Псалтир (Книга на Хваленията)

Славян
Потребител
Мнения: 1132
Регистриран на: съб сеп 26, 2009 1:49 pm

Псалом 120

Мнениеот Славян » пон яну 11, 2010 6:53 pm

Псалом 120
Песен на възлизане.

Подигам очи към планините, отдето ще ми помощ дойде.
2. Моята помощ е от Господа, Който сътвори небето и земята.
3. Той не ще даде да се поклати ногата ти; няма да задреме Оня, Който те пази;
4. не дреме и не спи, Който пази Израиля.
5. Господ е твой пазител; Господ е твоя сянка откъм твоята дясна ръка.
6. Слънцето денем няма да те удари, нито месечината нощем.
7. Господ ще те опази от всякакво зло; ще опази твоята душа (Господ).
8. Господ ще пази твоето излизане и твоето влизане отсега и довека.
Славян
Потребител
Мнения: 1132
Регистриран на: съб сеп 26, 2009 1:49 pm

Псалом 121

Мнениеот Славян » пон яну 11, 2010 6:56 pm

Псалом 121
Песен на възлизане. Давидова.

Зарадвах се, когато ми казаха: да идем в дома Господен.
2. Ето, нозете ми стоят в твоите порти, Иерусалиме, -
3. Иерусалиме, който си устроен като град, сглобен в едно,
4. където възлизат колената, Господните колена, по закона Израилев, да славят името Господне.
5. Там стоят престолите на съда, престолите на дома Давидов.
6. Искайте мир за Иерусалим: да добруват ония, които те обичат!
7. Да бъде мир в твоите стени, добруване - в твоите чертози!
8. Заради моите братя и моите ближни казвам: мир тебе!
9. Заради дома на Господа, нашия Бог, желая ти добро.
Славян
Потребител
Мнения: 1132
Регистриран на: съб сеп 26, 2009 1:49 pm

Псалом 122

Мнениеот Славян » пон яну 11, 2010 6:59 pm

Псалом 122
Песен на възлизане.

Подигам очи към Тебе, Който живееш на небесата!
2. Ето, както очите на слугите са обърнати към ръката на господарите им, както очите на слугинята - към ръката на господарката й, тъй и нашите очи - към Господа, нашия Бог, докле Той ни помилува.
3. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, защото доста сме сити на презрение;
4. доста е сита душата ни на хули от надменни и на унижение от горделиви.
Славян
Потребител
Мнения: 1132
Регистриран на: съб сеп 26, 2009 1:49 pm

Псалом 123

Мнениеот Славян » пон яну 11, 2010 7:01 pm

Псалом 123
Песен на възлизане. Давидова.

Ако не беше Господ с нас, - нека каже Израил, -
2. ако не беше Господ с нас, когато людете се дигнаха против нас, -
3. живи биха ни погълнали, когато пламна тяхната ярост против нас;
4. води биха ни потопили, поток би преминал над нашата душа, -
5. бурни води биха преминали над нашата душа.
6. Благословен Господ, Който не ни предаде за плячка на техните зъби.
7. Душата ни се избави като птица от примка на ловци: примката се скъса, и ние се избавихме.
8. Нашата помощ е в името на Господа, Който сътвори небето и земята.
Славян
Потребител
Мнения: 1132
Регистриран на: съб сеп 26, 2009 1:49 pm

Псалом 124

Мнениеот Славян » пон яну 11, 2010 7:04 pm

Псалом 124
Песен на възлизане.

Който се надява Господу, е като планина Сион, - няма да се помръдне: той пребъдва вечно.
2. Планините са около Иерусалим, а Господ е около Своя народ отсега и навеки.
3. Защото (Господ) няма да остави жезъла на нечестивците върху жребия на праведните, за да не протягат праведниците ръце към беззаконието.
4. Господи, прави добро на добрите и на правите по сърце.
5. А които се отклоняват по свои криви пътища, тях Господ да остави да ходят с ония, които вършат беззаконие. Мир на Израиля!
Славян
Потребител
Мнения: 1132
Регистриран на: съб сеп 26, 2009 1:49 pm

Псалом 125

Мнениеот Славян » пон яну 11, 2010 7:06 pm

Псалом 125
Песен на възлизане.

Когато Господ връщаше Сионовите пленници, ние като че сънувахме:
2. тогава устата ни бяха пълни с веселие, и езикът ни - с пение; тогава между народите се говореше: "велико нещо извърши Господ над тях!"
3. Велико нещо извърши Господ над нас: ние се радвахме.
4. Върни, Господи, нашите пленници като потоците на юг.
5. Които са сели със сълзи, ще жънат с радост.
6. Който с плач е носил семе, с радост ще се върне, носейки своите снопи.
Славян
Потребител
Мнения: 1132
Регистриран на: съб сеп 26, 2009 1:49 pm

Псалом 126

Мнениеот Славян » пон яну 11, 2010 7:08 pm

Псалом 126
Песен на възлизане. Соломонова.

Ако Господ не съзида къщата, напразно ще се трудят строителите й; ако Господ не опази града, напразно ще бди стражата.
2. Напразно вие ставате рано, седите до късно, ядете хляба на скръбта, когато Той на Своя възлюбен дава сън.
3. Ето, наследие от Господа са децата, награда от Него е плодът на утробата.
4. Каквото са стрелите в ръката на силния, това са младите синове.
5. Блажен човек, който е напълнил стрелника си с тях! Те няма да се засрамят, когато ще говорят с враговете при портите.
Славян
Потребител
Мнения: 1132
Регистриран на: съб сеп 26, 2009 1:49 pm

Псалом 127

Мнениеот Славян » пон яну 11, 2010 7:10 pm

Псалом 127
Песен на възлизане.

Блажен всеки, който се бои от Господа, който ходи по Неговите пътища!
2. Ти ще ядеш от труда на ръцете си: блазе ти, ще добруваш!
3. Жена ти в твоя дом ще бъде като плодовита лоза; синовете ти - като маслинени клони около твоята трапеза:
4. тъй ще бъде благословен оня човек, който се бои от Господа!
5. Господ ще те благослови от Сион, и ти ще видиш добруването на Иерусалим през всички дни на живота си;
6. ще видиш синове от синовете си. Мир на Израиля!
Славян
Потребител
Мнения: 1132
Регистриран на: съб сеп 26, 2009 1:49 pm

Псалом 128

Мнениеот Славян » пон яну 11, 2010 7:13 pm

Псалом 128
Песен на възлизане.

Много са ме притеснявали още от младини - нека каже Израил;
2. много са ме притеснявали още от младини, ала не са ме надвили.
3. По гърба ми орачи ораха, прокарваха дългите си бразди.
4. Но Господ е праведен: Той разсече оковите на нечестивците.
5. Да се посрамят и се обърнат назад всички, които мразят Сион!
6. Да бъдат като трева на покрив, която изсъхва, преди да бъде изтръгната,
7. с която жътвар няма да напълни ръката си, и сноповързач - шепата си;
8. и минувачите няма да кажат: благословение Господне на вас; благославяме ви в име Господне!
Славян
Потребител
Мнения: 1132
Регистриран на: съб сеп 26, 2009 1:49 pm

Псалом 129

Мнениеот Славян » пон яну 11, 2010 7:16 pm

Псалом 129
Песен на възлизане.

От дън душа викам към Тебе, Господи.
2. Господи, чуй гласа ми. Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбите ми.
3. Господи, ако Ти забелязваш беззаконията - кой ще устои, Господи?
4. Но в Тебе е прошката, нека благоговеят пред Тебе.
5. Надявам се на Господа, надява се душата ми; на Неговото слово се уповавам.
6. Душата ми ожида Господа повече, отколкото стража - утрото, много повече, отколкото стража - утрото.
7. Нека се уповава Израил на Господа, защото у Господа е милостта, и пълно е у Него избавлението,
8. и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония.
Славян
Потребител
Мнения: 1132
Регистриран на: съб сеп 26, 2009 1:49 pm

Псалом 130

Мнениеот Славян » пон яну 11, 2010 7:18 pm

Псалом 130
Песен на възлизане. Давидова.

Господи, сърцето ми не се е гордяло, очите ми не са се високо дигали, и аз не съм се занимавал с велики и непостижими за мен работи.
2. Не смирявах ли и не успокоявах ли душата си като дете, отбито от майчини гърди? Душата ми беше в мене като дете от гърди отбито.
3. Нека се уповава Израил на Господа отсега и довека.
Славян
Потребител
Мнения: 1132
Регистриран на: съб сеп 26, 2009 1:49 pm

Псалом 131

Мнениеот Славян » пон яну 11, 2010 7:21 pm

Псалом 131
Песен на възлизане.

Спомни си, Господи, Давида и всичката му тъга:
2. как той се е клел Господу, давал оброк на Силния Иаковов:
3. "няма да вляза под шатрата на дома си, няма да легна на леглото си;
4. няма да дам сън на очите си и дрямка на веждите си,
5. докле не намеря място за Господа, жилище за Силния Иаковов."
6. Ето, ние слушахме за него в Ефрат, намерихме го в Иаримските полета.
7. Да идем в Неговото жилище, да се поклоним пред подножието на нозете Му.
8. Застани, Господи, на мястото на Твоя покой, - Ти и ковчегът на Твоето могъщество.
9. Твоите свещеници ще се облекат в правда, и Твоите светии ще се зарадват.
10. Заради Твоя раб Давида не отвръщай лице от помазаника Си.
11. Кле се Господ Давиду в истината, и няма да се отрече от нея: от плода на твоята утроба ще поставя на престола ти.
12. Ако твоите синове спазват Моя завет и Моите откровения, на които ще ги науча, то синовете им ще седят вечно на твоя престол.
13. Защото Господ избра Сион, силно пожела Си (го) за жилище.
14. "Това е Мое покоище навеки: тука ще се поселя, защото го силно пожелах.
15. Ще благословя и преблагословя храната му, сиромасите му с хляб ще наситя;
16. свещениците му ще облека в спасение, и светиите му с радост ще се зарадват.
17. Там ще въздигна рог Давиду, ще поставя светило на Моя помазаник.
18. Враговете му ще облека в срам, а на него ще сияе венецът му.
Славян
Потребител
Мнения: 1132
Регистриран на: съб сеп 26, 2009 1:49 pm

Псалом 132

Мнениеот Славян » пон яну 11, 2010 7:23 pm

Псалом 132
Песен на възлизане. Давидова.

Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят наедно!
2. То е като драгоценен елей върху глава, който се стича по брада, брадата Ааронова, който се стича по краищата на одеждата му;
3. като роса ермонска, която пада на планините Сионски, защото там Господ изрече благоволение и живот навеки.
Славян
Потребител
Мнения: 1132
Регистриран на: съб сеп 26, 2009 1:49 pm

Псалом 133

Мнениеот Славян » пон яну 11, 2010 7:28 pm

Псалом 133
Песен на възлизане.

Благословете сега Господа, всички раби Господни, които стоите нощем в дома Господен (в дворите на дома на нашия Бог).
2. Дигнете ръце към светилището и благословете Господа!
3. Ще те благослови от Сион Господ, Който сътвори небето и земята.
Славян
Потребител
Мнения: 1132
Регистриран на: съб сеп 26, 2009 1:49 pm

Псалом 134

Мнениеот Славян » пон яну 11, 2010 7:31 pm

Псалом 134
Алилуия.

Хвалете името Господне, хвалете раби Господни,
2. които стоите в дома Господен, в дворите на дома на нашия Бог.
3. Хвалете Господа, защото Господ е благ; възпявайте името Му, защото това е сладостно,
4. защото Господ Си избра Иакова, Израиля за Свое достояние.
5. Познах, че Господ е велик, и Господ наш е по-високо от всички богове.
6. Господ върши всичко, що иска, на небесата и на земята, в моретата и във всички бездни;
7. издига облаци от краищата на земята, прави светкавици при дъжд, извежда вятър из Своите скривалища.
8. Той порази първородните в Египет от човек до добитък,
9. прати личби и чудеса всред тебе, Египте, върху фараона и върху всичките му раби,
10. порази много народи и изтреби силни царе:
11. Сихона, цар аморейски, и Ога, цар васански, и всички царства ханаански;
12. и земята им даде за наследие, за наследие на Своя народ Израиля.
13. Господи, Твоето име е вечно; Господи, споменът за Тебе е от рода в род.
14. Защото Господ ще съди Своя народ и ще се смили над Своите раби.
15. Езическите идоли са сребро и злато, дело на човешки ръце:
16. имат уста, ала не говорят, имат очи, ала не виждат;
17. имат уши, ала не чуват, и в устата им няма дишане.
18. Подобни тям ще бъдат ония, които ги правят, и всеки, който се тям надява.
19. Доме Израилев, благословете Господа! Доме Ааронов, благословете Господа!
20. Доме Левиев, благословете Господа! Вие, които се боите от Господа, благословете Господа!
21. Благословен от Сион Господ, Който живее в Иерусалим! Алилуия.

Върни се в “Молитви”Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост