За Западната и Източната църква ...

място за коментар върху текстове от портала
prokimen
Потребител
Мнения: 1671
Регистриран на: пон мар 19, 2007 10:30 am

За Западната и Източната църква ...

Мнениеот prokimen » съб дек 12, 2015 1:47 pm" " - За Западната и Източната църква… за Марта и Мария

ТОВА НЕ Е ВЯРНО!

Определено смятам, че подобна подвеждаща публикация на портал, претендиращ да представлява българското православие, задължава администрацията да я съпроводи с богословско разяснение.

Може и трябва да се говори за вдигането на взаимните анатеми не между Православието и Римокатолическите църкви, а САМО между Цариградската патриаршия и Римокатолическата църква.

Уточнението, че Цариградската патриаршия е само една от поместните православни църкви, но сама по себе си не е Православната църква или най-кратко казано - Църквата Христова - е задължително, ако порталът е православен.

Смутен съм от умишленото подвеждане с тази непростима провокация, колкото и авторът да е авторитет за площада.

Елементарната логика налага реторичното запитване. Ако написаното е истина, тогава защо не сме в евхаристийно общение?!

Дълг на самовлюбените богослови, обичащи първите места на всевъзможни псевдобогословски сборища е да служат на Истината и да не си играят с огъня, защото с мълчанието си по такъв важен въпрос те предават Бога или подменят истината.

Истината е кратка и недвусмислено ясна - главата на Цариградската патриаршия, всеизвестен масон, по необясними причини, решава срамолично да се разцелува уста в уста с главата на римокатолическата ересиология и да си простят взаимните анатеми. Този акт обаче не касае в никакъв случай ПРАВОСЛАВИЕТО.

Догматическите нововъведения на Западната част на Църквата издигат непреодолима стена за обединение.

Поместните православни църкви не са били уведомени предварително и не са давали свое съгласие за иерусалимското вдигане на "богословски тежести" в масонска прегръдка и мазни целувки.

Патриарх Атинагор изпраща телеграми за сведение на предстоятелите на поместните православни църкви.

Родните църковни историци и богословстващи "първи Кипри" трябваше да уведомят читателите на портала, че мигновено някои предстоятели на поместни църкви са си разменили обезпокояващи телеграми с обмяна на мисли по тревожния въпрос.На 6 декеври в 19ч. Атинският архиепископ и глава на Еладската Църква Хризостом II изпраща телеграма с допитване за мнението на Московския патриарх Алексий Симански. Последният отговаря следното:

"Нами получена телеграмма Святейшего Константинопольского Патриарха Афинагора с извещением о решении снять анафему, наложенную Патриархом Михаилом Керуларием на легатов Римского Престола в 1054 году. Этот акт рассматривается нами как действие Поместной Церкви Константинопольской, обращенное к Церкви Римской, которое для всей Полноты Православной Церкви богословского значения не имеет, ибо разделение Церквей Католической и Православной слишком глубоко и для преодоления его в настоящее время нет соответствующих оснований. С братской любовью сердечно приветствую Ваше досточтимое Блаженство. Патриарх Алексий."

Патриарх Алексий Симански изпраза лаконичен отговор на Цариградския патриарх Атинагор със следното съдържание:


«Телеграмма Вашего Святейшества, в которой Вы пишете о решении снять анафему 1054 г., нами получена. Ожидаем Ваших писем. Предварительно можем сообщить Вам, что рассматриваем решение Вашего Святейшества и Святого Синода Константинопольской Церкви как действие вашей Поместной досточтимой Церкви, обращенное к Церкви Рима. Богословского значения для всей Полноты Святой Православной Церкви этот акт, по нашему мнению, не имеет. Братски обнимаю Ваше Святейшество и шлю мои сердечные Вам пожелания. С любовью о Господе патриарх Алексий» ( ЖМП», 1966, № 2, с. 4.)

От своя страна Атинският архиепископ Хризостом II заявява недвусмислено ясно, че патриарх Атинагор няма пълномощието и властта да действа независимо от останалите православни църкви.
(Eastern Churches Review. Vol. 1, № 1 (Spring 1966) стр. 50).

Нещо повече дори, което не трябва да се премълчава - много атонски манастири прекратяват да споменават богослужебно името на Цариградския патриарх Атинагор.

На 15 декември тогавашният първоиерарх на Руската Задгранична Църква - Митрополит Филарет Възнесенски се обръща към "Негово Светейшество Кир Атинагор Константинополски, на Новия Рим и патриарх Вселенски" със следното значимо послание:":Ваше Святейшество!

От святых отцов мы унаследовали завет, чтобы в Церкви Божией все совершалось законным порядком, в единомыслии и в согласии с древними преданиями. Если же кто-нибудь из епископов или даже предстоятелей автокефальных Церквей совершает нечто несогласное с тем, чему учит вся Церковь, то каждый член Ее может заявить свой протест. 15-е правило Двукратного Константинопольского Собора 861 года признает достойными "чести, подобающей православным", тех епископов или клириков, которые отступят от общения даже со своим Патриархом, если он всенародно проповедует ересь или учит оной открыто в Церкви. Таким образом, мы все являемся стражами церковной истины, которая всегда оберегалась заботой о том, чтобы ничто, имеющее общецерковное значение, не совершалось без согласия всех…

Если разделение наше с Римом первоначально получило свое определение в Константинополе, то впоследствии оно было принято всею Православною Церковью и стало делом всего православного мира. Ни одна Поместная Церковь в отдельности и, в частности, всеми нами издавна почитаемая Церковь Константинопольская, от которой наша Русская Церковь получила сокровище Православия, не может ничего переменить в этом деле без предварительного согласия всех. Более того, не можем мы, ныне правящие епископы, вынести и решений, которые были бы не согласны с учением живших прежде нас святых отцов, в частности, когда дело касается Запада - святителей Фотия Константинопольского и Марка Эфесского.

В свете этих принципов мы, хотя являемся младшим из предстоятелей Церквей, как возглавляющий автономную свободную часть Русской Церкви, почитаем своим долгом заявить решительный протест против акта Вашего Святейшества относительно торжественного заявление одновременно с Папой Римским о снятии отлучения, возглашенного Патриархом Михаилом Керулларием в 1054 году.

Мы слышали много выражений смущения, когда Ваше Святейшество пред лицом всего мира совершили нечто новое, неведомое Вашим предшественникам и противное 10 Апостольскому правилу при встрече с Римским Папой Павлом VI в Иерусалиме. Скажем прямо и не обинуясь: соблазн был велик. Мы слышали, что вследствие этого многие монастыри на Св. Афонской Горе отказались возносить имя Вашего Святейшества за богослужениями. Ныне же Вы идете еще дальше, когда решением Вашим и епископов только Вашего Синода Вы отменяете решение Патриарха Михаила Керуллария, подтвержденное и принятое всем Православным Востоком. Делая это, Ваше Святейшество поступаете несогласно с усвоенным всею нашею Церковью отношением к римо-католичеству. Дело не в той или иной оценке поведения кардинала Гумберта, дело не в каком-либо личном столкновении между Папой и Патриархом, которое легко исцелялось бы взаимным христианским прощением; нет - сущность вопроса в тех уклонениях от Православия, которые укоренились в Римской Церкви в течение столетий, начиная с учения о непогрешимости Папы, окончательно сформулированного на Первом Ватиканском Соборе. Заявление Вашего Святейшества и Папы справедливо признает акт "взаимного прощения" недостаточным для прекращения как прежних, так и более близких расхождений. Но этого мало: акт этот ставит знак равенства между заблуждением и Истиной. В течение столетий вся Православная Церковь справедливо веровала, что Она ни в чем не отступила от учения Святых Вселенских Соборов, в то время, как Римская Церковь приняла ряд несогласных с Православием новшеств в своем догматическом учении. Чем больше вносилось новшеств, тем больше углублялось разделение между Востоком и Западом. Догматические уклоны Рима конца XI века не содержали еще тех заблуждений, которые прибавились позднее. Поэтому отказ от взаимных прещений 1054 года мог бы иметь значение в ту эпоху, а ныне - он служит тоько свидетельством пренебрежения важнейшим и главным, а именно, объявленными после того новыми, неизвестными древней Церкви учениями, из которых некоторые, будучи обличены Святым Марком Эфесским, послужили причиной тому, чтоб Флорентийская Уния была отвергнута Св. Церковью.

Заявляем решительно и категорически:

Никакое соединение с нами Римской Церкви невозможно, пока она не откажется от своих новых догматов, и никакое молитвенное общение с нею невозможно восстановить без решения всех Церквей, которое, однако, не представляется нам возможным, пока не освободится Церковь Российская, ныне принужденная жить в катакомбах. Возглавляемая ныне патриархом Алексием иерархия не может выражать подлинного голоса Русской Церкви, ибо она находится в полном подчинении у безбожной власти, выполняя ее волю. Несвободны и предстоятели некоторых других Церквей, находящихся в коммунистических странах.

Поскольку Ватикан является не только религиозным центром, но и государством, и оношения с ним, как явственно показало последнее посещение Папой Объединенных Наций, имеют и политическое значение, нельзя не считаться с возможным влиянием безбожных властей на иерархию плененных Церквей в ту или иную сторону в вопросе о Римской Церкви.

История свидетельствует нам о том, что переговоры с инославными при условии давлений политических обстоятельств никогда не приносили Церкви ничего, кроме смуты и разделения. Поэтому мы считаем необходимым заявить, что наша Русская Церковь заграницей, как, несомненно, и Русская Церковь, ныне находящаяся в "катакомбах", не согласится ни на какие "диалоги" о догматах с иными исповеданиями и заранее отметает всякое соглашение с ними в этом отношении, признавая возможность восстановления с ними единства только если они полностью восприимут православное учение в том виде, в каком оно доныне хранилось Святой Соборной и Апостольской Церковью. Пока этого нет - прещения Патриарха Михаила Керуллария сохраняют всю свою силу, и снятие их Вашим Святейшеством является актом незаконным и недействительным.

Разумеется, мы не против благожелательных отношений с представителями иных исповеданий, поскольку при этом не предается истина Православия. Поэтому наша Церковь в свое время приняла любезное приглашение послать наблюдателей на Второй Ватиканский Собор, подобно тому, как она посылала наблюдателей на Протестантские конференции Мирового Совета Церквей для того, чтобы иметь из первых рук осведомление о работе этих собраний безо всякого участия в их суждениях. Мы ценим доброе отношение к нашим наблюдателям и с интересом изучаем их подробные доклады, свидетельствующие о наступлении значительных перемен в Римской церкви. Мы будем благодарить Бога, если эти перемены послужат делу приближения ее к Православию. Однако если Риму надо много менять для возвращения к "выражению веры апостолов", то Православной Церкви, сохранившей эту веру доныне неповрежденной, менять нечего.

Церковное предание и пример святых отцов учат нас тому, что с отпавшими от Православной Церкви не ведется диалога. К ним всегда обращен скорее монолог церковной проповеди, в котором Церковь призывает их к возвращению в ее лоно через отказ от всякого учения, несогласного с ней. Подлинный диалог подразумевает обмен мнениями, допускающий возможность переубеждения его участников для достижения соглашения. Как видно из энциклики "Экклезиа суам", Павел VI понимает диалог, как план нашего присоединения к Риму или восстановления общения с ним помощью какой-то формулы, оставляющей, однако, без всякой перемены его вероучение и, в частности, его догматическое учение о положении Папы в Церкви. Но всякое соглашение с заблуждением чуждо всей истории Православной Церкви и Ее существу. Оно могло бы привести не к единомысленному исповеданию истины, а к призрачному внешнему объединению, подобно соглашению разномыслящих протестантских объединений в Экуменическом движении. Да не проникает такая измена Православию в нашу среду. Мы усердно просим Ваше Святейшество положить предел соблазну, ибо избранный Вами путь, если и привел бы Вас к единению с римо-католиками, то вызвал бы разделение в православном мире, ибо, несомненно, многие и из Ваших духовных чад предпочтут верность Православию экуменической идее компромиссного объединения с инославными без полного их единомыслия в истине.

Испрашивая св. молитв Ваших, остаюсь Вашего Святейшества покорный слуга

Митрополит Филарет.

Председатель Архиерейского Синода

Русской Православной Церкви заграницей" (Вестник "Православная Русь", № 3, 1966).
Зограф
Модератор
Мнения: 933
Регистриран на: вт апр 28, 2009 11:22 pm

Re: За Западната и Източната църква ...

Мнениеот Зограф » нед дек 13, 2015 4:07 pm

Прокимен, не се тревожи, че само Вселенският е свалил анатемата. След няколко месеца се свиква цялата вълча глутница, за да обяви, че настъпва Раят на земята и вълците няма да ядат агнетата. Мир и братски келепир на трапезата икуменическа.

Върни се в “прочетено в православие.бг”Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта