Коранът потвърждава Библията!

теми, свързани с исляма
Йоан
Потребител
Мнения: 914
Регистриран на: вт апр 20, 2010 4:19 pm

Re: Коранът потвърждава Библията!

Мнениеот Йоан » вт юни 22, 2010 7:42 pm

dante_18
Потребител
Мнения: 355
Регистриран на: пон окт 12, 2009 1:58 am

Re: Коранът потвърждава Библията!

Мнениеот dante_18 » пет юни 25, 2010 10:56 pm

О, хора на Писанието, не прекалявайте в своята религия и говорете за Аллах само истината! Месията Иса, синът на Мариам, е само пратеник на Аллах и Негово Слово, което Той извести на Мариам, и дух от Него. И вярвайте в Аллах и в Неговите пратеници, и не казвайте: “Троица!” Престанете! Това е най-доброто за вас.


На Йоанчо 100000 пъти му обясних, че Корана отхвърля всякакъв вид троици!
Това, че различните секти имат различно обяснение за троицата няма никакво значение, защото всички са заблудени.


Месията, синът на Мариам, е само пратеник, преди когото отминаха пратеници, а майка му е всеправдива. И двамата приемаха храна. Виж как им разясняваме знаменията, после виж как лъжат!
Потребителски аватар
zmianatz
Потребител
Мнения: 1760
Регистриран на: съб ное 28, 2009 9:50 am

Re: Коранът потвърждава Библията!

Мнениеот zmianatz » пет юни 25, 2010 11:02 pm

"И двамата приемаха храна"

Е какво като са приемали храна - Иисус е и човек също, не само Бог. А майка Му, Мария - си е 100 процентов човек - тя не е богиня!

Да съдиш, че някой не бил Бог, само защото бил приемал храна, си е доста ограничено! :lol:
Кабрал
Модератор
Мнения: 2534
Регистриран на: чет окт 02, 2008 11:32 pm

Re: Коранът потвърждава Библията!

Мнениеот Кабрал » пет юни 25, 2010 11:07 pm

dante_18
Потребител
Мнения: 355
Регистриран на: пон окт 12, 2009 1:58 am

Re: Коранът потвърждава Библията!

Мнениеот dante_18 » съб юни 26, 2010 12:47 am

Важно е да се отбележи, че и в Стария и в Новия завет се подсказва за появата на Мухаммед, мир нему, като последния Пратеник на Аллах. Най-ясното от тези указания се съдържа в Йоан: И аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, да бъде с вас до века. \'\'(14:16) Гръцката дума параклетос, която се тълкува от християните като \'\' Светия Дух\'\', може да се прочете и като периклютос - гръцки еквивалент на Мухаммед \'\' Възхваляван\'\'.... (Проф. Цветан Теофанов)

!!!!!!!!!!
Последните срещи на Иисус
Параклетос от Евангелие от Иоана
Единствен от евангелистите Иоан разказва за последните разговори на Иисус с апостолите, които завършват с една много дълга реч: на тях са посветени четири глави от неговото Евангелие (от 14 до 17), но в другите евангелия няма нищо подобно. А тези части от Евангелие от Иоана разглеждат проблеми с изключителна важност, които впоследствие стават основни. Изложени са с тържествеността и величието, подобаващи на сбогуването на Учителя със своите ученици.
Как бихме могли да обясним, че при Матей, Лука и Марко липсва толкова въздействащият разказ за сбогуването, в който се намира духовното завещание на Иисус? Възниква въпросът: първоначално имало ли е подобен текст при тримата първи евангелисти? Не е ли бил премахнат той по-късно? И защо? Веднага трябва да уточним, че не можем да предложим никакъв отговор; загадката относно този изключително голям пропуск в разказа на тримата първи евангелисти остава.
Главно място в разказа заемат загрижеността на Иисус за бъдещето на хората и желанието на Учителя да се обърне към учениците си, а чрез тях към цялото човечество и да им предаде своите наставления и поучения, както и да определи окончателно кой ще бъде техният водач, когото те ще следват след неговото изчезване. Само в текста на Иоан той е определен с гръцкото име Параклетос, или Утешител. Ето кои са основните пасажи:
“Ако ме любите, опазете Моите заповеди. И аз ще помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител…” (14: 15–16)
Какво означава Параклетос? Текстът от Евангелие от Иоана с който днес разполагаме, обяснява думата по следния начин:
“А Утешителят, Дух Светий, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил.” (14: 26)
“... Той ще свидетелствува за Мене;” (15: 26)
“Аз обаче ви казвам истината: за вас е по-добре Аз да си замина; защото, ако не замина, Утешителят няма да дойде при вас; ако ли замина, ще ви Го пратя; и Той като дойде, ще изобличи света за грях, за правда и за съд…” (16: 7–8)
“А кога дойде Оня, Духът на истината, ще ви упъти на всяка истина; защото от Себе Си няма да говори, ще говори каквото чуе и ще ви възвести за бъдещето. Той мене ще прослави...” (16: 13–14)
(Трябва да отбележим, че пасажите от глави 14 до 17, които не са приведени тук, не променят общия смисъл на цитатите).
Най-често при бързо прочитане текстът, свързващ Параклетос със Светия дух, не привлича вниманието. Още повече че най-често използваните бележки и коментарите в изданията за широката публика ориентират читателя към смисъла, който ортодоксалното направление иска да придаде на тези пасажи. Ако се появи и най-малката трудност при възприемането им, под ръка са обясненията, като например тези от Кратък речник към Новия завет на А. Трико. В статията Параклетос на същия автор може да прочетем следното:
“Това име или дума, преведено от гръцки, в Новия завет е използвано само от Св. Иоан: четири пъти, когато разказва за словото на Иисус след “Тайната вечеря” (14: 16 и 26; 15: 26; 16: 7) и един път в първото му послание (2: 1). В това Евангелие думата е употребена за Светия дух; в посланието – за Христос. Параклет е дума, широко употребявана от елинизираните евреи през I в. в смисъл на застъпник, защитник. [...] Светият дух, известява Иисус, ще бъде изпратен от Отца и Сина и ще замени Сина в ролята му на спасител, изпълнявана от него по време на смъртния му живот. Светият дух ще действа като заместник на Христос в качеството си на всемогъщ утешител или застъпник.”
Според този коментар Светият дух е водачът на хората след смъртта на Иисус. Отговаря ли това на казаното в текста на Иоан?
Въпросът е изключително важен, тъй като, a priori , изглежда странно Светият дух да е обект на словата от цитирания по-горе откъс: “Защото от Себе Си няма да говори, ще говори, каквото чуе, и ще ви възвести бъдещето.” Трудно е да се приеме, че Светият дух може да говори и да казва това, което е чул... Доколкото знам, този въпрос, резултат от логиката, не е разглеждан от коментаторите.
За да придобием ясна представа за проблема, трябва да се отнесем до основния гръцки текст, тъй като е известно, че евангелистът Иоан е писал на гръцки, а не на друг език.
Всяка сериозна критика започва с търсенето на различни редакции. Сред познатите ръкописи на Евангелие от Иоана има само един, който може да промени смисъла на пасаж 14: 26 и това е известната версия на сирийски език, наречена Палимпсест. 4 В нея не се говори за Светия дух, а просто за Дух. Дали писарят просто е допуснал грешка, или когато е трябвало да препише един текст, в който се твърди, че Светият дух може да чува и говори, не е посмял да напише това, което е приел за абсурд? Освен този вариант другите не заслужават внимание, тъй като в тях има обикновено има само граматични промени, които не изменят общия смисъл. Същественото е, че изложеното тук за значението на глаголите “чувам” и “говоря” важи за всички ръкописи на Евангелие от Иоана.
Това, което е преведено като “чувам”, е гръцкият глагол ?кпхщ, ?значаващ възприемам звукове. От него произлизат думите акустичен и акустика , наука за звуковете.
Глаголът “говоря” е превод на гръцкия глагол ?блщ, ?ийто смисъл е издавам звукове, в частност говоря. В гръцкия текст на евангелията този глагол се среща често и с него се означава тържествена декларация на Иисус по време на проповедите му. Очевидно предаденото на хората има чисто материален характер, което подсказва употребеният гръцки глагол и не е свързано с вдъхновение, дело на Светия дух.
Следователно двата гръцки глагола ?кпхщ ? лблщ ?осочват конкретни действия, отнасящи се само до същество, което е надарено с органи на слуха и на речта. Не е възможно те да бъдат употребени за Светия дух.
В предложения ни от гръцките ръкописи вид, този откъс от Евангелие от Иоана е неразбираем, ако го приемем изцяло, заедно с думите Дух Светий от изречението (14: 26): “Утешителят, Дух Светий, когото Отец ще изпрати в Мое име...” което е единственото място в Евангелие от Иоана, където се посочва, че Утешителят и Дух Светий са едно и също нещо.
Но ако премахнем думите Дух Светий ( to pneuma to agion ) от това изречение, текстът на Иоан става изключително ясен. Допълнителна светлина хвърля един друг пасаж на Иоан от първото му послание, където под Утешител се разбира просто Иисус в качеството му на застъпник пред Бог. 5 И когато според Иоан Иисус е казал: “И Аз ще помоля Отца, и ще ви даде друг Утешител” (14: 16), той иска да каже, че на хората ще бъде изпратен “друг защитник” (застъпник), какъвто е бил той самият през целия си живот.
Следователно логично е да приемем, че Утешителят на Иоан е едно човешко същество като Иисус, надарено със слух и зрение, което ясно се потвърждава от гръцкия текст. И така Иоан известява, че по-късно на земята Бог ще изпрати друго човешко същество, което ще има посочената от него роля да проповядва сред хората Словото Божие и да повтаря Неговото послание. Това е логичната интерпретация на текста на Иоан, когато използваме истинския смисъл на думите.
Думите Дух Светий в текста могат да бъдат една по-късна добавка, която променя смисъла на пасажа, известяващ идването на друг пророк след Иисус, който е бил в противоречие с учението на християнската църква, че Иисус е последният от пророците.

(д-р Морис Бюкай)
dante_18
Потребител
Мнения: 355
Регистриран на: пон окт 12, 2009 1:58 am

Re: Коранът потвърждава Библията!

Мнениеот dante_18 » съб юни 26, 2010 1:01 am

Данте, използвай името, с което потребителят Иоан се е регистрирал, не умалително или производно. Дръж се прилично.
Модератор Мира.


.......пак произвежда бисери. :D
http://www.moslim.se/moslim_gallery/Al- ... 286%29.jpg
http://www.lastprophet.info/en/images/s ... an-ing.jpg
http://behebekfalasteen.files.wordpress ... 0/qods.jpg
Халифа построява ''Dome of the rock'', а доколкото знам Al-Aqsa е още от времето на Соломон.
СУРА 17. НОЩНОТО ПЪТЕШЕСТВИЕ
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Пречист е Онзи, Който пренесе Своя раб нощем от Свещената джамия до Най-далечната джамия, околностите на която Ние благословихме, за да му покажем от Нашите знамения. Той е Всечуващия, Всезрящия.
Потребителски аватар
m.muladzhikova
Потребител
Мнения: 774
Регистриран на: пет яну 22, 2010 9:04 am

Re: Коранът потвърждава Библията!

Мнениеот m.muladzhikova » нед юни 27, 2010 10:04 pm

Данте 18,

Няма нищо странно в това, че Светият Дух чува и говори - та Той е неделима част от Троицата! Статията, която си цитирал тук не може да ме убеди, че Утешителят щял да бъде човек.
Йоан
Потребител
Мнения: 914
Регистриран на: вт апр 20, 2010 4:19 pm

Re: Коранът потвърждава Библията!

Мнениеот Йоан » нед юни 27, 2010 10:29 pm

dante_18
Потребител
Мнения: 355
Регистриран на: пон окт 12, 2009 1:58 am

Re: Коранът потвърждава Библията!

Мнениеот dante_18 » нед юни 27, 2010 10:49 pm

dante_18
Потребител
Мнения: 355
Регистриран на: пон окт 12, 2009 1:58 am

Re: Коранът потвърждава Библията!

Мнениеот dante_18 » нед юни 27, 2010 11:49 pm

Доста се посмях, но вече съм в състояние да цитирам Мигел Серветус.
„... Тази традиция на троицата, която е пълна безсмислица, се струва нелепа единствено на Мюсюлманите, които познават Бог. Юдеите също се плашат от нашата привързаност към тази илюзия. Те се смеят на идеите ни относно троицата и ги смятат за безверие... Не само Мюсюлманите и Евреите, но и едрият рогат добитък се смее на положението, в което се намираме, вероятно животните са разбрали глупавото положение, в което сме, защото всички същества на Господа са придали святост единствено на Бог.”90
(„Грешките на троицата”)


Това, което Серветус написал и разказвал, станало причина за екзекутирането му по нечовешки начин. Но днес той все още се приема от много хора за „създателя на съвременното единобожно движение” в Християнския свят.
Йоан
Потребител
Мнения: 914
Регистриран на: вт апр 20, 2010 4:19 pm

Re: Коранът потвърждава Библията!

Мнениеот Йоан » пон юни 28, 2010 1:14 am

dante_18
Потребител
Мнения: 355
Регистриран на: пон окт 12, 2009 1:58 am

Re: Коранът потвърждава Библията!

Мнениеот dante_18 » пон юни 28, 2010 2:45 am

Сещам се, че на октопод съм викал опактод, на сандвич - саламдвич, маратонки - матаронки, шофьор - фишор.
:lol:


http://www.islam101.com/quran/yusufAli/QURAN/4.htm


171. O People of the Book! Commit no excesses in your religion: Nor say of Allah aught but the truth. Christ Jesus the son of Mary was (no more than) an apostle of Allah, and His Word, which He bestowed on Mary, and a spirit proceeding from Him: so believe in Allah and His apostles. Say not "Trinity" : desist: it will be better for you: for Allah is one Allah. Glory be to Him: (far exalted is He) above having a son. To Him belong all things in the heavens and on earth. And enough is Allah as a Disposer of affairs.

172. Christ disdaineth nor to serve and worship Allah, nor do the angels, those nearest (to Allah.: those who disdain His worship and are arrogant,-He will gather them all together unto Himself to (answer).

Това е официалния превод на Yusuf ali
Последна промяна от dante_18 на пон юни 28, 2010 3:11 am, променено общо 2 пъти.
Потребителски аватар
zmianatz
Потребител
Мнения: 1760
Регистриран на: съб ное 28, 2009 9:50 am

Re: Коранът потвърждава Библията!

Мнениеот zmianatz » пон юни 28, 2010 2:56 am

sandi
Потребител
Мнения: 1174
Регистриран на: вт мар 06, 2007 6:31 pm

Re: Коранът потвърждава Библията!

Мнениеот sandi » пон юни 28, 2010 8:43 am

Йоан
Потребител
Мнения: 914
Регистриран на: вт апр 20, 2010 4:19 pm

Re: Коранът потвърждава Библията!

Мнениеот Йоан » пон юни 28, 2010 2:08 pm


Върни се в “ислям”Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта