрати заедно със светият дух (Джебрайл). Той ще ви говори, това което аз ви говорих, (че няма друг бог освен Аллах Еденственият). Ще ви научи на още много други неща и ще ви напомни това което аз ви заповядвах: (Да не се кланяте на никой друг освен Аллах и да не го съдружавате с никой). Виждаме как самият Исус (м.н) си признава, че е Пратеник на Бога. И това съвсем не го унизява.Седмо слово

В знамение от Евангелието на Матей се казва следното:

,, И никого на земята недейте нарича свой отец, защото Един е вашият Отец, Небесният. Недейте се нарича нито наставници, защото Един е вашият Наставник, Христос.(В арабският и турският превод на Библията се казва: ,,И недейте да наричате никого учител, защото един е вашият учител, Христос,,). ( Матей ? 23 / 9-10 )

От речта по-горе, отправена от Исус (м.н) към неговите ученици разбираме, че той (м.н) ги призовава, да не се молят на никой друг, освен на Аллах , защото този който е на земята ( т.е Исус, който го смятат за част от светата тройца ) не е Бог а само Негов наставник (Учител ? Пророк ), който е дошъл, да ви покаже правият път, и ви изкара от тъмнината на невежеството, към светлината на вярата, с която бяха дошли и пратениците преди него.Осмо словоОт словата на Исус (м.н), които често срещаме (в четирите известни Евангелия), виждаме, че той нарича себе си ,,Човешкият син ?. (Виж:
Матей 8/20 , Лука 9/55 , Марк 2:10 , Йоан 5:27 това са само няколко примера). Ние всички знаем, че човешкият син не може да бъде нищо друго освен човек. Ако всеки човешки син, се привръщаше в бог ( хаша ? Аллах с.т е далеч от това) то тогава на света нямаше да останат хора.

,, Исус му каза: Лисиците си имат леговища, и небесните птици гнезда; а Човешкият Син няма где глава да подслони. (Матей 8/20 ),,

,, А Той се обърна и ги смъмра; [и рече: Вие не знаете на какъв сте дух; защото Човешкият Син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси]. (Лука 9/55 )

,, Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове, (казва на паралитика . ( Марк 2/10 )

,, и дал Му е власт да извършва съдба, защото е Човешкият Син.,,( Йоан 5:27)
todorka
Потребител
Мнения: 47
Регистриран на: ср юни 07, 2006 10:50 pm

Мнениеот todorka » чет юни 08, 2006 10:22 pm

Искра
Потребител
Мнения: 226
Регистриран на: чет апр 27, 2006 1:15 am

Мнениеот Искра » пет юни 09, 2006 11:17 pm

jesus is muslim
Потребител
Мнения: 57
Регистриран на: пет яну 19, 2007 1:12 am

Мнениеот jesus is muslim » пет яну 19, 2007 5:55 pm

просто емир обяснява и показва кои е исус (с-а) в ислам
Потребителски аватар
aktex
Потребител
Мнения: 2764
Регистриран на: нед апр 30, 2006 2:30 am

Мнениеот aktex » пет яну 19, 2007 10:24 pm

jesus is muslim
Потребител
Мнения: 57
Регистриран на: пет яну 19, 2007 1:12 am

Мнениеот jesus is muslim » съб яну 20, 2007 11:44 am

Heart
Потребител
Мнения: 111
Регистриран на: съб сеп 02, 2006 4:39 pm

Мнениеот Heart » съб яну 20, 2007 1:46 pm

jesus is muslim
Потребител
Мнения: 57
Регистриран на: пет яну 19, 2007 1:12 am

Мнениеот jesus is muslim » съб яну 20, 2007 6:33 pm

Heart
Потребител
Мнения: 111
Регистриран на: съб сеп 02, 2006 4:39 pm

Мнениеот Heart » нед яну 21, 2007 6:26 pm

jesus is muslim
Потребител
Мнения: 57
Регистриран на: пет яну 19, 2007 1:12 am

Мнениеот jesus is muslim » чет яну 25, 2007 8:24 pm

:) heart :)

na aktex не му харесва името аллах но ГОД е перфектно може би
Потребителски аватар
aktex
Потребител
Мнения: 2764
Регистриран на: нед апр 30, 2006 2:30 am

Мнениеот aktex » чет яну 25, 2007 11:10 pm

jesus is muslim
Потребител
Мнения: 57
Регистриран на: пет яну 19, 2007 1:12 am

Мнениеот jesus is muslim » пет яну 26, 2007 4:05 pm

salam alikoum

каквото един мюсюлманин предприеме трябва да започва с призоваването на БОГ.
а вие какво казвате преди ядене или спане или.....?
moisei3
Потребител
Мнения: 43
Регистриран на: пет яну 19, 2007 10:28 pm

Мнениеот moisei3 » пон яну 29, 2007 12:12 am

marst
Потребител
Мнения: 133
Регистриран на: вт окт 25, 2005 6:35 pm

Мнениеот marst » ср яну 31, 2007 8:18 am

jesus is muslim
Потребител
Мнения: 57
Регистриран на: пет яну 19, 2007 1:12 am

Мнениеот jesus is muslim » ср яну 31, 2007 4:06 pm


Върни се в “ислям”Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта