Кой уби Иисус на кръста?

теми, свързани с исляма
Йоан
Потребител
Мнения: 914
Регистриран на: вт апр 20, 2010 4:19 pm

Кой уби Иисус на кръста?

Мнениеот Йоан » ср фев 22, 2012 11:22 pm

Това е изключително интересна тема за християни ...
Сега ще се опитаме да отговорим на най-трудния въпрос на ислямизма – Кой уби Иисус на кръста? Няма нито един мюсюлмански богослов, който да може да отговори – убит ли е Иисус на кръста или е въздигнат жив?! Нито един …
Някои мюсюлмани твърдят, че вместо Иисус на кръста е разпнат Юда?! Други, че вместо Иисус е разпнат Симон Киринеец…
В основата на темата стой сура 4, аяти 155 до 158, че според съвременния ислямизъм, Иисус не е разпнат на кръста до смъртта си от юдеите.

155. Защото нарушиха своя обет и не повярваха в знаменията на Аллах, и убиваха пророците без право, и изричаха: “Сърцата ни са в броня.” ¬ да, Аллах ги запечата [сърцата] поради тяхното неверие и не вярват освен малцина ¬
156. и защото не повярваха и изричаха срещу Мариам огромна клевета,
157. и изричаха: “Ние убихме Месията Иса, сина на Мариам, пратеника на Аллах.” ¬ но не го убиха и не го разпнаха, а само им бе оприличен. И които бяха в разногласие за това, се съмняваха за него. Нямат знание за това, освен да следват предположението. Със сигурност не го убиха те.
158. Да, възнесе го Аллах при Себе си. Аллах е всемогъщ, премъдър.

Тези аяти са адресирани до евреите, които изразяват несъгласието си не само с Мохамед, но и с Аллах, като не приемат Иисус за Месия.
В аятите се казва, че разпъването и убиването не е дело на евреите / Със сигурност не го убиха ТЕ/, а е дело на Божията воля и нищо не става без волята на Аллах.
Подобно твърдение на аят като Сура 4, аят 157 се появява в Сура 8, аяти 17 и 18 по време на битката при оазиса Бадр. Там действията на мюсюлманите се приписват на Аллах, а не на тяхното собствено желание, а убийството става само с разрешение и нареждането на Бог.

17. Не вие ги убихте, а Аллах ги уби, и не ти хвърли, когато хвърли, а Аллах хвърли, за да подложи вярващите на добро изпитание от Него. Аллах е всечуващ, всезнаещ.
18. Това е, защото Аллах обезсилва коварството на неверниците.

Разбираме, че неверниците вършат нещо то е само с разрешението и нареждането на Бог. Същото се е случило и в сура 4, аят 157. Поради неверието и коварството на юдеите, Аллах решава да ги обезсили и разпъва и убива Иисус на кръста. Юдеите остават с впечатление, че са го са го разпнали и убили, но всъщност Аллах ги подлага на изпитание. Юдеите остават излъгани и за това следват само предположението.
Тези аяти, не изрично отричат християнската история на разпятието, защото те се отнасят за еврейски искове срещу християните
В Сура 5, аят 17 Аллах ни казва, че може да убие Иисус.

17. Неверници са онези, които казват: “Аллах, това е Месията, синът на Мариам.” Кажи: “А кой ще попречи с нещо на Аллах, ако поиска да погуби Месията, сина на Мариам, и майка му, и всички по земята?” На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята, и на всичко между тях. Той сътворява каквото пожелае. Аллах за всяко нещо има сила.

Подлъгани от арабските богослови, ислямистите тълкуват аятите повратно, като твърдят, че Иисус не е разпнат на кръста до смъртта си. Т.е. ислямистите твърдят, че Аллах е лъжец, който е излъгал всички вярващи за смъртта на Иисус.
Това твърдение е в противоречие с голяма част от Корана. Да разгледаме някой от противоречията последствие неправилното тълкуване.

1. Ако Иисус е все още жив, то Мохамед не е последния пророк /печатът на пророците/ , както твърди
Сура 33, аят 40.
40. Мухаммад не е баща на никого от вашите мъже, а е Пратеника на Аллах и последният от пророците. Аллах знае всяко нещо.

Ако Иисус е все още жив то Печатът на пророците следва да е Иисус, защото той все още е жив и е Знака на Аллах за Часа и с мисия на Земята да убие Даджал / Антихриста /, да съди мюсюлманите в Съдния ден и т.нат.

2.Ако Иисус е още жив, не става ясно кому плаща вече над две хиляди години милостинята закат Иисус.
На Иисус е разпоредено от Бог да плаща милостинята закат докато е жив!
Сура 19, аят 30 и 31
30. Рече то: “Раб съм на Аллах. Даде ми Той Писанието и ме стори пророк.
31. И ме стори благословен, където и да се намирам, и ми повели да отслужвам молитвата, и да давам милостинята закат, докато съм жив.
Ако е все още жив, то кому плаща милостинята закат през последните над 2 000 години Иисус – дали на неверниците в Ада, или на имащите всичко вярващи в Рая?

3. Изразът „А когато ме прибра”, отнасящ се за Иисус, от сура 5, аят 117

„117. Казах им единствено това, което Ти ми повели: “Служете на Аллах ¬ моя Господ и вашия Господ!” И бях им свидетел, докато живеех сред тях. А когато ме прибра, Ти им бе Надзорник. Ти на всяко нещо си свидетел.”,
се отнася и за Мохамед, според хадис на Бухари. Описан е в хадис на Сахих Бухари-
Том 6, Книга 60, Хадис номер 149
„Разказва Ибн Абас: Апостолът на Аллах изнесе проповед и каза: "О, хора вие ще бъдете събрани пред Аллах боси, голи и необрязани "Тогава (цитирайки Корана), той каза:
”Както наченахме първото сътворяване, така Ние ще го повторим ¬ обещание от Нас. Ние непременно ще го направим…” (21.104)
Пророкът каза: "Първото, от човешките същества, които ще бъдат облечени в Деня на възкресението, ще бъде Авраам.
Гледай! Някои мъже от моите последователи ще бъдат доведени и тогава ангелите ще ги запрятят в ляво (Ада - Огъня). Аз ще кажа: "О, Господи! (Те са) моите другари! " Тогава ще дойде отговор (от Всемогъщия): "Ти не знаят какво е след теб. "Аз ще кажа, както благочестивите роб (Пророкът Иисус) каза:
„Казах им единствено това, което Ти ми повели: “Служете на Аллах ¬ моя Господ и вашия Господ!” И бях им свидетел, докато живеех сред тях. А когато ме прибра, Ти им бе Надзорник. Ти на всяко нещо си свидетел. (5.117) Тогава ще се каже: "Тези хора са продължили да се вероотстъпници, след като си ги оставил”."

Източник - http://www.luvu4luv.com/Hadith_Bukhari_Book60.html

Няма нито един мюсюлманин да твърди, че Мохамед е още жив / т.е. Мохамед в гарантирано мъртъв/, то следва, че и Иисус е мъртъв - разпнат на кръста до смъртта си!

Кой уби Иисус на кръста? Истината е записана в Инджила / Евангелието / .

Евангелие от Йоан, глава 3, стих 16
16. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:

А Инджила / "Напомнането" е едно от имената на Инджила в Корана / според Корана е Защитена Книга.
Сура 41, аяти 41 до 43
41. Онези, които не вярват в Напомнянето, след като дойде при тях... а то е защитена книга,
42. която лъжа не я доближава нито отпред, нито отзад, и е низпослание от премъдър, всеславен.
43. Не ти се казва [от неверниците] друго освен каквото бе казано на пратениците преди теб. Твоят Господ е владетел на опрощение и владетел на болезнено наказание.

Тук ще ви покажа една от най-крупните измами в Корана! "Напомнянето" е едно от имената на Евангелието използвано в Корана!
Сура 21 аят 105
105. Написахме Ние в псалмите подир Напомнянето, че Моите праведни раби ще наследят земята.

От тук се вижда ясно, кое е обозначено с думата "НАПОМНЯНЕТО" - несъмнено това е Евангелието и това, което то напомня - Тората / респ. Библията /! А псалмите на Дауд /Давид/ са написани след Евангелието /Напомнянето/!

Вижте сура 41, аят 41 по-горе!!! Виждате ли многоточието в средата на изречението!
Това е най-крупната измама лъжа и заблуждение в Корана.
Ето същият аят в превод от руски език:
41:41 Воистину, те, которые не уверовали в Напоминание, когда оно дошло до них, будут наказаны. Воистину, это – могущественное Писание.

Ето и в превод на английски от Мохамад Пикрал:
Pickthal 41: Lo! those who disbelieve in the Reminder when it cometh unto them (are guilty), for lo! it is an unassailable Scripture.

41. Тези, които не вярват в Напомнянето, когато дохожда при тях (са виновни), защото, ето! то е неопровержимо Писание.

Ето и на немски език:
German 41: Wahrlich, diejenigen, die nicht an die Ermahnung glaubten, als sie zu ihnen kam (,werden bestraft). Und wahrlich, es ist ein ehrwürdiges Buch.

41. Истина, тези, които не вярваха в Напомнянето, когато става въпрос за тях, се наказват. И наистина, това е възвишена книга.

Бог да е с вас и да ви показва Истината!!!
Дон Кихот
Потребител
Мнения: 687
Регистриран на: пет ное 06, 2009 8:43 pm

Re: Кой уби Иисус на кръста?

Мнениеот Дон Кихот » чет фев 23, 2012 7:44 pm

"Подлъгани от арабските богослови, ислямистите тълкуват аятите повратно, като твърдят, че Иисус не е разпнат на кръста до смъртта си".

Не, това е влияние от гностицизма, например от апокрифа Деянията на Йоан. Гностиците не могат да приемат разпятието и възкресението на Иисус, защото смятат материята и тялото за зло. Виж книгата:

http://omophor.com/?p=126
Кабрал
Модератор
Мнения: 2534
Регистриран на: чет окт 02, 2008 11:32 pm

Re: Кой уби Иисус на кръста?

Мнениеот Кабрал » чет фев 23, 2012 8:47 pm

А това защо трябва да интересува някой?
timotei
Потребител
Мнения: 273
Регистриран на: вт май 26, 2009 11:48 pm

Re: Кой уби Иисус на кръста?

Мнениеот timotei » пет фев 24, 2012 1:54 pm

Някой хора действително си отварят работа, Кабрал.
ivanb63
Потребител
Мнения: 819
Регистриран на: вт фев 16, 2010 12:20 pm

Re: Кой уби Иисус на кръста?

Мнениеот ivanb63 » пет фев 24, 2012 3:33 pm

Дон Кихот
Потребител
Мнения: 687
Регистриран на: пет ное 06, 2009 8:43 pm

Re: Кой уби Иисус на кръста?

Мнениеот Дон Кихот » пет фев 24, 2012 5:39 pm

Джоне,

Никой нищо не ти приписва. Защо бягаш, преди да си гонен? Само ти обяснявам откъде идва отричането на Разпятието в Корана. Силното гностическо влияние в исляма е слабо проучено - това е табуто на алкохола, начина на пост, харама при хадж, обожествяването на Писанието в исмаилизма и пр.

:wtf:
Йоан
Потребител
Мнения: 914
Регистриран на: вт апр 20, 2010 4:19 pm

Re: Кой уби Иисус на кръста?

Мнениеот Йоан » вт мар 06, 2012 11:45 pm

Йоан
Потребител
Мнения: 914
Регистриран на: вт апр 20, 2010 4:19 pm

Re: Кой уби Иисус на кръста?

Мнениеот Йоан » вт мар 06, 2012 11:53 pm

Йоан
Потребител
Мнения: 914
Регистриран на: вт апр 20, 2010 4:19 pm

Re: Кой уби Иисус на кръста?

Мнениеот Йоан » ср мар 07, 2012 12:06 am

Кабрал
Модератор
Мнения: 2534
Регистриран на: чет окт 02, 2008 11:32 pm

Re: Кой уби Иисус на кръста?

Мнениеот Кабрал » ср мар 07, 2012 12:34 am

А нас защо трябва да ни интересува какво си мислят мюсюлманите? Ще имат достатъчно време да си дообмислят безумията в ада. Ако искат да вярват, ако искат да си вържат по един камък на шията и в морето, това си е тяхна работа, откачалки всякакви!
Йоан
Потребител
Мнения: 914
Регистриран на: вт апр 20, 2010 4:19 pm

Re: Кой уби Иисус на кръста?

Мнениеот Йоан » ср мар 07, 2012 12:54 am

ivanb63
Потребител
Мнения: 819
Регистриран на: вт фев 16, 2010 12:20 pm

Re: Кой уби Иисус на кръста?

Мнениеот ivanb63 » ср мар 07, 2012 10:31 am

Ahmed
Потребител
Мнения: 423
Регистриран на: ср фев 29, 2012 10:38 pm

Re: Кой уби Иисус на кръста?

Мнениеот Ahmed » ср мар 07, 2012 7:37 pm

Всичко тук е много впеяатляващо
Йоан
Потребител
Мнения: 914
Регистриран на: вт апр 20, 2010 4:19 pm

Re: Кой уби Иисус на кръста?

Мнениеот Йоан » ср мар 07, 2012 8:30 pm


Върни се в “ислям”Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост