СЪПОСТАВКА МЕЖДУ УЧЕНИЕТО НА МУХАММЕД И ХРИСТИЯНСТВОТО

теми, свързани с исляма
atip
Потребител
Мнения: 164
Регистриран на: пет яну 15, 2010 4:46 pm

СЪПОСТАВКА МЕЖДУ УЧЕНИЕТО НА МУХАММЕД И ХРИСТИЯНСТВОТО

Мнениеот atip » съб яну 16, 2010 8:19 pm

Без претенции за цялостно съпоставяне и отбелязване на разликите между двете учения, можем да отбележим някои подробности.

В Библията е описано как "в шест дена създаде Господ небето и земята, морето и всичко, що е в тях, а в седмия ден си почина; затова Господ благослови съботния ден и го освети."(Изход 20:11) и "в шест дни Господ сътвори небето и земята, а в седмия ден си почина и отдъхна"(Изход 31:17). В Корана категорично се опрпвергава, че Бог се отдава на “почивка” и “отдъхване” в следствие на работата: “Сътворихме Ние небесета и земята и всичко между тях в шест дни, без да Ни засегне умора”(Коран 50:38, 7:54 и 2:255).

Когато става дума за изгонването на Адам и Ева от рая се споменава, че те се скриват от своя създател: "И чуха гласа на Господа Бога... и скриха се Адам и жена му от лицето на Господа Бога между райските дървета. И извика Господ Бог на Адама и му рече: (Адаме,) где си? Той каза: чух гласа Ти в рая, и ме достраша, защото съм гол, и се скрих."(Битие 3:8-10). В Корана това описание за "скриването" на Адам и Ева липсва (7:19-25). напротив, Коранът потвърждава универсалното знание на Бога и отхвърля мисълта, че някой или нещо може да се скрие от него: “Не ви ли казах, че аз знам невидимото на небесата и на земята, и знам какво разкривате и какво потулвате.”(Коран 2:33).

В Стария завет Бог изпраща пророците си с указания да “избиват масово” старци, юноши, девици, жени и деца:
Второзаконие 20:16-18 :
"Но в градовете на тия народи, които Господ, Бог твой, ти дава да владееш, не оставяй жива нито една душа, а предай ги на заколение: хетейци, аморейци, хананейци, ферезейци, евейци и иевусейци (и гергесейци), както ти бе заповядал Господ, Бог твой, за да ви не научат да правите също такива гнусотии, каквито са правили те за своите богове, та да не грешите и вие пред Господа, вашия Бог."
Числа 31:14-17 :
"И се разгневи Моисей на военачалниците, хилядниците и стотниците, които се бяха върнали от война, па им рече: (защо) оставихте живи всички жени?... И тъй, избийте всички деца от мъжки пол, избийте и всички жени, които са познали мъж на мъжко легло; а всички деца от женски пол, които не са познали мъжко легло, оставете живи за себе си."
Йезекиил 9:4-6 :
"И каза му Господ: мини... презсред Иерусалим, и тури знак по челата на людете, които скърбят, които въздишат за всички гнусотии, що се вършат сред него.... идете след него в града и убивайте; нека вашето око не жали, и не щадете старец, момък и девица, младенец и жени бийте до смърт, ала не закачайте ни едного човека, който има знак...
Тези зверства противоречат на духа на Кoрана:
“И се сръжавайте по пътя на Аллах с онези, които се сръжават с вас, и не престъпвайте! Аллах не обича престъпващите.... А престанат ли, тогава да не се враждува, освен против подтисниците!”(Коран 2:190-193)
Мухаммед при завоеванията си завещава:
“Да не постъпвате като предатели; да не крадете; да не убивате нито деца, нито жени, нито немощен старец, нито пък отшелник в манастир; и да не отсичате палми и дървета, нито пък да разрушавате постройки!”

Колкото до иситнността и съвършеността на думите в писанието на Стария Завет, един от пророците сам признава: “а тая дума... занапред не употребявайте: защото на такъв човек бреме ще бъде думата му, понеже вие изопачавате думите на живия Бог, Господа Саваота, нашия Бог.” (Иеремия 23:36)

Що се отнася до Христос, в Корана се казва:
“И изпратихме по следите им Иса, сина на Мириам, да подвърди Тората, която бе преди него, и му дадохме Евангелие, в което има напътствие и светлина, и е подвърждение на Тората, която бе преди него, и напътствие, и поучение за богобоязливите.”(Коран 5:46)

Според апостолите и всички християни Иисус е “Бог” (Йоан 1:1) и Негов “единороден син” (Йоан 3:16). те казват, че Иисус е истински Божи син, докато праведниците са също Негови синове, но в преносен смисъл.

Всъщност Иисус проповядва на юдеите, че е изпратен от Бога и не му се противопоставя, но те го разбират погрешно, че прави себе си Бог. Думите: “Аз и Отец едно сме” (Йоан 10:30) са разтълкувани от контекста (10:34-38) и най-вече там, където се уточняват отношенията като единност в “учението”, а не в “божествеността” (17:20-21). Нещо, което не само юдеите не разбират, но и християните. Иисус никога не определя мисията си като “подобие на Бог”. Затова дори в новозаветните писания няма нито един стих, който да предава ясно и конкретно думи на пророка: “Аз съм Бог” или “молете се на мен, защото съм Бог”.

Йоан (10:33-38):
"Иудеите Му отговориха... с камъни Те замеряме... за богохулство и за това, дето Ти, бидейки човек, правиш се Бог. Иисус им отговори: не е ли писано в Закона ви: "Аз рекох: богове сте"? Ако Той нарече богове ония, към които бе отправено Словото Божие, на Тогова ли, Когото Отец освети и прати в света, вие казвате: богохулствуваш, защото рекох: Аз съм Син Божий? Ако не върша делата на Моя Отец, не Ми вярвайте; ако пък върша, макар на Мене и да не вярвате, на делата повярвайте, за да разберете и повярвате, че Отец е в Мене, и Аз съм в Него..."

Коранът се съгласява с Иисус, но не се съгласява с авторите на Новия завед и християнските църкви, като чрез Мухаммед Господ разкрива: “Бяха неверници онези, които рекоха: “Бог, това е Месията, синът на Мария.” А Месията рече: “О, синове на Израил, служете на Аллах - моя Господ е вашия Господ! За онзи, който прави подобия на Аллах, забрани му Аллах Рая и неговото място е Огънят. Угнетителите нямат закрилници.”(Коран 5:72)

Клеветите срещу Иисус са клевети и срещу Онзи, който го изпраща с напътствие. Сам Иисус се отрича като Бог и обявява единствено Аллах, който го изпраща за истински Бог: “А вечен живот е това, да познават Тебе, Едного Истиннаго Бога, и пратения от Тебе Иисуса Христа.” (Йоан 17:3)

Според Новия завет Иисус се държи арогатното към собствената си майка, чиито добрини той забравя, когато трябва да напие сватбарите, като превърне бъчвите с вода във вино. Обръщането към тази, която го е родила: “О, жено, какво има между мен и теб?!” (Йоан 2:4), е обръщение, от което майките биха се пръснали от мъка и скръб. Този разказ не само разрешава употребата “началото на всички злини”- алкохолните питиета, но поучава, че това е първото чудо, извършено от праведния и непорочен Иисус!
Свещенният Коран приема подобни разкази за клевети. Той посочва, че първото знамение, което Иисус прави е като проговаря изразително и ясно в люлката си, за да защити майка си от клеветите на юдеите. Сред изказаните думи е следното:
“(И ми повели Аллах) да бъда нежен към своята майка. И не ме стори Той горделив непокорник.”(Коран 19:32)
“И ме стори (Аллах) благословен, където и да се намирам, и ми повели да отслужвам молитвата, и да давам милостинята, докато съм жив.”(Коран 19:3)

Според Новозаветните писания Иисус е разпънат на кръст и изпада в клинична смърт, от която се свестява след три дни. Разказите предават и противоречиви сведения. Коранът отрича всичко това:
“И изричаха (юдеите): Ние убихме Месията Иса, синът на Мариам, пратеникът на Аллах. Но не го убиха и не го разпнаха, а само им бе оприличен. И които бяха в разногласие за това, се съмняваха за него. Нямат знание за това, освен да следват предположения. Със сигурност не го убиха те.”
Да, възнесе го Аллах при Себе си. Аллах е всемогъщ, премъдър.
(Коран 4:157)

( Всевишният Аллах избавил Нух(Ной) от потопа, Ибрахим(Авраам) - от огъня, Муса(Мойсей) - от Фараона, Мухаммад - от засадата на съдружаващите. Спасил и Иса(Исус) от евреите -уподобил на него човека, който го предал и той бил убит вместо Иса(Исус). )


Мюсюлманите считат, че християните са изопачили учението на Иисус и следователно изопачават Божието слово, т.е. обръщат се срещу Бога. За тях някои библейски разкази са истински богохулстване.

Една от най-големите грешки на християните според исляма е, че почитат Стария завет на юдеите като Божие слово, но не вярват на откриващите се в него предсказания, че от чуждите на Моисей и Израил народи ще има Божи пратеник (Тора, Втор. 18:18 в контекст от 17:14-20 и 18:1-19). Неговото описание абсолютно съответства с биографията на Мухаммед, който бяга с мюсюлманите от Мекка към теманската земя и нейното селище Медина, където е посрещнат учтиво и с голяма невиждана радост: “Пророчество за Арабия - В гората Арабийска нощувайте, кервани дедански. Жители на Темайската земя, носете вода да посрещнете жадните; с хляб срещайте бежанците; защото те бягат от мечове, от гол меч, от изопнат лък и от жестокостта на война.” (Исаия 21:13-17)

В Корана се казва:
“Този (Коран) е низпослан от Господа на световете. Спусна го доверникът Дух (архангел Гавриил) в твоето сърце, за да бъдеш от предупредителите на ясен арабски език. Той е (споменат) в писанията на предците. Не е ли знамение за тях, че го знаят учените сред синовете на Израил?”(Коран 26:192-197)
И също така:
“Кажи: “О, хора на Писанието (евреи и християни), елате към едно общо слово между нас и вас - да не служим на друг, освен на Аллах и да не Го сдружаваме с нищо, и едни от нас да не приемат други за господари, освен Аллах!”(Коран 3:64).

----------------------------------------------------


това е една доста интересна съпоставка.
Предлагам всеки да се включи ако има още нещо да добави.
sanata
Потребител
Мнения: 194
Регистриран на: пет ное 21, 2008 10:26 am

Re: СЪПОСТАВКА МЕЖДУ УЧЕНИЕТО НА МУХАММЕД И ХРИСТИЯНСТВОТО

Мнениеот sanata » съб яну 16, 2010 8:43 pm

Не разбрахте ли, че корана е пълна измислица. Опит за преразказване на Библията, но по най - смешния начин.
Горките ислямисти, Мохамед е бил най - обсебеният от дявола човек на земята, но си е "свършил" добре работата.
Само започнете да четете Библията и да четете корана и веднага ще почувствате кое е писано под въздействието на Св. Дух, и кое под въздействието на лукавия.
Дон Кихот
Потребител
Мнения: 687
Регистриран на: пет ное 06, 2009 8:43 pm

Re: СЪПОСТАВКА МЕЖДУ УЧЕНИЕТО НА МУХАММЕД И ХРИСТИЯНСТВОТО

Мнениеот Дон Кихот » съб яну 16, 2010 11:32 pm

Първият, който повдига темата е някой надъхан преподавател от Ислямския институт. Предлагам да прочете първо обективно написаната книга:

Радослав
Модератор
Мнения: 1530
Регистриран на: ср дек 20, 2006 4:11 pm

Re: СЪПОСТАВКА МЕЖДУ УЧЕНИЕТО НА МУХАММЕД И ХРИСТИЯНСТВОТО

Мнениеот Радослав » нед яну 17, 2010 12:17 am

Кабрал
Модератор
Мнения: 2534
Регистриран на: чет окт 02, 2008 11:32 pm

Re: СЪПОСТАВКА МЕЖДУ УЧЕНИЕТО НА МУХАММЕД И ХРИСТИЯНСТВОТО

Мнениеот Кабрал » нед яну 17, 2010 12:53 am

Радослав
Модератор
Мнения: 1530
Регистриран на: ср дек 20, 2006 4:11 pm

Re: СЪПОСТАВКА МЕЖДУ УЧЕНИЕТО НА МУХАММЕД И ХРИСТИЯНСТВОТО

Мнениеот Радослав » нед яну 17, 2010 12:57 am

Един поздрав за г-н Атип:
:wave:
Радослав
Модератор
Мнения: 1530
Регистриран на: ср дек 20, 2006 4:11 pm

Re: СЪПОСТАВКА МЕЖДУ УЧЕНИЕТО НА МУХАММЕД И ХРИСТИЯНСТВОТО

Мнениеот Радослав » нед яну 17, 2010 1:01 am

Дон Кихот
Потребител
Мнения: 687
Регистриран на: пет ное 06, 2009 8:43 pm

Re: СЪПОСТАВКА МЕЖДУ УЧЕНИЕТО НА МУХАММЕД И ХРИСТИЯНСТВОТО

Мнениеот Дон Кихот » нед яну 17, 2010 10:41 am

Спасителят ясно е казал, че както Бог Отец работи досега, така и Той работи (Йоан 5:17).
.
Ето една случка, с която започвам проповед за Рождество Христово:

"През 1995 г. бях на специализация в университета на Уулвърхемптън, Англия. Веднъж чаках на опашка в библиотеката и видях трима странно облечени студенти – с бради, кепета на главата и дълги дрехи. Попитах ги кои са и те казаха, че произхождат от Пакистан. Разбира се, бяха твърдо убедени мюсюлмани. Тогава им зададох въпроса дали са чели Корана и те отговориха положително. „Коранът възхвалява Иса (Иисус Христос), нали така” – „Да, разбира се”. – „Как пише в Корана? Кой е баща на Иисус?” – Те отговориха: „Бог му е баща, Той е заченат от Бога”. „А коя е майка Му?” – „Девицата Мариам, на която е посветена специална сура (глава) Корана”. – „Значи, Иисус има за баща Бог, а за майка – девица. А Мохамед има ли родители?” – „Разбира се”. – „”Те обикновени хора от Арабия ли са?” – „Да”. – Тогава аз запитах пакистанците: „Кой е по-велик и по-свят – Иисус, Който е Син на Бога и на Дева Мария или Мохамед, който е син на обикновени родители?” – Пакистанците се спогледаха и отговориха: „Не сме мислили по този въпрос”. „Мислете, момчета, мислете” – казах им аз. – „То сляпото окато прави”."
Потребителски аватар
plamen
Администратор
Мнения: 799
Регистриран на: ср авг 24, 2005 12:26 pm

Re: СЪПОСТАВКА МЕЖДУ УЧЕНИЕТО НА МУХАММЕД И ХРИСТИЯНСТВОТО

Мнениеот plamen » нед яну 17, 2010 1:13 pm

Дон Кихот
Потребител
Мнения: 687
Регистриран на: пет ное 06, 2009 8:43 pm

Re: СЪПОСТАВКА МЕЖДУ УЧЕНИЕТО НА МУХАММЕД И ХРИСТИЯНСТВОТО

Мнениеот Дон Кихот » нед яну 17, 2010 1:28 pm

Доколкото си спомням, завърших разговора с "You may find your eyes opened".
Гост

Re: СЪПОСТАВКА МЕЖДУ УЧЕНИЕТО НА МУХАММЕД И ХРИСТИЯНСТВОТО

Мнениеот Гост » нед яну 17, 2010 1:30 pm

Не съм чел нито Корана, нито цялата Библия, но този спор за мен е празна работа - нито мюсюлманите са в Учението, нито християните.

При молитва мюсюлманите в джамията ги/се редат ред мъже, ред деца и ред жени, и пак ред мъже, ред деца, ред жени, и пак... Според Учението, първи пред Бога са мъжете [обрязаните], след тях децата [обрязваните], накрая жените [необрязаните]. Дотук ще попитате в какво са в грешка мюсюлманите? Грешката им е в това, че считат видимото за аналог на невидимото - обрязаните по плът /мъжете/ за обрязани по дух, малките по ръст /децата/ за малки по дух, слабите по сила /жените/ за слаби по дух. Никой, освен Бог, не може да подреди правилно мъжете, децата и жените - това "правило" е с вътрешен контекст и не може да бъде изпълнено от вярващите /те могат само да предполагат дали са мъже, деца или жени, по-скоро повечето са деца, изключая малцина излезли от детинството/.
Въпросът с фереджето и забрадките е от същото естество - мюсюлманите не могат да разберат какво пише в Корана. :) Всичко изпълняват буквално и стигат до големи смехории. Защо ще забулват жените? - Ако мъжете не си затворят очите за жените, колкото и да им "крият" лицата, полза никаква.

За християните няма да пиша тука - те са шампиони по щуротии, ако настоявате може да откриете нова тема специално посветена на тях.
atip
Потребител
Мнения: 164
Регистриран на: пет яну 15, 2010 4:46 pm

Re: СЪПОСТАВКА МЕЖДУ УЧЕНИЕТО НА МУХАММЕД И ХРИСТИЯНСТВОТО

Мнениеот atip » нед яну 17, 2010 1:45 pm

atip
Потребител
Мнения: 164
Регистриран на: пет яну 15, 2010 4:46 pm

Re: СЪПОСТАВКА МЕЖДУ УЧЕНИЕТО НА МУХАММЕД И ХРИСТИЯНСТВОТО

Мнениеот atip » нед яну 17, 2010 1:54 pm

Радослав, един поздрав и за теб

http://www.youtube.com/watch?v=UVFc1MzLEC8
Потребителски аватар
plamen
Администратор
Мнения: 799
Регистриран на: ср авг 24, 2005 12:26 pm

Re: СЪПОСТАВКА МЕЖДУ УЧЕНИЕТО НА МУХАММЕД И ХРИСТИЯНСТВОТО

Мнениеот plamen » нед яну 17, 2010 2:14 pm

atip
Потребител
Мнения: 164
Регистриран на: пет яну 15, 2010 4:46 pm

Re: СЪПОСТАВКА МЕЖДУ УЧЕНИЕТО НА МУХАММЕД И ХРИСТИЯНСТВОТО

Мнениеот atip » нед яну 17, 2010 2:35 pm


Върни се в “ислям”Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост