Бахайска религия

будизъм, хиндуизъм и др.
chacho
Потребител
Мнения: 540
Регистриран на: пет дек 26, 2008 11:37 am

Re: Бахайска религия

Мнениеот chacho » пон дек 20, 2010 8:07 pm

БЕЗСМЪРТИЕТО НА ДЕЦАТА

ВЪПРОС: Какво е състоянието на децата, които умират преди достигането на съзнателна възраст или преди определеното за раждане време?

ОТГОВОР: Тези невръстни деца се намират под Божието крило и благосклонност и тъй като не са извършили никакъв грях и не са изцапани с нечистотата на света на природата, те са средоточия на проявленията на благодатта и Окото на състраданието ще бъде обърнато към тях.
67
ВЕЧНИЯТ ЖИВОТ И ВЛИЗАНЕТО В БОЖИЕТО ЦАРСТВО

Питате за вечния живот и влизането в Божието царство. Външният израз, използван за Царството, е небето, но това представлява едно сравнение и уподобяване, а не действителност или факт, тъй като Царството не е материално място - то е пречистено от времето и пространството. Това е един духовен, божествен свят и център на Божието господство; то е освободено от тялото и всичко телесно и е пречистено и осветено от представите на човешкия свят. Да бъдат ограничени в пространството е характерно за телата, а не за духовете. Времето и пространството ограничават тялото, но не и разума и духа. Вижте как тялото на човека е ограничено в едно малко пространство - то покрива едва две педи земя. Човешкият ум и разум обаче пътуват из всички страни и посоки - дори и през необятните небесни простори, обгръщат всичко съществуващо и правят открития във високи сфери и безкрайни разстояния. Това така, защото духът няма ограничено пространство - той е безпространствен, и за него земята и небесата са едно, тъй като прави открития и в двете. Тялото обаче е ограничено до едно пространство и няма представа за онова, което е извън него.

Защото животът е два вида - животът на тялото и животът на духа. Животът на тялото е материален свят, докато животът на духа изразява съществуванието на Царството, което се състои в това, човек да получи от Божия дух и да бъде съживен чрез дъха на Светия дух. Въпреки че материалният свят съществува, за светците той представлява чисто небитие и абсолютна смърт. Тъй че и човек съществува, и този камък също съществува, но каква разлика между човешкото съществувание и съществуванието на камъка! Въпреки че камъкът съществува, в сравнение с човешкото съществувание, той се намира в небитието.

Значението на вечния живот е дарът на Светия дух, тъй както цветето получава дара на сезона - въздухът и повеите на пролетта. Помислете - това цвете в началото е имало живот като този на минерала, но чрез настъпването на сезона на пролетта, на благодатта на пролетните облаци и топлината на греещото слънце, то е достигнало един друг живот на съвършена свежест, изящество и аромат. Първият живот на цветето, в сравнение с втория, представлява смърт.

Смисълът на казаното е, че животът на Царството е живот на духа - вечният живот и че той е пречистен от пространството, както човешкия дух, който не е ограничен в дадено място. Защото ако изследвате човешкото тяло, няма да откриете специално място или област за духа, тъй като той никога не е имал място - той е нематериален. Духът има връзка с тялото като тази на слънцето с огледалото.

По същия начин, светът на Царството е пречистен от всичко, което може да бъде доловено от окото или от другите възприятия - слуха, обонянието, вкуса или допира. Разумът, който е у човека и чието съществувание се разпознава - къде се намира той у него? Ако изследвате тялото с очи, уши и другите възприятия, няма да го откриете; при все това той съществува. Следователно разумът няма определено място, но е свързан с мозъка. Подобно на него е и Царството. По същия начин както обичта няма определено място, но е свързана със сърцето, така и Царството няма определено място, но е свързано с човека.

Влизането в Царството става чрез обичта към Бога, чрез откъсване, чрез святост и целомъдрие, чрез правдивост, чистота, непоколебимост, вярност и жертване на живота.

Тези обяснения показват, че човекът е безсмъртен и живее вечно. За онези, които вярват в Бога, които обичат Бога и имат вяра, животът е прекрасен - тоест той е вечен, но за онези души, които са откъснати от Бога, въпреки че притежават живот, той е мрачен и в сравнение с живота на вярващите представлява небитие.

Например, окото и нокътят са живи, но животът на нокътя в сравнение с живота на окото не съществува. И този камък, и този човек съществуват, но по отношение човешкото съществувание, камъкът не съществува - той няма битие, тъй като когато човекът умре и тялото му бъде разрушено и унищожено, той се превръща в камък и пръст. Следователно ясно е, че въпреки че минералът съществува, по отношение на човека, той е несъществуващ.

По същия начин, душите, които са откъснати от Бога, въпреки че съществуват в този свят и в света след смъртта, в сравнение със святото съществувание на децата на Божието царство са несъществуващи и разделени от Бога.
chacho
Потребител
Мнения: 540
Регистриран на: пет дек 26, 2008 11:37 am

Re: Бахайска религия

Мнениеот chacho » пон дек 20, 2010 8:08 pm

71
ВИДЕНИЯ И ОБЩУВАНЕ С ДУШИТЕ НА ПОКОЙНИТЕ

ВЪПРОС: Някои хора вярват, че могат да достигат духовни откровения, тоест, че могат да разговарят с душите на покойните. Какво общуване е това?

ОТГОВОР: Духовните откровения са два вида - единият вид идва от въображението и представлява просто твърдения на някои хора; другият вид наподобява вдъхновението и е нещо реално - подобни са откровенията на Исаия, на Йеремия или на Св. Йоана, които са истински.

Помислете над това, че силата на мисълта у човека се състои в два вида. Единият вид е правдив, когато мисълта е в съзвучие с установената истина. Подобни идеи намират реализация във външния свят - това са точни мнения, правилни теории, научни открития и изобретения.

Другият вид схващания се състоят в празни мисли и безполезни идеи, които не раждат плодове и резултати и нямат нищо общо с действителността. Не - те се надигат като вълните на морето на въображението и отминават като празни сънища.

По същия начин, съществуват два вида духовни открития. Едните са откровенията на Пророците и духовните открития на богоизбраните. Виденията на Пророците не представляват сънища; не - това са духовни открития и те са действителни. Например, те казват: "Видях човек с даден образ и му казах дадено нещо и той ми отговори." Това видение е в света на будността, а не на съня. Нещо повече - това е духовно откритие, което е изразено тъй сякаш е било появата на видение.

Другият вид духовни открития се състоят в чист вид въображение, но това въображение се въплъщава по такъв начин, че много простосърдечни хора вярват, че те са действителност. Това, което го доказва ясно е, че туй владеене на душите на покойните, никога не е имало резултат и не е раждало плод. Не, това са просто приказки и разкази.

Знайте, че човешката същност обгръща същността на всички неща и открива истините, характерните особености и тайните на всяко нещо. Тъй че всички тези изкуства, чудеса, науки и познание са били открити от човешката същност. Някога тези науки, познание, чудеса и изкуства са били скрити и неведоми тайни; после постепенно човешката същност ги е открила и ги е пренесла от царството на незримото в равнината на зримото. Следователно, очевидно е, че човешката същност обгръща всички неща. Така например човек е в Европа, а открива Америка; намира се на земята, а прави открития в небесата. Човешката същност е разкривателят на тайните на всички неща и познавачът на същността на всичко, що съществува. Тези съответстващи на действителността открития са подобни на откровението, което представлява духовно проникновение, божествено вдъхновение и общение на човешките души. Например, Пророкът казва: "Видях, казах, чух такова нещо." Следователно, очевидно е, че духът притежава огромно възприятие без посредничеството на което и да е от петте сетива, като например очите и ушите. Сред духовните души съществува духовно прозрение, открития и общуване, което е пречистено от въображението и фантазиите - връзка, която стои над време и пространство. Така в Евангелието пише, че на планината Тавор Моисей и Илия отишли при Христос, а е очевидно, че това не е била физическа среща. Било е духовно състояние, което е изразено като физическа среща.

Другият вид беседване, присъствие и общуване с душите на покойните не представлява нищо друго освен въображение и фантазия, които просто изглеждат реални.

Човешкият ум и мисъл понякога откриват истини и от тази мисъл и откритие се раждат знамения и резултати. Тази мисъл има своя основа. Но в човешкия ум се появяват и много неща, които са като вълните на морето на въображението - те не раждат плод и от тях няма резултат. По същия начин, в света на съня човек получава видение, което се осъществява буквално, а друг път има сън, който няма абсолютно никакви последици.

Това, което искаме да кажем е, че това състояние, което наричаме беседване и общуване между душите, е два вида - единият е просто въображаем, а другият е като виденията, които са споменати в Святата книга, като например откровенията на Св. Йоана и Исаия и като срещата на Христос с Моисей и Илия. Те са реални, оказват чудно въздействие върху умовете и мислите на хората и запленяват техните сърца.
ivanb63
Потребител
Мнения: 819
Регистриран на: вт фев 16, 2010 12:20 pm

Re: Бахайска религия

Мнениеот ivanb63 » вт дек 21, 2010 9:27 am

Ей те тва ... таковата, таквозинката, това ако не са цитати от книгата на Алан Кардек "Книга на духовете" , пък на...

Държа да отбележа, че не съм изненадан. Пък ако греша- човещинка, и аз съм човек. Пак ще кажа, че никак не ме изненадват разните мимикриращи ризи и други има, това не е единствената мимикрия на хамелонщината. Само се чудя, защо някои се "хранят" .. духовно и душевно, от това което отричат с делата си. Последното не беше въпрос...
chacho
Потребител
Мнения: 540
Регистриран на: пет дек 26, 2008 11:37 am

Re: Бахайска религия

Мнениеот chacho » вт дек 21, 2010 1:57 pm

ivanb63
Потребител
Мнения: 819
Регистриран на: вт фев 16, 2010 12:20 pm

Re: Бахайска религия

Мнениеот ivanb63 » вт дек 21, 2010 2:23 pm

Правилно.
Последният ти постинг ми харесва. Когато не знам, не се срамувам да попитам. Не съм от срамежливите, знаеш го... Когото считам, че трябва да попитам, ще го попитам.
Каквото съм имал да кажа, си го разбрал.
Благодаря!
Aether
Потребител
Мнения: 982
Регистриран на: съб юни 27, 2009 10:40 pm

Re: Бахайска религия

Мнениеот Aether » ср дек 22, 2010 10:02 pm

Mене ми стана интересвно, туква виждам истина, но непълна :P
Какво казва за призоваването на духове?
Aether
Потребител
Мнения: 982
Регистриран на: съб юни 27, 2009 10:40 pm

Re: Бахайска религия

Мнениеот Aether » ср дек 22, 2010 10:08 pm

chacho
Потребител
Мнения: 540
Регистриран на: пет дек 26, 2008 11:37 am

Re: Бахайска религия

Мнениеот chacho » чет дек 23, 2010 1:57 pm

Aether
Потребител
Мнения: 982
Регистриран на: съб юни 27, 2009 10:40 pm

Re: Бахайска религия

Мнениеот Aether » чет дек 23, 2010 9:06 pm

chacho
Потребител
Мнения: 540
Регистриран на: пет дек 26, 2008 11:37 am

Re: Бахайска религия

Мнениеот chacho » пет дек 24, 2010 1:16 am

Aether
Потребител
Мнения: 982
Регистриран на: съб юни 27, 2009 10:40 pm

Re: Бахайска религия

Мнениеот Aether » пет дек 24, 2010 12:46 pm

chacho
Потребител
Мнения: 540
Регистриран на: пет дек 26, 2008 11:37 am

Re: Бахайска религия

Мнениеот chacho » пет дек 24, 2010 2:58 pm

Първо е добре да разбереш кой е Духа. Често хората разказват, яви ми се този или онзи. Никой обаче не може да каже как е разбрал, че това е точно този за който си го мисли. Тези които слушат само се захласват , никога не питат разказвача, как е разбрал че му се е явил точно "този". Ако някой попита го разкарват , защото се заяжда. Така че мисля че си намерил точния цитат. Разликата между това дали ще ти каже нещо или ще ти го напише не е голяма. И в двата случая това е твоето въображение.
chacho
Потребител
Мнения: 540
Регистриран на: пет дек 26, 2008 11:37 am

Re: Бахайска религия

Мнениеот chacho » нед фев 20, 2011 7:36 pm3
БИШАРАТ
(Радостни вести)

Това е Зовът на Всеславния, който е провъзгласен от Върховния Небосклон в затвора на Ака.
Той е Тълкувателят, Всезнаещият, Всеведущият.

ог, Истинският, свидетелства и Разкривателите на Не говите имена и качества потвърждават, че едничката Ни цел при издигането на Зова и провъзгласяването на върховното Му Слово е ухото на цялото сътворение да може чрез животворните води на божествената реч да бъде очистено от лъжливи разкази и да се настрои на святото, славното и възвишено Слово, което излезе от хранилището на знанието на Твореца на небесата и Създателя на имената. Щастливи са онези, които отсъждат справедливо.
О, хора по света!
Първата Радостна вест,

която в това Най-велико Откровение Книгата майка предаде на народите по света е, че законът за свещената война бе заличен от Книгата. Прославен да е Премилосърдният, Господът на преизобилната милост, чрез Когото вратата на небесната благодат бе широко отворена пред лицата на всички, които са на небето и на земята.
Втората Радостна вест

Разрешено е народите и племената по света да общуват един с друг в радост и приветливост. О, хора! Общувайте с последователите на всички религии в дух на приятелство и дружелюбност. Така слънцето на Неговата присъда и власт изгря на небосклона на повелята на Бога, Господа на всички светове.
Третата Радостна вест

се отнася до изучаването на различни езици. Следната повеля излезе преди време от Перото на Всевишния: Необходимо е владетелите по света ¦ нека Бог им помага ¦ или министрите на земята да се посъветват и да приемат един от съществуващите езици или пък един нов такъв, който да бъде преподаван на децата в училищата по целия свят, а по същия начин и една писменост. Така на цялата земя ще започне да се гледа като на една страна. Блазе на оногова, който се вслушва в Неговия Зов и съблюдава онова, което му е заповядал Бог, Господът на Могъщия престол.
Четвъртата Радостна вест

Ако някой от царете ¦ нека Бог им помага ¦ се надигне, за да защити и да помогне на тези потиснати люде, всички трябва да се надпреварват да го обичат и да му служат. Това е дълг на всеки. Блазе на онези, които постъпват в съответствие с това.
Петата Радостна вест

Във всяка страна, където живеят от тези хора, те трябва да се отнасят към правителството на тази страна с вярност, честност и правдивост. Това е, което бе разкрито по повеление на Онзи, Който е Повелителят, Предвечният.

Неотменен дълг на народите по света всички до един, е да оказват подкрепа на това важно Дело, дошло от небето на Волята на вечния Бог, та дано огънят на враждебността, който пламти в сърцата на някои от народите по света, да може чрез животворните води на божествената мъдрост и посредством небесни съвети и призиви да бъде погасен и светлината на единството и съгласието да може да заблести и пръсне сиянието си над света.

Таим надеждата, че чрез чистосърдечните усилия на такива, които са носители на могъществото на Бога ¦ възвишена да е славата Му ¦ оръжията по света да могат да бъдат превърнати в инструменти за възстановяването, а враждите и конфликтите сред хората да бъдат отстранени.
Шестата Радостна вест

е установяването на По-малкия мир, подробности за който бяха разкрити преди време от Най-възвишеното Ни Перо. Огромна е благословията над онзи, който го поддържа и съблюдава всичко, което бе повелено от Бога, Всезнаещият, Премъдрият.
Седмата Радостна вест

Изборът на дрехи и подстригването на брадата, както и подредбата є се оставят на избора на мъжете. Но внимавайте о, хора, да не се превърнете в играчка на невежите.
Осмата Радостна вест

Благочестивите дела на монасите и духовниците сред последователите на Духа ¦ над Него да е мирът Божи ¦ се помнят в Негово присъствие. В този Ден обаче нека те оставят живота в уединение, да насочат стъпките си към широкия свят и да се захванат с онова, което ще е от полза за самите тях и за другите. Дадохме им разрешение да сключват брак, за да могат да дадат един, който ще споменава Бога, Господа на зримото и незримото, Господа на Възвишения престол.
Деветата Радостна вест

Когато грешникът се намери напълно откъснат и освободен от всичко друго, освен от Бога, той трябва да поиска опрощение и прошка от Него. Изповядването на греховете и прегрешенията пред човешки същества е недопустимо, тъй като никога не е, нито някога ще доведе до божествено опрощение. Освен това такова изповядване пред хора води до принизяване и унижение на човека, а Бог ¦ възвишена да е славата Му ¦ не желае унижението на Своите раби. Той наистина е Състрадателният, Милосърдният. Грешникът трябва, между самия себе си и Бога, да моли милост от Океана на милостта, да проси опрощение от Небето на щедростта и да каже:

О, Боже, мой Боже! Моля те в името на кръвта на истински обичащите Те, които бяха толкова завладени от сладката Ти реч, че се забързаха към Върха на славата, мястото на най-славната саможертва и умолявам Те в името на тайните, които лежат въплътени в Твоето знание и на бисерите, които се съхраняват в океана на Твоята щедрост, да дариш опрощение на мен, на моя баща и на моята майка. От онези, които показват милосърдие, Ти наистина си Най-милосърдният. Няма друг Бог освен Теб, Всеопрощаващия, Прещедрия.

О, Господи! Ти виждаш тази същност на грешността да се обръща към океана на Твоята благосклонност и този немощен да търси царството на Твоята божествена сила и това бедно създание да се излага на слънцето на Твоето богатство. В името на милосърдието и милостта Ти, не го разочаровай, о, Господи, не го лишавай от откровенията на щедростта Си в Твоите дни, нито го отпращай от вратата Си, която си отворил широко за всички, които обитават в Твоето небе и на Твоята земя.

Уви! Уви! Греховете ми ми попречиха да се доближа до Двора на Твоята святост и прегрешенията ми ме накараха да се отклоня надалеч от Скинията на Твоето великолепие. Аз сторих онова, което Ти ми забрани да върша и пренебрегнах онова, което Ти ми нареди да съблюдавам.

Моля Ти се в името на Този, Който е върховният Господ на Имената, да запишеш за мен с Перото на Своята щедрост онова, което ще ми даде възможност да се доближа до Теб и ще ме пречисти от прегрешенията ми, които застанаха между мен и Твоето опрощение и Твоята прошка.

Наистина, Ти си Могъщият, Щедрият. Няма друг Бог, освен Теб, Силния, Милостивия.
Десетата Радостна вест

В знак на милост от Бога, Разкривателя на това Най-велико Обявление, Ние премахнахме от светите Писания и Послания закона, предписващ унищожението на книги.
Единадесетата Радостна вест

Позволено е да се изучават науки и изкуства, но такива науки, които са полезни и ще допринесат за прогреса и напредъка на хората. Така бе повелено от Този, Който е Повелителят, Премъдрият.
Дванадесетата Радостна вест

Дълг на всеки един от вас е да се заеме с някаква професия, като например занаяти, търговия и тем подобни. Ние милостиво въздигнахме занятието ви в такава работа до ранг на преклонение пред Бога, Истинския. Размислете в сърцата си над милостта и благодеянията Божии и Му благодарете в късен час и в ранни зори. Не прахосвайте времето си в безделие и леност. Заемете се с това, което ще е от полза за вас и за другите. Така бе повелено в това Послание, от чийто небосклон грее сияйно слънцето на мъдростта и речта.

Най-презрените сред хората в очите на Бога са онези, които безделничат и просят. Дръжте се здраво за въжето на материалните средства, като се доверявате изцяло на Бога, Осигурителя на всички средства. Когато някой се занимава със занаят или търговия, такова занятие само по себе си се смята по Божия преценка като акт на преклонение и това не е нищо друго освен белег за Неговата безгранична и всепроникваща щедрост.
Тринадесетата Радостна вест

Мъжете от Божия Дом на справедливостта са натоварени с грижата по делата на хората. Те наистина са доврениците Божии сред Неговите раби и източниците на власт в Неговите страни.

О, хора на Бога! Това, което възпитава света е Справедливостта, тъй като се крепи на два стълба ¦ възнаграждение и наказание. Тези два стълба са източници на живот за света. Тъй като за всеки ден има нов проблем и за всеки проблем целесъобразно решение, такива въпроси трябва да бъдат отправяни към министрите от Дома на справедливостта, за да могат те да постъпят в съответствие с нуждите и изискванията на времето. Тези, които заради Бога се надигнат да служат на Неговото Дело, са получатели на божествено вдъхновение от незримото Царство. Дълг на всички е да им се подчиняват. Всички държавни въпроси трябва да бъдат отправяни до Дома на справедливостта, но богослужебните дела трябва да бъдат съблюдавани според онова, което Бог е разкрил в Своята Книга.

О, хора на Баха! Вие сте местоизгревите на обичта на Бога и изворите на любящата Му доброта. Не омърсявайте езика си с проклятия и ругатни към нечия душа и пазете очите си от онова, което е непристойно. Изложете онова, което притежавате. Ако бъде прието благосклонно, целта ви е постигната; ако ли пък не, да се възразява е безсмислено. Оставете тази душа на мира и се обърнете към Господа, Закрилника, Себесъщния. Не бъдете причина за скръб, да не говорим за несъгласие и вражда. Таи се надеждата вие да придобиете истинско възпитание под подслона на дървото на Неговата нежна благодат и да постъпвате в съзвучие с това, което Бог желае. Вие всички сте листата на едно дърво и капките на един океан.
Четиринадесетата Радостна вест

Не е необходимо да се предприемат специални пътувания, за да се посещават местата за вечен покой на мъртвите. Ако материално подсигурени и богати хора предложат стойността на такова пътуване на Дома на справедливостта, това ще бъде радващо и приемливо в Божието присъствие. Щастливи са онези, които съблюдават Неговите предписания.
Петнадесетата Радостна вест

Въпреки че републиканската форма на управление е от полза за всички народи по света, все пак великолепието на царуването е един от знаците Божии. Ние не желаем страните по света да остават лишени от него. Ако мъдрите съчетаят двете форми в една, голямо ще бъде тяхното възнаграждение в Божието присъствие.

В предишните религии бяха положени и утвърдени според изискванията на времето такива наредби като свещената война, унищожаването на книги, забраната за общуване и другаруване с други народи или за четенето на определени книги. В това могъщо Откровение обаче, в това важно Обявление, многообразните дарове и Божия благодат се разпростряха над всички хора и от небосклона на Волята на Вечносъществуващия Господ Неговата непогрешима наредба предписа онова, което изложихме по-горе.

Отдаваме възхвала на Бога ¦ пресвят и прославен да е Той ¦ за всичко, което Той милостиво разкри в този благословен, този славен и несравним Ден. Наистина, ако някой на земята бе надарен с безброй езици и непрекъснато възхваляваше Бога и прославяше Неговото Име до края, който няма край, тяхната благодарност не би се оказала достатъчна дори и за едно от милостивите благодеяния, които споменахме в това Послание. За това свидетелства всеки човек, надарен с мъдрост и прозорливост, с проникновение и знание.

Искрено умоляваме Бога ¦ възвишена да е славата Му ¦ да подпомогне управниците и владетелите, които са носители на силата и извори на славата, да наложи Неговите закони и наредби. Той наистина е Всесилният, Всемогъщият, Този, който е навикнал да откликва на зова на хората.
ivanb63
Потребител
Мнения: 819
Регистриран на: вт фев 16, 2010 12:20 pm

Re: Бахайска религия

Мнениеот ivanb63 » пон фев 21, 2011 9:58 am

Хайде почна се с онова ...."проба, проба, проба ... едно, две, три ...проба". Клъв от тук, клъв от там. :wave:

Пък онова "праведно нещо" наречено ислям .... пламна толкова светкавично, че обърка абсолютно всички представи на цялокупното земно население. Рязко пламналият "пожар" през последните дни, май обърка абсолютно всички доктрини и доктринчета и ...доктринченцетататататаааа.. . :wave:

Видно е, че е дошло времето на светкавичната мимикрия( нищо ново до тук и абсолютно предвидимо). Да ви имам и философията и "далекогледството" бахайско. :lol: Но нищо де, всичко е Божа работа, ще поживеем и ще видим... :angel: А бе, то вече е видно, за който трЕбе, ама ... нейсе.
Не е работа на мене Творението да оценям Творческите планове на Твореца, но пък е дал очи и уши, да гледам ... :angel:
Хайде сполай ви и лек ден на всички философи, религиозни мистици и осинени от Духа праведници! На мене грешнаго ми остава, да се надявам на Благостта Божия, да дарува Мир, Благоденствие и лека ефирна Прохлада. :angel:
Амин !!!
chacho
Потребител
Мнения: 540
Регистриран на: пет дек 26, 2008 11:37 am

Книга на увереността!

Мнениеот chacho » съб апр 16, 2011 1:53 pm

...........
При разкриването на тези тайни в Наши предишни Послания, които бяха отправени до един приятел на мелодичния език на Хеджаз, Ние цитирахме някои от стиховете, разкрити на Пророците от миналото. А сега, в отговор на молбата ти, отново ще цитираме на тези страници същите тези стихове, казани този път на чудния говор на Ирак, та дано умиращите от жажда в пустинята на отдалечеността да могат да стигнат до океана на божественото присъствие, а онези, които линеят в пустошта на разлъката, да бъдат отведени в дома на вечното съжителство. Така мъглите на заблудата могат да бъдат разсеяни и всесияйната светлина на божественото напътствие да изгрее на небосклона на човешките сърца. На Бога ние се уповаваме и към Него отправяме зов за помощ, та дано от това перо да изтече онова, което ще разбуди човешките души, те всички да се надигнат от своето ложе на безгрижието и да се вслушат в шумоленето на райските листа от дървото, което ръката на небесното могъщество посади с Божие позволение в Резвана на Преславния.

За онези, които са надарени с проникновение, е ясно и очевидно, че когато огънят на любовта на Исус изгорила завесите на еврейските ограничения и властта Му станала очевидна и отчасти била призната, Той, Разкривателят на невидимата Красота, като се обърнал един ден към Своите ученици и запалил в сърцата им огъня на тежката загуба, им казал следното за Своята кончина: “Отивам си и пак ще дойда при вас.” А на друго място казал: “Аз отивам, а друг един ще дойде, Който ще ви каже всичко, което Аз не съм ви казал и ще изпълни всичко, което казах.” И двете неща имат един и същи смисъл, само ако размислите върху Проявленията на Божието единство с божествено прозрение.

Всеки проницателен наблюдател ще види, че в Изповеданието на Корана бяха потвърдени както Книгата, така и Делото на Исус. Колкото до имената, самият Мохамед заявява: “Аз съм Исус.” Той призна истината на знаменията, пророчествата и думите на Исус и свидетелства че те всички са от Бога. В този смисъл нито личността Исус, нито Неговите писания се различаваха от Мохамед и Неговата свещена Книга, тъй като и двамата поддържаха Божието Дело, отдаваха Му възхвала и разкриха Неговите заповеди. Ето защо самият Исус заяви: “Отивам си и пак ще дойда при вас.” Вземете за пример слънцето. Ако то кажеше сега: “Аз съм вчерашното слънце”, то би казало истината. А ако, имайки предвид изтичането на времето, твърдеше, че е различно от онова слънце, то пак би казало истината. По същия начин, ако се каже, че всички дни са едни и същи, това би било правилно и вярно. А ако се каже, като се има предвид различните им названия и предназначение, че те се различават, това отново е вярно, тъй като въпреки че са еднакви, човек вижда във всеки един от тях отделно предназначение, дадени свойства, особени характеристики. Възприемай по същия начин и отликата, разликите и общите характерни черти на различните Проявления на светостта, за да разбереш загатванията, направени от твореца на всички имена и присъщи качества за тайните на различието и единството и да откриеш отговора на своя въпрос защо вечната Красота в различни времена е наричал Себе Си с различни имена и титли.

..................

Върни се в “източни религии”Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта