Прилики и разлики между християнството и исляма

теми, свързани с исляма
Ahmed
Потребител
Мнения: 423
Регистриран на: ср фев 29, 2012 10:38 pm

Re: Прилики и разлики между християнството и исляма

Мнениеот Ahmed » пон апр 30, 2012 12:51 am

Кабрале, в отговор на Дон Кихотовите вятърни мелници, които търсиш в Исляма, както и на сбъркания ти междуобщностен модел на отношения, можеш да прегледаш и това -
http://vbox7.com/play:15acdbf3f1
Като не се съмнявам, че ако подходиш с разум към видяното, ще те направи по-Богоугоден и полезен за всички. Амин.
Потребителски аватар
Aurelia Felix
Модератор
Мнения: 4097
Регистриран на: ср авг 12, 2009 8:47 pm

Re: Прилики и разлики между християнството и исляма

Мнениеот Aurelia Felix » пон апр 30, 2012 12:21 pm

Ahmed
Потребител
Мнения: 423
Регистриран на: ср фев 29, 2012 10:38 pm

Re: Прилики и разлики между християнството и исляма

Мнениеот Ahmed » пон апр 30, 2012 5:54 pm

Привет, Aurelia Felix !
Благодаря ти, от името на Кабрал за подкрепата, както и от мое, защото въпреки, че много съм изписал по темата, която си засегнала, с удоволствие бих дискутирал всичко отново и отново, стига да е с хора, използуващи разума си с мъдрост и непредубеденост.
Ще започна най-напред с неосъзнатото от много християни значение и смисъл на термина "Богобоязливост", от който толкова явно се страхуваш, защото именно само Богобоязливостта според Бог и мюсулманите, ще е от значение на "Съдния Ден" за хората и ще ги разпредили към Рая/дай Боже/ или Ада и ако човек е истински вярващ, това би трябвало меко казано - да го интересува.
Богобоязливостта не е единствено панически страх и внушение за ужас, както виждам за съжаление, че е разбирането, което се налага неоснователно в много от християните. Тя разбира се, включва в себе си страхопочитание в най-чистия си вид, праведност и добри дела, искренна отдаденост, но и най-вече е ОБИЧ към всичко сътворено от Всевишния /въздух,вода,земя,растения,животни,хората,пророците,писанията и онова което Бог е заръчал за хората и въобще цялата Вселена, като Божие творение/. И да видим, какво Бог е заръчал, не само за общността на Пророка Мохамед -
1. Вяра и уповаване само в единствения Бог - стрикно ЕДИНОБОЖИЕ.
2. Вяра във всичките Пророци- те не са случайни а са пример за нас като отдаденост и праведност, спомнете си за изпитанията на повечето от пророците и ако не бе тяхната Богобоязливост те биха се провалили.
3. Вяра във всичките Писания и Божи откровения дадени на Божиите пророци.
4. Вяра в цялото Божие сътворение, част от което са и ангелите със специфичните си функции и дейности.
5. Вяра в съдния ден - че всеки ще дава сметка пред Бог за делата си.
6. Вяра в Съдбата - че доброто и лошото в нея е от Бог.
И разбира се всичко редно произтичащо и свързано с това, и степента на спазване и съобразяване с тези неща е степента на вярата на вярващия и съответно положението му в отвъдното. А ето, какво е казал Бог за Богобоязливостта и онези придържащи се към нея.
2/2. Тази Книга ­ без съмнение в нея ­ е напътствие за богобоязливите,
3. които вярват в неведомото и отслужват молитвата, и раздават от онова, което сме им дали за препитание,
4. и които вярват в низпосланото на теб и в низпосланото преди теб, и в отвъдния живот са убедени.
5. Тези са напътени от своя Господ и тези са сполучилите.

2/177. Праведността не е да обръщате лице на изток или на запад, праведността е у онзи, който вярва в Аллах и в Сетния ден, и в ангелите, и в Писанието, и в пророците, и раздава от своя имот, въпреки любовта си към него, на роднините и сираците, и на нуждаещите се, и на пътника [в неволя], и на просяците, и за освобождаване на робите, и отслужва молитвата, и дава милостинята закат; и у изпълняващите своя обет, когато са обещали, и у търпеливите в злочестие и беда, и във вихъра на битката. Те са искрените и те са богобоязливите.

3/114. Вярват в Аллах и в Сетния ден, и повеляват одобряваното, и възбраняват порицаваното, и се надпреварват в добрините. Тези са от праведниците.
115. Каквото и добро да сторят, не ще им се отрече. Аллах знае богобоязливите.
7/199. Придържай се към снизхождението и повелявай приличието, и страни от невежите!
200. А ако те изкуси от сатаната изкушение, потърси убежище при Аллах! Той е всечуващ, всезнаещ.
201. Когато натрапливо видение от сатаната засегне богобоязливите, те си спомнят [за Аллах] и ето ги зрящи!

16/30. И ще се каже на богобоязливите: “Какво е низпослал вашият Господ?” Ще кажат: “Добро.” За благодетелните има добрина на този свят, а отвъдният дом е най-доброто. И колко прекрасен е Домът на богобоязливите! ­
31. градините на Адн, в които ще влязат ­ сред тях реки текат. Там ще имат, каквото пожелаят. Така Аллах възнаграждава богобоязливите ­
32. на които ­ пречисти ­ ангелите прибират душите. Ще им кажат: “Мир вам!” Влезте в Рая заради онова, което сте вършили!”

Ето подобаващото обръщение и потвърждение за Богогбоязливите и отдадени на Господа на Световете към народите и преди Исляма -
5/46. И изпратихме по следите им Иса /Исус/, сина на Мариам, да потвърди Тората, която бе преди него, и му дарихме Евангелието, в което има напътствие и светлина, и е потвърждение на Тората, която бе преди него, и напътствие, и поучение за богобоязливите.

7/128. Каза Муса /Мойсей/ на своя народ: “Зовете за подкрепа Аллах и търпете! Земята е на Аллах. Дава я Той в наследство на когото пожелае от Своите раби, а краят принадлежи на богобоязливите.”

[b]19/72. После Ние ще спасим богобоязливите и ще оставим там на колене угнетителите.
73. И когато им бяха четени Нашите ясни знамения, неверниците казваха на вярващите: “Коя от двете ни групи има по-хубаво положение и по-добро общество?”

21/48. И вече дадохме на Муса/Мойсей/ и Харун Разграничението, и светлина, и напомняне за богобоязливите,
49. които и в уединение се боят от своя Господ, и се страхуват от Часа.
(“... и в уединение” ­ и в най-скритите си помисли се боят от Всевишния Аллах, въпреки че Той е невидим за тях.)
50. Този [Коран] е благословено напомняне, низпослано от Нас. Нима ще го отречете?
51. И още отрано насочихме Ибрахим/Аврам/ по правия път. Познавахме го Ние.
52. Рече на своя баща и на своя народ: “Какви са тези изваяния, пред които се кланяте?”
53. Рекоха: “Заварихме предците си на тях да служат.”
54. Рече: “Вие и предците ви сте в явна заблуда.”
Мисля, че това засега е достатъчно, като доказателство от страна на Корана, а за Библията сами знаете за тези и подобни норми и отношения от хората към Бог затова. И изискванията, както се вижда към хората и полагащото се от тях не е било различно на принципно ниво и това в крайна сметка са изисквания само към онези, които се възприемат, като вярващи и желаят опрощението, милоста, напътствието и спасението от Създателя си и не се отнася за престъпващите и онези, в чиито сърца няма вяра или са в заблуда за Всевишния.
Бог дарява със земна благодат в различна степен/ слънце, вода, въздух, храна , деца, дом, препитание и т.н./ на всички хора, които обича, както и на онези които не обича, но истинската вяра дарява само на онези, които обича той, т.е това са онези, които носят в съзнанието си подобаваща доза обич и преклонение пред Създателя си и напътства към спасение онези от заблудените, в които той съзре наченки на тези ценности в сърцата им и тогава укрепва стъпките им по този Божи път, както и като пример и изпитание на останалите. А принуждения в религията няма, тя е дар и който съумее да се възползува от нея, той е сполучилия, а който я загърби и я замени с горделивост, лицемерие и онова, което Господ е забранил, ще му се въздаде рано или късно полагащото му се
Нима този наш прекрасен Творец и отреждащия всичко, не подобава да му бъдем благодарни и отнесем с необходимата доза почит и отдаденост, какво е срамното и нередното тук.
Aurelia Felix, не се разбира какво точно влагаш, като смисъл за някакво дуалистично разбиране на Бог в Исляма.
А в крайна сметка искренната отдаденост към Бог носи, за всеки вярващ нужната му увереност и спокойствие за този свят и онова, което го очаква, защото, какво може да очаква вярващия от Бог, който отрежда съдбите, освен най-доброто, без значение дали в момента човек е разгадал Божията мъдрост от дадено дело или събитие.
И какво лошо има в това Бог да напъти човека, като законодателство, както се изразявяш. Възможността за повече неща, които да бъдат уредени за нас от Твореца на всичко е прекрасна, защото нашия Създател, знае кое е най-доброто за нас и това в крайна сметка се явява милост от Господ към рабите си, да не се лутаме и гадаем кое е по-хаирния избор за нещата. И още повече не е ли добре да знаеш, кое дело и как ще бъде по-Богоугодно то, но предполагам, че проблема за възприемането на тези неща са вследствие на това, че много от християните проповядват отделяне на духовния живот от светския и че онова, което човек прави извън храма не засяга Господ. Напротив вярата не е дреха , която се облича в храма и после се съблича на изхода, вярата представлява и засяга цялото човешко битие и житие на хората, нима някой очаква да не му се търси сметка за онова, което върши независимо къде и кога - не би било справедливо от страна на Бог, за да не каже някой на Съдния ден " Ама Боже аз не знаех как или какво да направя за това или онова" . Цялото това отхрърляне на Божие законодателство във всички човешки сфери е вследствие на лицемерието и неразумността на много духовници в миналото а и сега, опитвайки се, да оправдаят някои свои недостойни действия. Но уви, Бог винаги се грижил за това, но и винаги е имало и противопоставяне на това, като се стигало до забравяне или изопачаване на Божията мъдрост, затова в Корана се упрекват подобни действия и се отправят предупреждения за тях. Освен това Корана и посланията на Исляма, като последно Божие откровение и имайки Бог предвид предстоящото динамично развитие на света в последствие, е дал необходимите напътствия към хората, които да бъдат приложими, на всяко място и време до края на земните дни, за което трябва също да му благодарим, че не ни е оставил в заблуда, а е дал пътеводна светлина в човешките начинания. И въпреки, че някои от тях в съвремието изглеждат странни, те са правилните за да се подсигури праведно и проспериращо човешко общество, друг е проблема от чисто субективен характер от страна на хората и следването на страстите им, така е и с много препоръки и в Библята, но лекомислено не им се обръща внимание, така че, нека всеки от вас първо започне от двора си и се замисли над тези неща. Aurelia, така изнесени нещата от теб и контрастиращи за важни неща, както е същността на Бог, спрямо всички останали религии би трябвало поне малко да те озадачи, а не да е причина да ги отдалечаваш толкова от себе си.
И като заключение по темата, моя призив е да не се срамуваме от спазването на Божиите повели, както търсенето на напътствие и почитта, която трябва да отдаваме във всяко едно наше дело към Бог, за да е изхода от него и последиците от него добри. Амин.

П.П. - Никой не се заблудил или съжалявал за онова, което го е подтикнало искренната Богобоязливост и уповаването на Бог в делата си и в своя собствен вътрешен мир.
Потребителски аватар
Aurelia Felix
Модератор
Мнения: 4097
Регистриран на: ср авг 12, 2009 8:47 pm

Re: Прилики и разлики между християнството и исляма

Мнениеот Aurelia Felix » ср май 02, 2012 9:18 pm

Здравей Ахмед,
Дуализмът има различни лица. Грубият дуализъм, изразен в гностицизма например, вярва в добър бог и в зъл бог като съответно добрият е създал духовния свят, а злият - материалния. По-късно тази ерес мимикрира и конкретно в християнството се среща като издигане на авторитета на сатаната до някакъв полу-бог. От това, което прочетох поне от твоите постове, а и от преди от мюсюлмански автори, виждам, че и в исляма авторитетът на сатана е много висок.

Що се отнася до разликата между християнството и исляма, тя е една и се нарича Иисус Христос. Вие Го смятате за Божи пророк, ние вярваме, че Той е Божи и Човешки Син, Сам Бог станал Човек, за да върне човекът там, откъдето изпадна - общението с Бога и вечния живот.

В другата тема ти изразяваш мнението си за мъртвите. Твоето мнение е не по-различно от това на протестантите - те са умрели и толкоз. Ние, както и римокатолиците, вярваме в победата на Христос над смъртта и приемаме думите Му: "Който вярва в Мене няма да види смърт довека". Тоест, Неговите светии, които може да са починали вече в плът, са живи заедно с Него, тъй като Той каза също така: "Понеже Аз живея, и вие ще живеете".

Вие вярвате, че Бог е създал специално място, където да измъчва грешниците. Така вярват и протестантите, за католиците не знам. Това е същностно богохулство, тъй като изкарва Бога по-зъл от всички сатрапи взети на куп, тъй като го изкарва създател на най-голямото зло - мъчения без край. Бог не е създал ада, адът е състояние, вечно мъчително състояние в присъствието на Светия Бог, Който според нашите Св.Писания след Страшния съд ще бъде "все във все" и "нищо зло не ще има вече".
Ahmed
Потребител
Мнения: 423
Регистриран на: ср фев 29, 2012 10:38 pm

Re: Прилики и разлики между християнството и исляма

Мнениеот Ahmed » ср май 02, 2012 10:30 pm

Привет, Aurelia Felix!
Някои от нещата си схванала до някъде, но само на едно повърхностно ниво, което не дава цялостната картина.
Сатаната в Исляма наистина често се споменава, но за някаква почит е смешно да се говори. Става въпрос абсолютно навсякъде за него, като за най-големия човешки враг и Богохулник, от когото, всеки трябва да знае как да се пази. Нима не би била доволна, ако някой те извести в подробности за най-лошото нещо в твоя живот и ти каже как да му се противопоставяш. Та това е по отношение на сатаната в Исляма и не виждам какъв е проблема.
Това с дуалистичното представяне, о.к., като цяло ясно, но нека никой не се заблуждава, че неверника няма да си получи онова, което си е заслужил и Бог е в правото си, като Създател да въздаде онова, което е обещал на всеки и то, след като надлежно е оповестил, чрез пратениците си за Ада и Рая и какво е необходимо човек да прави според възможностите си за да заслужи доброто място и е предупредил за наказанието на нечестивците и онези които му се противопоставят. А той за всички е отредил земна благодат и за добрия и за лошия и нима не заслужава нашия най-велик Творец и единствен източник на благодатите, да му се отдадем, както се полага и ти ако си сигурна в, онова, което вярваш,че вярното, то не е нелогично да се притесняваш за Ада и строгостта на Бог там, нима възлюби необичащите Бог.
И защо е нужно някой да праща да изкупува грях на някого другиго без той да носи отговорност за това и то, което не е извършил, аз не познавам такъв несправедлив Бог, Да той е строг, но преди всичко е СПРАВЕДЛИВ и не би си направил такова забавление за наша сметка. И какво би станало на Съдния ден, ако не беше изкупил Исус тези въображаеми грехове и какво ще стане с Аврам тогава, който не е успял да възлюби "Сина" и не следва Бог да прави втора категория хора и то не по онова, което са вършили или заслужили, а просто заради статистиката, че се водят християни, аз не познавам такъв несправедлив Бог, който винаги изпълнява обещаното и щедро ще възнагради праведния, и ще накаже неправедния, а е обещал, че ще съди по делата и степента на вярата на хората. Разбираш ли в какъв лабиринт сами се забърквате и редно тук пак, за да не остана неразбран, отново да заявя истинската ми почит и обич към Исус и неговата велика пророческа мисия и достойнство, но за съжаление, която последователите му изкривили. За кой ли път ще дам за доказателство книгата на проф. Морис Бюкай- "Библията, Коранът и науката", за да се известите в подробности, относно този процес, където не ние пристрастните, а науката говори на базата на християнските трудове, литература и авторитети в областта.
chacho
Потребител
Мнения: 540
Регистриран на: пет дек 26, 2008 11:37 am

Re: Прилики и разлики между християнството и исляма

Мнениеот chacho » пет май 04, 2012 2:06 am

Чудя се дали е подходящо сега да попитам , защо и Християните и Мюсюлманите смятате своя пророк за Последен, като в никоя книга не пише такова нещо и никой Божи пртеник не го е твърдял, даже напротив.
Радослав
Модератор
Мнения: 1530
Регистриран на: ср дек 20, 2006 4:11 pm

Re: Прилики и разлики между християнството и исляма

Мнениеот Радослав » пет май 04, 2012 9:08 am

Ahmed
Потребител
Мнения: 423
Регистриран на: ср фев 29, 2012 10:38 pm

Re: Прилики и разлики между християнството и исляма

Мнениеот Ahmed » пет май 04, 2012 11:56 pm

chacho, не знам, от къде ти дойде наум това, но може да прочетеш и видиш следното.
За Пророкът Мохамед, както Бог е съобщил в Корана
33/ 40. Мухаммад не е баща на никого от вашите мъже, а е Пратеника на Аллах и последният от пророците. Аллах знае всяко нещо.
Изпратен, като последен пророк за хората този благословен човек, на когото Всевишния е низпослал най-последното си Писание, като е дал пример на хората с прекрасната му нравственост и отдаденост, както и пример за държавник, политик и съдник. Той е другар на Владетеля на световете, другар и покровител и на вярващите и близките до Бог, който го е известил за всичко и предупредил за тежката му мисия и отговорност -
73/5. Ще ти пратим Ние тежко Слово.
Със силната си вяра Пророка пък от своя страна изпълнил по най-добрия начин това свое задължение, призовавал хората по пътя на Създателя и станал пътеводител на всички вярващи.
Още повече сам Исус предсказва идването на друг Утешител в Евангилието на Йоан, който според християнството щял да бъде "Светия Дух" или една трета част от Господ, както казват те, но онова, което Исус казва за Утешителя, като функции и роля въобще не се вписва за начин на наставление на хората, понеже това наставление е било винаги , чрез човечешка пророческа мисия, но да не обяснявам надълго и нашироко, прегледайте тези 2 клипчета -
http://vbox7.com/play:ea1b8caa8a
http://vbox7.com/play:9fdc7080
chacho
Потребител
Мнения: 540
Регистриран на: пет дек 26, 2008 11:37 am

Re: Прилики и разлики между християнството и исляма

Мнениеот chacho » съб май 05, 2012 1:56 am

"Ще ти пратим тежко слово" не говори за последен пророк. Не съм съгласен и че Мохамед е изпълнил задължението си по най-добрия начин. По единствения възможен за него е по-приемливо да се каже , но парите и ятагана не са най-добрия начин, дори напротив. За ролята на Утешител имам по - добър кандидат.

Що се отнася до другия цитат, нещо май се опитваш да се измъкнеш. Преди 3 000 години последен пророк е Мойсей, после последен е станал Исус, а като е дошъл Мохамед той е бил последен. Това е вярно и така е записано. То обаче е вярно само до момента в който Господ изпрати следващия си пратеник. Това може да значи Последен до сега , а не Последен завинаги? Не те ли съмнява една думичка, написана двусмислено , подхвърлена ни в клин ни в ръкав и не кореспондираща с останалия текст да носи толкова голямо значение. Това е много много повече от революция. Хиляди години Господ ни е изпращал своите пратеници и сега изведнъж хоп, спира. Защо да спре да го прави? Дай повече цитати , а не тълкувания. Същото бих казал и за "Печата" , макар че ще съм ти благодарен ако ми кажеш къде е написано че досега не можах да го открия. Един твой колега изказа теорията че понеже Библията е фалшифицирана, Бог ни е изпратил новата книга , която не може да се фалшифицира и затова, нама да праща други. Тази е последната завинаги. Корана не можел да се фалшифицира, какво да кажем за тълкуването му. Хората следват тълкуванията а не писанията. Какво като в Библията пише, че като свършат дните, ще име ново Откровение (апокалипсис), църквата го е "разтълкувала" и вместо с отворени сърца да чакаме откровението , ние умираме от страх че света ще свърши и няма да ни има вече.

Нещо да си чувал за Каем, Скрития имам (13 Имам). Искаш ли жокер?
Ahmed
Потребител
Мнения: 423
Регистриран на: ср фев 29, 2012 10:38 pm

Re: Прилики и разлики между християнството и исляма

Мнениеот Ahmed » съб май 05, 2012 2:01 pm

Здравей, chacho !
За "тежкото слово" - цитирах го, за да покажа тежеста на пророческата мисия на Мохамед и отговорноста му в тежки за него условия отредена му от Господ. Той е живял в племенен свят, в който, ако бъдеш отлъчен от своите е почти невъзможно да отцелееш. Започвайки пророческата си мисия той е бил заобиколен от невероятни по сила езичество и променени по някога до варварство племенни и междуплеменни отношения. Още повече в родния му град Мека, където се е намирал съградения от Аврам храм Кааба, неговото племе "Курайшите" са владеели подстъпите и достъпа до него, като останалите племена им плащали солидни годишни суми, за да настанят обожествените си изваяния в Кааба, които достигали стотици на брой , защото се вярвало подобно на съвременното християнство, че намирайки се в това свещенно място техните идоли ще бъдат в състояние да получат благоволението на Господ и така да помогнат, пък те на племето, което ги боготворяло. Та в тези условия /подобни на Аврамовите/ някой от "Курайшите" да започне, да проповядва единобожие и порядки несъвпадащи с племенните и най-вече отпадането на нуждата да се настаняват идолите в Кааба, което щяло да нанесе огромен икономически и стратегически удар на племето, просто е било невероятно и абсолчтно недопустимо. Затова Мохамед и близките му понесли страшни нападки и мъчения, като е имало и опити да бъде убит и то в заговор на Курайшите и някои други техни съюзени племена. Като преди това са правили и опити да омилистивят Мохамед, като му предлагали големи богатства и други придибивки, но разбира се, без успех. Изолацията, която му наложили в последствие го сринала до положение, че нямало дори с какво да храни семейството му и още много, но ако иска някой още подробности, а не изкривени нападки, ще му предоставя. В общи линии следното филмче е доста показателно -
http://vbox7.com/play:m2d20b4746 в две части.
По отношение на последното пророчество изпускаш важните моменти, че в предишните писания се е давало информация за предишните, както и предстоящи Божии откровения, чрез пророческа мисия съответно:
- в еврейските писания - "Месията", която те отричат в лицето на Исус. Съответно и идването на Мохамед, както си видял, ако си гледал клипчетата от предишния ми пост.
- в Евангилието от Йоан за предстоящото идване на "Утешителя", който християните отричат, подобно на евреите отричащи Исус, като "Месия". Християните заявяват, че Утешителя е Светия дух/като едната третина на Бог/, но както се вижда от Йоановото Евангилие се говори за чисто човешки качества на Утешителя, като чуване, говорене, известяване за правда, истина и съд. Като и заявлението на Исус, че начинанието му няма да бъде довършено от самия него, защото сърцата и умовете на хората му не са били готови още да понесат отговорите на въпросите, които имали. Още повече, както Йоан е предал за Исус, че е препоръчал да се изпитват "духовете", както се е изразил той за пророците и защо ли, ами много ясно, защото се очаква да дойде истинен такъв. И ако не се очаква, щеше да каже, че всички те ще са лъжливи и няма да има нужда да се изпитват.
- В Корана никъде не се съобщава или намеква, за идване на ново откравение от Бог, напротив съобщава се че Божията религия вече е изпълнена с пророческата Мисия на Мохамед и най-голямото чудо дадено му е самата книга, която Създателя обещава да пази до края на земните дни и защо ли, защото няма да има повече Божии послания.
5/3.. Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма за ваша религия..Бог известява мюсуманите, че религията за хората предадена от Адам до Мохамед е една и съща а именно -"Отдаденост и подчинение на Създателя"/Ислям/, зашото замисли се, как са се наричали вярващите в Бог от времето на Адам и следващите пророци, може би Адамисти, Нойисти, Аврамисти, Данаилисти - едвали, наричали са се отдадени на Бог т.е онова, което се влага като смисъл на думата "Муслим".
В Корана са потвърдени всички значими Божии писания и Пратеници, съобщено е и за изкривеното от тях и се дават подробности, около споровете за тези неща и предупреждения за отклонилите се, дава се потвърждение на обичайните Божии принципи при низпославането на откровенията му и пратениците, както и основите представляващи вярата в Бог. Дават се наставления, които ще са валидни до края на дните, за всяко място и човек и гаранция, че ако се спазват по необходимия разумен начин ще има наличие на просперищо и праведно общество лишено е поквара.
Това за ятагана е една от заблудните мантри по отношение на Исляма и се използува неоснователно за оплюването му. Мохамед не е налагал низпосланото му със сила, основната причина за борбите, които е водил, е била срещу многобожието и езичеството и представителите, както и за възстановяването на отнетите правди и договореното с останалите народи и племена, както е и предписанието от Исляма за воденето на подобни борби, и то е, че може да бъде само заради прекратяване на подтисничество и грубо нарушение и угнетяване на човешки права и онова, което се полага на хората предвидено от Бог, като например - сигурност на семейството, обществото, собствеността и човечеството, като цяло. Естествено в последствие, както при всички религии се стигало до нередности, но това се вписва, като отговорност на, всеки за взетите му решения, а не от препоръка, на която и да е религия за необосновано насилие. Редно е все пак да се упомене, че обвиненията за тези неща силно контрастират с фактите, на които никой не обръща внимание, като:
Въпреки многовековното присъствие на мюсулманите в земите на империите им, целта в никакъв случай не е била насилствено налагане на вярванията им, дори напротив те винаги давали свобода на различните Божии вероизповедания и подсигурявали упражняването им, като в повечето случаи са били носители и основа за развитие на икономиката и обществата, където са присъствали, поради невероятния научен и културен подем след Мохамед, причина и за Ренесанса в западна Европа и човешкото развитие и знание във всички сфери на живота, още повече гражданите в империите, не са били роби, а хора с права позволяващи им да свободно да се придвижват, търгуват и живеят и Богослужат в рамките на империята необезпокоявано, като тези права са им били гарантирани законово. Обидинена Европа чак сега преди някоко десетилетия започва да открива някои от тези ползи на по-глобално държавническо мислене и принципи, но алчността и сгрешените модели по някои въпроси виждаме, че носят и негативи.
Имайки всичко това предвид, няма как, да не си зададем въпросите, защо в Испания, която е била част от империята 800г. населението и е предимно християнско, както и с повечето от тези страни. И би ли останал един друговерец, ако целта е била насилствено налагане на Исляма.
Какво да кажем за Монголите, които в последствие превземат част от тази империя, които вместо да изтрият Исляма, самите те го приемат и налагат, като религия, какво да кажем за Индонезия - най-голямата мюсулманска страна, в която не са водени никакви завоевателски войни или влияния, но виждайки нравствеността и Божията отдаденост на арабските търговци те биват силно впечатлени и така малко по малко налагат Исляма, като своя религия и т.н.
Като цяло това, че Исляма, прилича на бостанско плашило в очите на хората, не е случайно, а резултат на страхотна пропаганда, с цел заблуда и замъгляване на онова, което е в действителност и представянето на изкривени и подправени убеждения и защо някой да не мрази Исляма и мюсулманите в последствие, след като самия аз, живеещ в ислямско общество, до преди 2,3 години бях почти убеден в тези страхотии, а какво остава за хората от другите религии атакувани с подобни представи и предразсъдаци.
Сhacho, благодаря ти, за повдигнатия въпрос относно тълкуването на Корана - както всеки друг основен закон, той е дообяснен с подзаконови нормативни актове, които се явяват хадисите и то достоверните от тях, като съществува изключително прецизна наука и принципи по отношение на подбора и възприемането им. Има сборници на достойни събирачи на такива хадиси, като включването на даден хадис в сборник не е гаранция за 100% достоверност, а след тези или преди тях хадиси се показва хронологията на предаването и степента на достоверността им, затова понякога къде от тази причина, къде от неразбиране или други лоши намерения се използуват такива хадиси за вреда върху Исляма. И естествено е нужно, като подзаконови актове хадисите, да не противоречат на основния/Корана/, както и на неговия дух, но бъди сигурен, че тълкуването на Корана и разбирането му, както и на всяко друго писание, може да зависи от целта на онзи, който чете или се интересува и онзи, който носи Богобоязън в сърцето си, ще разбере необходимото. Разбира се, при тълкуването трябва да се има предвид и конкретната ситуация и причина за низпославането на отделните части от Писанието и човек, който не е наясно и търси под вола теле, може и да го намери т.е, не трябва да четем Божиите Писания, както дявола Евангилието, защото Господ е казал в началото на Корана, за кого преди всичко е тази книга и кои ще я разберат подобаващо -
2/2. Тази Книга ­ без съмнение в нея ­ е напътствие за богобоязливите,
3. които вярват в неведомото и отслужват молитвата, и раздават от онова, което сме им дали за препитание,
4. и които вярват в низпосланото на теб и в низпосланото преди теб, и в отвъдния живот са убедени.
5. Тези са напътени от своя Господ и тези са сполучилите.
6. За онези, които не повярваха, за тях е все едно дали си ги пред
упредил, или не си предупредил ­ те не вярват.
Нека Бог отвори сърцата за истините. Амин.
chacho
Потребител
Мнения: 540
Регистриран на: пет дек 26, 2008 11:37 am

Re: Прилики и разлики между християнството и исляма

Мнениеот chacho » съб май 05, 2012 3:12 pm

Ahmed
Потребител
Мнения: 423
Регистриран на: ср фев 29, 2012 10:38 pm

Re: Прилики и разлики между християнството и исляма

Мнениеот Ahmed » съб май 05, 2012 4:30 pm

Сhacho, както казах според Исляма Божията религия е една и след, като тя е завършена и не се споменава за друг пратеник или очаквано послание, както е в предишните Писания, извода сами може да си го направим. А точно дословно заявление от Бог, че няма да има следващ пророк не знам дали е необходимо, а и аз не съм се интересувал в подробност дали има такова или не, но имайки предвид казаното от мен до сега по въпроса е очевадно за резултата и какво трябва да приемем по въпроса.
За Мехди, извинявай пропуснал съм да ти отговоря, но както виждам, че след като включваш в разговора може би намекваш за твърденията на някои немюсулмани, че трябвало да се приеме, като пратеник /просто закачка/, но първо в Корана не е споменат Мехди, че ще бъде пратеник с ново послание, което ако е така, то трябва да замени последното дадено на Мохамед. Споменаването на Мехди е в хадиси и идването му се приема за истина, но по въпроса точно, кога ще стане има различни мнения, но определено то наближава. И за Махди се споменава, като за отдаден вярващ, и "имам", както си писал, който ще обедини мюсулманите и ще допринесе за един по-добър свят, но за пророческа мисия или нещо подобно, не може да става на въпрос още повече, че след като Корана е валиден за човечеството до края на земните дни няма, как той да бъде заменен от нещо или някого.
За мнението на Евангилието относно Мохамед пак виждам, че не си изгледал двете клипчета -
http://vbox7.com/play:ea1b8caa8a
http://vbox7.com/play:9fdc7080
Сhacho, не разбрах само, какво точно имаш предвид за случването на нещо в мюсулманския свят, ако можеш уточни.
Eleazar_Levi
Потребител
Мнения: 1478
Регистриран на: нед сеп 18, 2011 7:53 am

Re: Прилики и разлики между християнството и исляма

Мнениеот Eleazar_Levi » съб май 05, 2012 4:51 pm

Ahmed
Потребител
Мнения: 423
Регистриран на: ср фев 29, 2012 10:38 pm

Re: Прилики и разлики между християнството и исляма

Мнениеот Ahmed » съб май 05, 2012 8:36 pm

Eleazar_Levi, аз не съм вещ по семитските езици, но стареца дето го наричаш, говори пред огромна аудитория с представители от всички религии на специално организирани международни срещи и като гости там са били не просто разни форумджии, като нас да си дрънкат в свободното време, а светила и учени от съответните религии, където не можеш да си редиш просто ей така думи на посоки. Същият този е имал подобни организирани срещи с най-яростните по времето си христянски проповедници и ислямски хулители. Той е бил перфектен познавач и изследовател на всички писания и е владеел множество езици и никога не е изпадал в затруднение за никое от обвиненията към Исляма, на тази среща специално е на около 87 години, както се вижда в перфектна кондиция и бистрота на ума, на за жалост вече не е между живите, нека Божията милост е над него.
Има доста неща за него в нета, но повечето са на руски - казва се Ахмед Дидат или Ahмed Deedat и сам можеш тогава да прецениш нивото му.
Eleazar_Levi
Потребител
Мнения: 1478
Регистриран на: нед сеп 18, 2011 7:53 am

Re: Прилики и разлики между християнството и исляма

Мнениеот Eleazar_Levi » съб май 05, 2012 10:53 pm


Върни се в “ислям”Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост