Размисли за Адам, Ева и Първородния Грях.

будизъм, хиндуизъм и др.
chacho
Потребител
Мнения: 540
Регистриран на: пет дек 26, 2008 11:37 am

Размисли за Адам, Ева и Първородния Грях.

Мнениеот chacho » ср дек 02, 2009 2:04 am

В Библията е написано, че Бог оставил Адам в Райската градина, за да я обработва и да се грижи за нея, като Му казал: "От всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него; защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш."1 После се казва, че Бог накарал Адам да заспи, взел едно от ребрата Му и създал жената, за да Му бъде другар. След това се казва, че змията подмамила жената да яде от дървото, като й казала: "Бог ви забрани да ядете от дървото, за да не ви се отворят очите и да не познавате доброто и злото."2 Тогава Ева яла от дървото и дала и на Адам, Който също ял; очите им се отворили, те видели, че са голи и покрили телата си с листа. Следствие тази постъпка, те били упрекнати от Бога. Бог рекъл на Адам: "Ял ли си от забраненото дърво?" Адам отвърнал: "Ева ме изкуши и аз ядох." Тогава Бог укорил Ева, а тя казала: "Змията ме изкуши и аз ядох." Затова змията била проклета и между Ева и нея била създадена ненавист, както и между техните потомци. И Бог рекъл: "След като позна доброто и злото, човекът стана като Нас и сигурно ще яде от дървото на живота и ще живее вечно." Затова Бог заварди дървото на живота.3

Ако вземем този разказ с явното му значение, той е наистина изключителен. Разумът не може да го приеме, да го потвърди или да си го представи, тъй като подобно подреждане, подобни подробности, речи и укори далеч не могат да бъдат направени от разумен човек, да не говорим от Божествеността - онази Божественост, Която е подредила вселената в най-съвършена форма, а безбройните й обитатели - в абсолютна система, сила и съвършенство.

Трябва малко да размислим - ако буквалното значение на този разказ бе приписвано на някой мъдрец, несъмнено всички логично биха отрекли, че това подреждане, този замисъл, би могъл да произлезе от разумно същество. Затова този разказ за Адам и Ева, които яли от дървото и тяхното изгонване от Рая, трябва да се разглежда просто като един символ. Той съдържа божествени тайни, има всеобхватен смисъл и предполага чудни обяснения. Единствено тези, които са посветени в тайните и тези, които са близо до Двора на Всемогъщия, са запознати с тези загадки. Затова и тези библейски стихове имат многобройни значения.

Ще обясним едно тези значения, като кажем следното: Адам означава божествения дух на Адам, а Ева - човешката Му душа. Защото в някои откъси от Светите книги, където се споменават жените, те представляват човешката душа. Дървото на доброто и злото означава човешкия свят, тъй като духовният и божествен свят е изцяло добър и абсолютно светъл, а в човешкия свят светлината и мракът, доброто и злото съществуват като противоположни състояния.

Значението на змията е привързаността към човешкия свят. Тази привързаност на духа към човешкия свят отвела душата и духа на Адам от света на свободата в света на робството и Го накарала да се обърне от Царството на единството към човешкия свят. Когато душата и духът на Адам влезли в човешкия свят, Той излязъл от рая на свободата и паднал в света на робството. От висотата на чистотата и абсолютната доброта, Той навлязъл в света на доброто и злото.

Дървото на живота е най-висшата степен на света на съществуванието - състоянието на Божието слово и на върховното Проявление. Поради тази причина това състояние било съхранено и при появата на най-благородното върховно Проявление, то станало ясно и очевидно. Защото състоянието на Адам, по отношение появата и проявлението на божествените съвършенства, било зародишно състояние; състоянието на Христос било състояние на зрелостта и на разумната възраст; а изгряването на Най-великото Светило1 било състоянието на съвършенство на същността и на качествата. Затова във върховния Рай дървото на живота е израз за центъра на абсолютно чистата святост - тоест на върховното божествено Проявление. От дните на Адам до дните на Христос, Те говорели малко за вечния живот и за всеобхватните божествени съвършенства. Дървото на живота било състоянието на Реалността Христова; чрез Неговото проявление то било посадено и украсено с вечни плодове.

Помислете сега доколко това значение съответства на реалността. Защото, когато духът и душата на Адам били привързани към човешкия свят, те преминали от света на свободата в света на робството и Неговите потомци заживели в робство. Тази привързаност на душата и духа към човешкия свят, която е грехът, била унаследена от потомците на Адам и тя е змията, която винаги се намира сред духовете и потомците на Адам и е техен враг. Тази ненавист продължава и е трайна. Защото привързаността към света се е превърнала в източник на робство за духовете, а това робство се равнява на грях, който е бил предаден от Адам на Неговото поколение. Именно поради тази привързаност хората са били лишени от присъщата им духовност и въздигнато положение.

Когато пречистващите повеи на Христос и свещената светлина на Най-великото Светило2 се разпространили навред, човешките същности - тоест онези, които се обърнали към Божието слово и получили изобилието на Неговата благодат, били спасени от тази привързаност и греховност, получили вечен живот, били освободени от робските окови и стигнали до света на свободата. Били освободени от пороците на човешкия свят и благословени с добродетелите на Царството. Това е смисълът на Христовите слова: "Дадох Своята кръв за живота на света"3, тоест избрах всички тези несгоди, тези страдания, беди и дори най-голямо мъченичество, за постигането на тази цел - опрощението на греховете (тоест откъсването на духовете от човешкия свят и тяхното привличане към божествения свят), за да могат да се надигнат души, които ще представляват самата същност на напътствието за хората и проявления на съвършенствата на Върховното царство.

Забележете, че ако според предположенията на Хората на Книгата1, значението бъде взето в неговия явен смисъл, то би представлявало абсолютна несправедливост и пълно предопределение. Ако Адам е съгрешил като се е доближил до забраненото дърво, какъв е бил грехът на Авраам и каква е била грешката на Моисей Събеседника? Какво е било престъплението на Ной Пророка? Какво е било прегрешението на Верния Йосиф? Каква е била несправедливостта на Божиите Пророци и каква е била простъпката на Йоан Целомъдрения? Би ли позволила Божията справедливост, поради Адамовия грях тези просветени Проявления да попаднат в мъченията на ада, докато дойде Христос и чрез саможертвата Си да ги избави от мъчителните страдания? Подобна представа излиза извън рамките на всякакъв закон и наредба и не може да бъде приета от никой разумен човек.

Не, това означава, каквото вече беше казано - Адам е духът на Адам, а Ева е Неговата душа; дървото е човешкият свят, а змията е онази привързаност към този свят, която представлява греха и която е заразила потомците на Адам. Чрез Своите свети повеи Христос спасил хората от тази привързаност и ги освободил от този грях. Грехът на Адам е относителен по отношение положението Му. Въпреки че от подобна привързаност произтичат резултати, привързаността към земния свят се смята за грях по отношение привързаността към духовния свят. Добрите дела на праведните са греховете на Приближените. Това е установено. По този начин телесната сила е не само несъвършена по отношение на духовната сила - в сравнения с нея тя представлява слабост. По същия начин физическият живот, в сравнение с вечния живот на Царството, се смята за смърт. Затова и Христос нарекъл материалния живот смърт и казал: "Остави мъртвите да погребат своите мъртъвци."2 Въпреки че тези души притежавали физически живот, в Неговите очи този живот представлявал смърт.
ven4e
Потребител
Мнения: 2975
Регистриран на: чет мар 27, 2008 8:13 pm

Re: Размисли за Адам, Ева и Първородния Грях.

Мнениеот ven4e » ср дек 02, 2009 8:04 am

Не съм съгласна - ако Адам е духът на Адам, а Ева душата на Адам, какво е Ева тогава, излиза, че изобщо я няма сама по себе си, което противоречи не само на здравия разум, но и на ежедневния опит. Ако продължаваш да си пишеш смешните неща, ще се принудя да потърся какво са казали умните хора по въпроса, то се е видяло, че само с интуиция няма да се мине.
Кабрал
Модератор
Мнения: 2534
Регистриран на: чет окт 02, 2008 11:32 pm

Re: Размисли за Адам, Ева и Първородния Грях.

Мнениеот Кабрал » ср дек 02, 2009 9:46 am

Прекалено дълго и сложно написано за да се схване какво иска да каже авторът. Какво трябва да означава това, Какви са изводите? Кое от кое следва? При толкова думи е трудно да седнеш и изследваш какво е написано часове наред.
ven4e
Потребител
Мнения: 2975
Регистриран на: чет мар 27, 2008 8:13 pm

Re: Размисли за Адам, Ева и Първородния Грях.

Мнениеот ven4e » ср дек 02, 2009 10:06 am

Доколкото разбирам, направено е някакво алегорично тълкуване на случката в Едемската градина, което се представя едва ли не за революционно откритие, сякаш всички преди това са я разбирали единствено буквално. Проблемът е в погрешно направената алегория, като се набляга на грешността на материалното и се приписва божественост на духовното, т.е. някакъв платонизъм в съвременен вариант, а всъщност злото и грехът съвсем не са в материята, а в свободното решение на разумните същества (т.е. има духовен произход), самото неспоменаване на злото като отделно същество (сатана) говори за отричането на съществуването му, а това е абсолютно несъвместимо с Писанието.
Кабрал
Модератор
Мнения: 2534
Регистриран на: чет окт 02, 2008 11:32 pm

Re: Размисли за Адам, Ева и Първородния Грях.

Мнениеот Кабрал » ср дек 02, 2009 10:21 am

Аз го четох съвсем отгоре, но най-често безпомощността в писането/любим похват на нашата интелегенция/ се изразява в затрупване на наст от очевидното с много приказки и неспоменаването на останалата част, която не се разбира. Не е обърнато никакво внимание на това, че Бог казва "бездруго ще умреш", а после "ще станат безсмъртни като нас". Как така плодовете на двете дървета водят до смърт, като едното е за познанието на добро и лошо, това е основен момент за разбирането. Какво е всъщност "познанието на добро и зло"? Някакви неща дето Христос правил пък го отменяли, но тези неща дори не са споменати в десетките редове пустословие.

Чачо, не сме в средновековието, времето е кът. Пишеш кратко изложение, подкрепяш го в основната част и даваш с по 1-2 изречения заключенията. Напр:

Изложение:
Католиците са еретици!

Доказателствено част:
Писание, Свето Предание.

Извод:
И евангелистите са еретици!

Кратко, ясно, разбираемо.
Потребителски аватар
Aurelia Felix
Модератор
Мнения: 4097
Регистриран на: ср авг 12, 2009 8:47 pm

Re: Размисли за Адам, Ева и Първородния Грях.

Мнениеот Aurelia Felix » ср дек 02, 2009 1:18 pm

sawmv
Потребител
Мнения: 66
Регистриран на: пон яну 19, 2009 10:53 am

Re: Размисли за Адам, Ева и Първородния Грях.

Мнениеот sawmv » ср дек 02, 2009 1:39 pm

chacho
Потребител
Мнения: 540
Регистриран на: пет дек 26, 2008 11:37 am

Re: Размисли за Адам, Ева и Първородния Грях.

Мнениеот chacho » ср дек 02, 2009 4:08 pm

Не знам какво сте прочели и разбрали, но това е единственото логично обяснение на "първородния грях". Мисля че просто искате да отричате писамото , защото авторът не е от "Вашите". По - лесно е да ходиш на църквата и да си плащаш защото си виновен "Че дишаш" и че си се родил, и да ти казват вярвай и не питай . :clap:
На времето и аз като всички мои познати бях християнин, източно-православен (атеист). Не вярвах в писанията, което елогично. Какво бях виновен че някой си Адам, евреин вероятно, когото даже не познавам, ял от някаква си ябълка, преди 4- 5 000 години която никога никой не е виждал , даже не сме сигурни, че съществува. Не само че съм виновен, и трябва да съм "благодарен " на така самонаричащата се "Света църква", която не знам защо и как представлява Г...., който пък ми е платил за моя неизвършен грех с живота си. В същото време да не забравяме че той е безсмъртен но ти не трябва много да питаш, защото това е истината и някой друг ще се погрижи за твоето "спасение". Нищо че всеки плаща за греховете си сам. Важното е да вярваш в църквата и да не питаш много.
Последна промяна от chacho на ср дек 02, 2009 4:46 pm, променено общо 1 път.
small axe
Потребител
Мнения: 2485
Регистриран на: чет апр 23, 2009 7:23 pm

Re: Размисли за Адам, Ева и Първородния Грях.

Мнениеот small axe » ср дек 02, 2009 4:45 pm

чочо ти си пълен невежа и богохулник.

Преди да преписваш , като шашав , де що глупак нещо някъде е казал , вземи прочети писанието , че такива глупости пишеш .Незнам какво правиш още тъдява.

Призовавам админите , или който там има правомощия да банне чочо завинаги , само да може да чете форума , та дано влезе нещо в кухата му главица..!!! :!:
chacho
Потребител
Мнения: 540
Регистриран на: пет дек 26, 2008 11:37 am

Re: Размисли за Адам, Ева и Първородния Грях.

Мнениеот chacho » ср дек 02, 2009 4:49 pm

:thumbdown: Виждам че "СВетата инквизиция" не е умряла. Тя е жива във нечии сърца. :thumbdown:

:o Всъщност какво невярно съм написал. :o

:clap: Истината боли нали :clap:
Славян
Потребител
Мнения: 1132
Регистриран на: съб сеп 26, 2009 1:49 pm

Re: Размисли за Адам, Ева и Първородния Грях.

Мнениеот Славян » ср дек 02, 2009 5:00 pm

small axe
Потребител
Мнения: 2485
Регистриран на: чет апр 23, 2009 7:23 pm

Re: Размисли за Адам, Ева и Първородния Грях.

Мнениеот small axe » ср дек 02, 2009 5:04 pm

Славяне не бъркай дето не ти е работа..

чочо , аз не призовавам да те убият , изгорят , разчленят или нещо подобно.Призовавам да ти спрат достъпа , за твое добро.

Има време когато ще бъдеш наказан(ако не се покаеш , и това време е близо)
Отвори откровение , накрая и прочети за втората смърт , огненото езеро и прочие , те там ще бъдеш наказан чочо.Затова покай се и повярвай в Господа Иисуса и ще дойдат освежителни времена за тебе.

Иначе баннването ще е най доброто нещо за теб сега :thumbup:
Това дето го бълваш са чисти скверни глупости и откровенни богохулства..
chacho
Потребител
Мнения: 540
Регистриран на: пет дек 26, 2008 11:37 am

Re: Размисли за Адам, Ева и Първородния Грях.

Мнениеот chacho » ср дек 02, 2009 5:14 pm

Благодаря за загрижеността. Всички отиваме при Създателя и той ще отсъди кой за какво се е борил, и ще даде на всеки каквото си е заслужил. Вкрая на краищато нали това е смисъсла на този живот. "Спасението" Това че не призоваваш да ме убият, е хубаво , но за мен по-важна е душата. Тялото така или иначе няма да обитавам вечно, а дали ще го разчлениш или червеите ще го изядат не е съществено.


:clap: Кое е Богохулството. :clap:
small axe
Потребител
Мнения: 2485
Регистриран на: чет апр 23, 2009 7:23 pm

Re: Размисли за Адам, Ева и Първородния Грях.

Мнениеот small axe » ср дек 02, 2009 6:36 pm

Кабрал
Модератор
Мнения: 2534
Регистриран на: чет окт 02, 2008 11:32 pm

Re: Размисли за Адам, Ева и Първородния Грях.

Мнениеот Кабрал » ср дек 02, 2009 6:49 pm


Върни се в “източни религии”Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта