За съдбата

теми, свързани с исляма
dante_18
Потребител
Мнения: 355
Регистриран на: пон окт 12, 2009 1:58 am

За съдбата

Мнениеот dante_18 » вт май 04, 2010 10:41 pm

Ще нахвърлям някои неща, а вие можете да ги коментирате или да дадете свой мнения.


Метериализъм и съдба

Някои смятат, че теолозите са единствените, които този проблем занимава и че материалистите не са заинтересовани или не се безпокоят да го разберат или решат.
Това е погрешна представа. Материалистите се занимават със същия този проблем по малко по-различен начин.

Според утвърдения и неоспорим закон за причината и следствието, всяко явление или събитие е следствие от определена причина или причини, което на свой
ред е резултат от друга причина или причини. Приемането на съществуване на съответната причина довежда до неизбежната поява на следствието и чрез
допускането на несъществуването на тази причина няма да съществува никаква възможност за появата на следствието.

Материалистите са приели принципа за общата причинност и необходимостта от причинно-следствения процес и считат това за главна основа на своята
материалистическа школа.
Тук възниква въпроса дали човешките дела и дейност, както всички други събития, са предопределени от този закон и са неизбежни; ако всички действия на
човека се извършват под влиянието на някакви неизбежни и задължителни закони, тогава как може да бъде оправдано самоопределението и свободата на човека?
И така, ние виждаме, че всички школи, стари и нови, богословски или материалистки се занимават с проблема за предопределението и свободната воля.

Разбира се, в богословието проблема е различен от този в материализма. Както ще се изясним по-нататък, разликата няма никакъв ефект върху есенцията на проблема, но богословското вярване в съдбата има известни предимства пред вярването на материалистите в предопределеността на природата или материята.Съвършенство и монотеизъмМежду богословите и диалектиците е известен фактът, че те, от една страна разглеждат принципа за причината и следствието и че всички събития завършват
със съществуването на Провидението и че няма възможност за съществуването на каквото и да е явление, ако Бог не го желае.
С други думи, те са осъзнали единството на действията и факта, че не може да съществува съучастник на Всемогъщия. От друга страна, те обръщат внимание
На въпроса, който е известен дори на невежите, че безчестието, пороците и греховете НЕ СА атрибути на Господ и така остават да се колебаят между
съвършенство и монотеизъм. Някои с идеята за \\\\\\\'\\\\\\\'съвършенство\\\\\\\'\\\\\\\' освободиха божията воля върху лоши дела. А други, под името \\\\\\\'\\\\\\\'монотеизъм\\\\\\\'\\\\\\\' и факта, че
нищо, освен Бог, може да влияе върху съществуването на света, приписват всички събития на божията воля.

пример:

Галиан Дамашеги, който бил застъпник на идеята за детерминизма отишъл при Ол Рааи, известен учен, които вярвал във Фатализма и казал: \\\\\\\\\\\\\\\"Ти си този,
който предполага, че Бог иска греховете (да бъдат извършвани), т.е., според твоето мнение греховете се извършват защото Бог желае така\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\'.

Ол Рааи отговорил веднага: \\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\'Ти си този, който мисли, че греховете се извършват ВЪПРЕКИ Божията виля; това означава, че ти вярваш, че нещо може да
стане ако е против това, което Бог желае.

Исаак Асфарайени, който е бил застъпник на съдбата, един ден седял при Сахиб Обад, когато Моталезех Джабар, който се противопоставя на обобщението на съдбата, влязал и като видял Абу-Ишаг, и казал: \\\\\\\\\\\\\\\" Природота на Бог е пречиста, за да и се преписват позорни дела\\\\\\\\\\\\\\\", в смисъл, че той мисли, че бог е
единствената причина за осъществяването на всички събития. Затова тази идея непременно включва приписването на пороци на Господ. Абу-Ишаг му отвърнал:
\\\\\\\"Това значи, че ти смяташ, че Бог има съдружник и предполагаш, че нещо може да се случи без неговото желание.Както беше итбелязано по-горе, това е по-скоро научен, отколкото социополитически въпрос. Някои групи не са се съгласили да се приписва на Бог всички
злини и пороци и че Той не е знаел за тези неща. За други групи, които са по-добре запознати с монотеизма, факта е, че космосът съществува в същността
на Бога и всички същества се обтъщат към него във всеки един момент.

Съответно, ако някое същество, бъдейки независимо в своите действия, иска нещо противно на божията воля, това е неприемливо, и това е основата за
раличията във възгледите върху бижията воля.

Всяка група, която иска да докаже истинността на своя възглед, открива грешното в мнението на противната група без да може да отговори на възраженята
към своята идея.
Човек може да открие повече свидетелства за това ако се справи с книгите, писани от богослови.Споровете между ол Рааи и тези между Джабар и Ишаг са само
частни случаи на тези аргументации.

Истиата е, че идеята за съдбата и вярата в свободата и детерминизма не са определими, както техните застъпниви са склонни да мислят. Ако те бяха
осъзнали истината на проблема, те щяха да разберат, че възгледите на всяка от групите е само част от цялата истина и тогава можеше да не съществуват
конфликти и те можеха да осъзнаят, че вярата и идеята за единство на действията не води непременно до детерминизъм и отрицание на човешкото
самоопределяне и свобода.


----------------------------------------------------------------------------------


Сега някои цитати от книги на Харун Яхя, но по-добре прочетете цялата глава http://www.harunyahya.com/bulgarian/Books/matter4.php , иначе едва ли ще разберете всичко.Времето също е възприятие

Бог обаче не е ограничен във времето и пространството. Той е този, Който е сътворил всички неща от нищо. Поради тази причина миналото, настоящето и
бъдещето са едно и също за Бог. От Негова гледна точка всичко вече се е случило. Той няма нужда да чака, за да види резултата от дадено действие. За
него както началото, така и краят на едно събитие са се случили в рамките на един-единствен момент. Така например Бог знае какъв край очаква Фараона още
преди да изпрати Мойсей (м.н.) при него, дори преди Мойсей (м.н.) да бъде роден, а дори и преди Египет да стане царство. И всички тези събития,
включително и гибелта на Фараона, са се случили при Господ в един и същи момент. Освен това за Бог не съществува нещо като помнене на миналото. За Бог
миналото и бъдещето се явяват винаги настояще, всичко съществува в рамките на един момент.
Ако си представим живота ни като един диафилм, то ние го наблюдаваме, като че гледаме видеокасета, като нямаме възможност да превъртим филма напред. Бог
обаче вижда целия този филм наведнъж. Той е този, Който го е създал и е определил всичките му детайли. Така както ние може да видим едновременно
началото, средата и края на една линийка, така и Господ обхваща в един-единствен момент, от началото до края, времето, на което сме подчинени. Човешките
същества обаче изживяват тези събития единствено когато настъпи времето да станат свидетели на съдбата, която Бог е сътворил за тях. Това е в сила за
съдбата на всеки един човек от този свят. Животът на всеки, който някога е бил сътворен или който ще бъде сътворен на този свят и след това в отвъдното,
е представен пред Господа с всичките му детайли. Съдбите на всичко живо - планети, растения, животни и др. - са записани заедно със съдбите на милионите
човешки същества в безграничната Божия памет. Те ще останат написани, без да бъдат изгубени или намалени. Същността на съдбата е едно от проявленията на
безкрайното Божие величие, мощ и сила. Ето защо Той бива наричан Пазител (ал-Хафъз).Представата за \\\\\\\"минало\\\\\\\" произлиза от информацията от нашите спомени
Поради внушенията, които получаваме, ние си мислим, че преживяваме отделни периоди от време, наречени минало, настояще и бъдеще. Единствената причина,
поради която имаме представа за \\\\\\\"миналото\\\\\\\" (както обяснихме и по-рано), е, че различните събития са разположени в нашата памет. Например моментът, в
който биваме приети в първи клас, е частица информация, намираща се в паметта ни, и следователно ние я възприемаме като случило се в миналото събитие.
Бъдещите събития пък не се съдържат в паметта ни. Следователно ние третираме нещата, които все още не знаем, като събития, които ще се случат в бъдеще.
Но така както миналото е изживяно, според нашата гледна точка, така е и бъдещето. Но тъй като тези събития не са ни предоставени в паметта, то ние не
можем да имаме познание за тях.


Ако Бог постави бъдещите събития в паметта ни, то тогава за нас бъдещето ще се превърне в минало. Например един тридесетгодишен човек в паметта си има
спомени и събития, равняващи се на тези 30 години, и поради тази причина той си мисли, че са изминали тридесет години. Ако бъдещите събития, които
трябва да се случат между тридесет и шестдесетгодишна възраст, бъдат поставени в паметта на този тридесетгодишен човек, то тогава за него както
изминалите тридесет години, така и \\\\\\\"бъдещите\\\\\\\" тридесет (годините между тридесет и шестдесетгодишната му възраст) ще се превърнат в минало. В такъв
случай и миналото, и бъдещето ще се съдържат в паметта и за него всяко едно от тях ще бъде изживяно събитие.


Тъй като Бог ни е сътворил така, че да възприемаме събитията в определена последователност, като че съществува време, което тече от миналото към
бъдещето. Той не ни информира за бъдещето ни, нито пък поставя каквато и да била информация за него в паметта ни. Бъдещето не се съдържа в нашите
спомени, но цялото човешко минало и бъдеще са в Неговата безкрайна памет. Това е, както казахме по-рано, като да наблюдаваш човешкия живот все едно че
вече е напълно изобразен и завършен върху един филм. Човек, който не може да превърти лентата напред, вижда само минаващите един по един кадри от своя
живот. Той греши, като си мисли, че кадрите, които все още не е видял, съставляват бъдещето.
Йоан
Потребител
Мнения: 914
Регистриран на: вт апр 20, 2010 4:19 pm

Re: За съдбата

Мнениеот Йоан » вт май 04, 2010 11:54 pm

dante_18
Потребител
Мнения: 355
Регистриран на: пон окт 12, 2009 1:58 am

Re: За съдбата

Мнениеот dante_18 » ср май 05, 2010 12:04 am

Моля, не спамете!
Мнението на Йоан е извън темата и е за триене.
Йоан
Потребител
Мнения: 914
Регистриран на: вт апр 20, 2010 4:19 pm

Re: За съдбата

Мнениеот Йоан » ср май 05, 2010 12:21 am

dante_18
Потребител
Мнения: 355
Регистриран на: пон окт 12, 2009 1:58 am

Re: За съдбата

Мнениеот dante_18 » ср май 05, 2010 12:28 am

странно, ЗАЩО АЗ НЕ СЪМ МОДЕРАТОР НА СОБСТВЕНАТА СИ ТЕМА!?!?!
Призовавам Кабрал и ТодорК, да изчистят темата от спаменето на Йоан!

МОЖЕТЕ ДА ДАВАТЕ МНЕНИЯ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ САМО И ЕДИНСТВЕНО СЪС СЪДБАТА!!
Потребителски аватар
Чехълче
Модератор
Мнения: 2032
Регистриран на: нед дек 20, 2009 1:49 pm

Re: За съдбата

Мнениеот Чехълче » ср май 05, 2010 7:12 am

Данте, мнението на Йоан не противоречи на правилата на форума. Не призовавай Тодор и Кабрал да те спасяват, а отговори на хубавия въпрос на Йоан, ако можеш, де... :lol:
ivan47
Потребител
Мнения: 689
Регистриран на: чет авг 13, 2009 4:26 pm

Re: За съдбата

Мнениеот ivan47 » ср май 05, 2010 8:11 am

dante_18 , опитал си се "научно" да обасниш има ли съдба , но според мен не си успял .
Потребителски аватар
m.muladzhikova
Потребител
Мнения: 774
Регистриран на: пет яну 22, 2010 9:04 am

Re: За съдбата

Мнениеот m.muladzhikova » ср май 05, 2010 8:41 am

Няма съдба.
Съдбата е това, което си направиш ти. Винаги съществува свободният избор, който Бог е дал на човека. Съществува Божествен план и всеки от нас изиграва определена роля в него. Но това не е съдба. Древните гърци са вярвали в съдбата и никога не са придавали на това вярване положителен смисъл. Вярвали са, че нямат избор и всичко е предопределено от боговете им. Моята баба / лека й пръст / също вярваше в съдбата. Казваше, че при раждането на човека била драсната чертичка в една книга / и показваше с ръка /, и оттам - нататък край - каквото било записано - това ставало.

Според мен съдба няма. Има вяра, избор, борба за да опазиш избора си, търсене на знания и истина. А всичко това определя делата ти, начина, по който ще се промениш, дали ще се извисиш или принизиш духовно. И колкото повече даваш от себе си на другите хора и за другите хора - толкова по-добре.
ivan47
Потребител
Мнения: 689
Регистриран на: чет авг 13, 2009 4:26 pm

Re: За съдбата

Мнениеот ivan47 » ср май 05, 2010 11:42 am

ivanb63
Потребител
Мнения: 819
Регистриран на: вт фев 16, 2010 12:20 pm

Re: За съдбата

Мнениеот ivanb63 » ср май 05, 2010 12:23 pm

Тази тема за съдбата, може да се направи и във всички други раздели на форума. Не е задължително да е в раздела за исляма.
Връзката "причина-следствие" не е атрибут само на исляма.
И е много по-сложно от написаното в една статия. То си е цяла наука.
Принципно адаша - ivan47 е прав. Ако е казано, че ще умреш отровен от гъби, няма да се удавиш. Но това не винаги е валидно. Ако човек достигне в духовното си развитие до ниво да може да изчисти съдбата (Кармата) си- може много неща да се променят. В християнството това се нарича да достигнеш до Христа и да "избелиш дрехите си". Разбирай - да се изчисти Душата чрез пост и молитва, и се получи опрощение за греховете си ТУК и СЕГА.
Докато в други религии като в индуизма и будизма, така са конструирани, че се получава възможност от жреческата каста да отлага практически до безкрай.

ПП: Горенаписаното не е в духа на материализма и тулкуването му на връзката "причина-следствие". Материализма изучава само видимите причинно-следствени връзки, а те не винаги имат последната дума. Пък невидимите взаимовръзки са опасни за тълкуване по много причини. Най-малкото са трудно доказуеми и когато човек ги коментира публично много строго трябва да се придържа към определена религиозно-философска система, защото повечето от нещата които се разискват се "доказват" само на едната "гола" вяра в думите на създателя на религиозно-философската система. А това може да доведе до безброй караници и неразбории. Като например в темата за митарствата. Всичко се върти около това има ли ги или ги няма митарствата. Ми те може и да ги има, на като са трудно доказуеми...???? Или почти много трудно доказуеми. А на груб материалист със сигурност на 1001% недоказуеми тези митарства.
Та така и тук в тази тема ..причинно-следствената връзка с греховете на човек е мъчно доказуема, особенно ако са правени греховете на скришно от очите на други хора. Защото в различните религии има различни тълкувания на греховете. .... и това е още по-сложна пречка при тълкуването на връзката "причина-следствие " от религиозен аспект.
ivan47
Потребител
Мнения: 689
Регистриран на: чет авг 13, 2009 4:26 pm

Re: За съдбата

Мнениеот ivan47 » ср май 05, 2010 9:15 pm

Какво означава /инсалах/ ?
dante_18
Потребител
Мнения: 355
Регистриран на: пон окт 12, 2009 1:58 am

Re: За съдбата

Мнениеот dante_18 » ср май 05, 2010 9:16 pm

Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало
-----------------------------------------------------
Това непременно означава приписване на пороци на Бог...В исляма

Не се случва беда преди да сме я породили, нито на земята, нито с вас самите без да е [записана] в Книга. За Аллах това е лесно. За да не страдате за онова, което ви се е изплъзнало, и да не ликувате за онова, което ви е дошло. Аллах не обича горделивите, самохвалците...
[57:22-23]

Истинският мюсюлманин вярва в предопределението. В същото време човек е дарен със свободна воля и носи отговорност за делата си. Ислямът поставя пред вярващите необходимостта от действие. Доколкото Божествената воля остава тайна за човека, той ни най-малко не трябва да се отчайва от първите си неуспехи, а да постоянства в постигането на своята цел докато я завоюва или разбере, че е непостижима. Едва тогава, когато вече е направил всичко възможно - се намесва ислямската идея за предопределението, целяща да успокои и утеши човека: такава е божията воля! А успехът или неуспехът в този живот нямат никакво значение за вечното спасение, за което Бог ще отсъди според намеренията и усилията, а не според резултатите и успехите.
dante_18
Потребител
Мнения: 355
Регистриран на: пон окт 12, 2009 1:58 am

Re: За съдбата

Мнениеот dante_18 » ср май 05, 2010 9:19 pm

"иншааллах" /ако е позволил Господ/

пример:

ИншаАллах скоро ще намери лек за твоята болест!...

Но нищо, иншаАллах всичко ще се оправи.

:)
Потребителски аватар
Чехълче
Модератор
Мнения: 2032
Регистриран на: нед дек 20, 2009 1:49 pm

Re: За съдбата

Мнениеот Чехълче » ср май 05, 2010 9:33 pm

Aether
Потребител
Мнения: 982
Регистриран на: съб юни 27, 2009 10:40 pm

Re: За съдбата

Мнениеот Aether » ср май 05, 2010 11:38 pm


Върни се в “ислям”Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта