Самодостатъчност на Свещеното Писание

теми, свързани с протестантството
Кабрал
Модератор
Мнения: 2534
Регистриран на: чет окт 02, 2008 11:32 pm

Мнениеот Кабрал » вт окт 07, 2008 12:19 am

Светите Отци не са изковили нито един догмат. Нямали са това право. Догматите са в Новият завет, формулирани на съборите, ръководени от Светият Дух. Ние имаме акта на действие на даден закон. Той се формулира от някой учен, но формулиран или не, законът си действа.
ivo_tehno
Потребител
Мнения: 409
Регистриран на: ср май 28, 2008 7:00 pm

Мнениеот ivo_tehno » вт окт 07, 2008 4:13 pm

Кабрал
Модератор
Мнения: 2534
Регистриран на: чет окт 02, 2008 11:32 pm

Мнениеот Кабрал » вт окт 07, 2008 4:45 pm

Потребителски аватар
aktex
Потребител
Мнения: 2764
Регистриран на: нед апр 30, 2006 2:30 am

Мнениеот aktex » вт окт 07, 2008 4:59 pm

Гост

Мнениеот Гост » съб окт 18, 2008 1:05 pm

Потребителски аватар
aktex
Потребител
Мнения: 2764
Регистриран на: нед апр 30, 2006 2:30 am

Мнениеот aktex » чет окт 30, 2008 1:23 pm

За Свещеното Писание

Макар че прозрението идващо от природата и делата на сътворението и провидението до такава степен разкриват добротата, мъдростта и силата на Бога, че за хората не остава никакво извинение1 , все пак те не са достатъчни, за да ни дадат онова познание за Бога и Неговата воля, което е необходимо за спасението ни2. Затова на Господ бе угодно при различни случаи и по многообразни начини да дава откровение за Себе Си и да изявява волята Си пред Своята Църква3. След това, за по-доброто запазване и разпространяване на истината, както и за по-сигурното утвърждаване и по-голямата подкрепа на Църквата срещу покварата на плътта и злонамереността на Сатана и на света, Господ представи изцяло същото откровение В писмен вид4, което придава най-голяма значимост на Свещеното Писание5. Тези първоначални начини за разкриване на Божията воля пред вярващите вече са прекратени6.
1. Римл. 2:14-15; 1:19-20; Пс. 19:1-4; Римл. 1:32; 2:1
2. Йоан 17:3; I Кор. 1:21; 2:13-14
3. Евр. 1:1-2
4. Лука 1:3-4; Римл. 15:4; Мат. 4:4,7,10; Ис. 8:20
5. II Тим.3:15; II Петър 1:19
6. Йоан 20:31; I Кор. 14:37; I Йоан 5:13; I Кор. 10:11; Евр. 1:1-2; 2:2-4

Свещеното Писание или записаното Божие Слово се състои от всички книги на Стария и Новия Завет, а те са следните:

Стар Завет

Битие, Изход, Левит, Числа, Второзаконие, Исус Навиев, Съдии, Рут, I Царе, II Царе, III Царе, IV Царе, I Летописи, II Летописи, Ездра, Неемия, Естир, Йов, Псалми, Притчи, Еклисиаст, Песен на песните, Исайя, Йеремия, Плачът на Йеремия, Йезекиил, Даниил, Осия, Йоил, Амос, Авдий, Йона, Михей, Наум, Авакум, Софония, Агей, Захария, Малахия

Нов Завет

Евангелие от Матей, Евангелие от Марк, Евангелие от Лука, Евангелие от Йоан, Деяния на апостолите, Римляни, I Коринтяни, II Коринтяни, Галатяни, Ефесяни, Филипяни, Колосяни, I Солунци, II Солунци, I Тимотей, II Тимотей, Тит, филимон, Евреи, Яков, I Петър, II Петър, I Йоан, II Йоан, III Йоан, Юда, Откровение

Всички те са вдъхновени от Бога, за да ни ръководят във вярата и живота ни1.

1 Лука 16:29,31; 24:27,44; II Тим. 3:15-16; Йоан 5:46-47

Книгите, които се наричат общо Апокрифи, не са дадени по божествено откровение, затова не са част от канона на Писанието и следователно нямат никакъв авторитет в Божията Църква, нито трябва да се ползват с някакво по-различно одобрение или пък да се възприемат различно от другите книги, създадени от хора1.
1 Откр. 22:18-19; Римл. 3:2; II Петър 1:21

Авторитетът на Свещеното Писание, бъз основа на който ние трябва да вярваме в него и да му се подчиняваме, не зависи от свидетелството на даден човек или Църква, а произтича изцяло от Бога (който е самата истина), неговия Автор. Следователно трябва да приемаме Писанието, защото то е Слово на Бога1.
1. IIПетър 1:19-20; II Тим. 3:16; I Йоан 5:9; I Сол. 2:13; Откр. 1:1-2

Свидетелството на Църквата може да ни подтикне и накара да ценим по-високо и да се отнасяме с повече почит към Свещеното Писание1. Божественият характер на съдържанието, ефективността на учението, величественият стил, съгласуваността на всички части, всеобхватността му като цяло (за което трябва да отдадем цялата
слава на Бога), пълната картина, която се дава на единствения възможен път за спасението на човека, многото други несравними достойнства, както и цялостното му съвършенство - това са факти, чрез които Писанието само дава неизброими доказателства, че е Божие Слово. Но независимо от това, пълната ни убеденост и увереност в непогрешимата му истина и божествения му авторитет произтича от действието на Святия Дух, свидетелстващ в сърцата ни чрез Словото2.
1. 1Тим. 3:15
2. 1Кор. 2:9-10; Евр. 4:12; Йоан 10:35; Ис. 55:11; Римл. 11:36; Пс. 19:7-11; II Тим. 3:15; I Кор. 2:4-5; I Сол. 1:5; I Йоан 2:20,27; Ис. 59:21

Пълното учение на Бога относно всичко, необходимо за Негобата собствена прослава, за спасението, вярата и живота на човека, е или ясно изразено в Писанието, или може да бъде изведено от него като логично и необходимо следствие. Нищо и никога не трябва да се добавя към Писанието - било то чрез нови откровения от Духа или чрез човешки предания1. Вътрешното просветление от Божия Дух е
необходимо за спасителното разбиране на нещата разкрити в Словото2, въпреки че има известни обстоятелства, свързани с поклонението пред Бога и с управлението на Църквата, от общата практика на някои хора и общества, които трябва да се уреждат посредством прозрението идващо от просветления християнски разум, в съответствие с общите правила в Словото, които винаги трябва
да спазваме3.
1. II Тим. 3:16-17; Гал. 1:8-9; II Сол. 2:2
2. Йоан 6:45; I Кор. 2:12,14-15; Еф. 1:18; II Кор. 4:6
6. 1 Кор. 11:13-14; 14:26,40

Не всичко в Писанието е еднакво ясно, нито еднакво разбираемо за всеки човек1. Независимо от това, нещата които трябва да знаем, да вярваме и практикуваме във връзка със спасението, са толкова ясно изразени и разкрити на едно или друго място в Писанието, че не само учените, но и неуките, използвайки правилно естествените средства,
могат да ги разберат в достатъчна степен2.
1. II Петър З:16
2. Пс. 119:105,130; Втор. 29:29; 30:10-14; Деян. 17:11

Старият Завет в оригинала на еврейски (родният език на Божия народ в миналото) и Новият Завет в оригинала на гръцки (езикът, наи-добре познат сред различните народи по онова време), които са вдъхновени непосредствено от Бога и благодарение на целенасочената Му грижа и провидение, са запазени чисти през всички векове и следователно са автентични1. Така че, при всички религиозни противоречия Църквата трябва да се позовава на тях като на най-висш авторитет2. Но тъй като тези езици в оригиналите не са познати на всички вярващи, а те имат право на достъп и интерес към Писанието и заповед в страх от Бога да го четат и изследват3, Библията трябва да се превежда на езика на всеки народ, до който достига4. По този начин Словото на Бога ще може да се вселява изобилно във всички и хората ще могат да Му се покланят по подобаващ начин5 и като черпят търпение и утеха от Писанието ще живеят с надежда6.
1. Мат. 5:18; Пс. 119:89
2. Ис. 8:20; Мат. 15:3,6; Деян. 15:15; Лука 16:31
3. Йоан 5:39; Деян. 17:11; Откр. 1:3; II Тим. 3:14-15
4. Мат. 28:19-20; I Кор. 14:6; Марк 15:34
5. Кол. 3:16; Изх. 20:4-6; Maт. 15:7-9
6. Римл. 15-4

Непогрешимото правило за тълкуване на Писанието е самото Писание. Следователно, когато възникне въпрос относно истинския и цялостен смисъл на даден пасаж (като има не много а само един смисъл), той трябва да се изследва и разбира с помошта на други пасажи от Писанието, където същата истина е изразена по-ясно1.
1. Деян. 15:15; Йоан 4:46; II Петър 1:20-21

Святият Дух говорещ в Писанието1 е Върховният Съдия - чрез Него трябва да се разрешават всички религиозни разногласия и да се претеглят и оценяват всички решения на църковни събори, мненията на дребни автори, човешки учения и претенции за водителство от Духа единствено в Неговата присъда трябва да намираме удовлетворение.
1. Мат. 22:29.31; Деян. 28:25; I Йоан 4:1-6
Кабрал
Модератор
Мнения: 2534
Регистриран на: чет окт 02, 2008 11:32 pm

Мнениеот Кабрал » чет окт 30, 2008 6:58 pm

Акте,
Тези неща четеш ли ги? Няколко пъти вече те питам за това.

Светото Писание не се дели на ясно и неясно. То е съвършенно ясно и без никакви вътрешни противоречия за Светата Православна Църква и напълно неясно и мъгливо за останалите.

Ако взимаме еврейският стандарт книгите във Вехтият завет са 22, колкото са и буквите на азбуката им.

Другото е откровенно пустословие и се постарай да вникнеш в написаното преди да го пуснеш.
Потребителски аватар
aktex
Потребител
Мнения: 2764
Регистриран на: нед апр 30, 2006 2:30 am

Мнениеот aktex » съб ное 08, 2008 1:23 pm

ven4e
Потребител
Мнения: 2975
Регистриран на: чет мар 27, 2008 8:13 pm

св.Исаак Сирин

Мнениеот ven4e » съб ное 08, 2008 2:46 pm

Нищо така не насочва ума на човека към богохулство, както четенето на еретически книги.
venci
Потребител
Мнения: 8
Регистриран на: пет окт 17, 2008 3:01 pm

Мнениеот venci » съб ное 08, 2008 3:21 pm

Кабрал
Модератор
Мнения: 2534
Регистриран на: чет окт 02, 2008 11:32 pm

Мнениеот Кабрал » съб ное 08, 2008 5:34 pm

Акте,
Как е в метоха? Беше достатъчно да се варнеш в православието, чак да се покалугериш не съм те съветвал.

Питах те дали четеш глупостите, които постваш за да спорим за тях, но ти очевидно не ги четеш.
Светото Писание не си е самодостатъчно, доказателство за което са безбройните шайки евангелисти, от които едвам успя да се откачиш. Тъй като твърдиш, че Писанието си е самодостатъчно в него би трябвало да има нещо в тази насока. Ако го приемаме като абсолютно правило за следване, което обхваща всичко, то в самото Писание непременно трябва да е казано, че то си е самодостатъчно и не трябва да се позоваваме на Светото Предание. Това не е казано, хич не се мъчи да четеш, казано е, че само Светото Предание е самодостатъчно и носи цялата истина. Само и единствено Светото Предание. Казано е много пъти. Христос дори не е имал идея, че има някаква нужда от Писанието. Защото такава няма, когато имаме Предание. Христос казва на неверниците, които го апострофират непрекъснато като евангелист православен, да четат Писанията за да се убедят, че Той е чаканият. Само това и нищо друго. нещо повече. Той казва на празноглавите, четете си Писанията щом искате, но не чакайте да ви спася. Вечният живот е на едно място и трябва да се определим къде да го търсим. При Писанията, както евангелистите, или при Христос, като нас православните. Христос точно и в прав текст противопоставя двете тези.


Изследвайте Писанията, защото вие мислите чрез тях да имате живот вечен. И те са, които свидетелствуват за Мене.
Но не искате да дойдете при Мене, за да имате живот. Ин.5:39-40


Казано е от пророците, че Бог ще вложи Новият завет в сърцата и вътрешностите на последователите на църквата/естествено провославната, за да няма грешки/.


Но ето заветът, който ще сключа с Израилевия дом след ония дни, казва Господ: ще вложа Моя закон във вътрешността им и ще го напиша в сърцата им, и Аз ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ.Иеремия 31:33

Поради важноста на същият стих св.ап.Павел го набива и в главите на евреите в пославието си до тях - Евр. 8:10 и 10:16.

Мога да пиша с дни на тази тема, но естествено за някой, който има нещо в тиквата. казал е Богоовекът в баснята си - на погребение ви свирехме - не плакахте, на свадба ви свирихме - не се веселихте. Какво да пишеш на някой дето се е запънал като евангелист пред Евангелие? Кога ще ти влезе в кратуната, че синдикатът на печатарите по това време стакчувал и библии нямало. Както и че Писанието е част от Преданието. Преданието е цялото - айсберга, Писанието е часта - върхът на айсберга.

Сега сядай и чети внимателно, че ще кажа на игуменката да метеш двора до постмилениума.
Потребителски аватар
aktex
Потребител
Мнения: 2764
Регистриран на: нед апр 30, 2006 2:30 am

Re: Самодостатъчност на Свещеното Писание

Мнениеот aktex » пон дек 01, 2008 12:31 pm

Не разбрах дали вие смятате дали Библията е самодостатъчна или не.

Моето мнение е ясно!
Кабрал
Модератор
Мнения: 2534
Регистриран на: чет окт 02, 2008 11:32 pm

Re: Самодостатъчност на Свещеното Писание

Мнениеот Кабрал » пон дек 01, 2008 1:06 pm

Акте,
Самодостатъчна за какво?
На въпросът дали Библията е самодостатъчна за да разберем пълнотата на Богооткровената истина, отговорът е не. За нас православните Библията не е самодостатъчна, защото Иисус Христос, а и апостолите са се изказали категорично против това. по скоро не са го обсъждали въобще, но са казали, че самодостатъчно е Светото Предание, от което Библията е само част.
На въпросът дали Библията си е самодостатъчна за еретиците, отговорът е даІ За еретиците Библията си е самодостатъчна.
Дали е самодостатъчна за теб не разбрах, защото постваш едни фермани, изпъстрени с най-невероятни глупости, които даже не четеш, и от които не може да се извлече отговор.
Потребителски аватар
aktex
Потребител
Мнения: 2764
Регистриран на: нед апр 30, 2006 2:30 am

Re: Самодостатъчност на Свещеното Писание

Мнениеот aktex » пон дек 01, 2008 1:31 pm

Кабрал, мислих че си го разбрал

Аз вярвам,че е окончателния и непогрешим авторитет за вярване и практикуване .
Мога да чета само Библията без допълнителна литература и пак разбирам за какво става дума и отново намирам в самата нея доказателства. Но какво имаш предвид под "Светото Предание, от което Библията е само част."? Може би някаква приказка ,част от която е написана в книга.

Нека да порасъждаваме какво не е записано в тази книга от приказката?
Кабрал
Модератор
Мнения: 2534
Регистриран на: чет окт 02, 2008 11:32 pm

Re: Самодостатъчност на Свещеното Писание

Мнениеот Кабрал » пон дек 01, 2008 2:03 pm

Акте,
Като чета какво пишеш и сърцето ми се къса. Не мога да допусна още една душа да отиде в ада.

Ти вярваш, че Библията е окончателният и непогрешим авторитет, за вярване и практикуване. Ние православните, дето сме за рая, знаем друго. Че окончателен и непогрешим авторитет е Светата Православна Църква, защото Иисус й е Глава, Светият Дух я управлява, а Отец е над и в нея.

Ти, а и всеки друг, може да чете Библията, може и да я тълкува колкото си иска. Разриката между вас и Църквата е тази, че вие я тълкувате, а Църквата знае истината. Така както е написано в самата Библия. Иисус изрично е забранил да се тълкуват Писанията/по онова време Библия нямало/ и казал на апостолите истината. Апостолите на Свети Отци, Свети отци на други, а последните я казали на Кабрал. Не защото заслужавал, а защото бил православен, а истината била за провославните.
Ако приемем твоята теза, по точно тезата на еретиците, защото сам човек не може да измисли нещо толкова глупаво, че Библията била окончателен и непогрешим авторитет за всичко, средва да си зададем един въпрос:

Как Иисус Христос се оправяше с вярата, при положение, че окончателният и непогрешим авторитет не беше довършен преди възшествието Му. Дане би пък да е бъркал? Сигурно е така, но да не го обвиняваме. След като Отец не изчакал известно време, а го пратил на земята без да е готов авторитета. Затова за нас, носителите на истината, оставена ни от Истината, или казано по-просто - православните, единственият непогрешим авторитет, при това и окончателен е Бог, който е и Невидимата Църква.
За другото ще ти пиша след малко, защото са пости и съм изтощен, то ще подремна.

Върни се в “протестантство”Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта